5.13.2012

საქართველოს მეგობარი ტატიანა შჩერბატოვა-შევიაკოვას ხსოვნას:


ხელოვნებათმცოდნე, მხატვარი კოპიისტი, საქართველოს მხატვართა და არქიტექტორთა კავშირის წევრი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ტატიანა შჩერბატოვა-შევიაკოვა დაიბადა 1905 წელს სმოლენსკში, თავადი შჩერბატოვების ოჯახში. 1929 წელს მან დაამთავრა ლენინგრადის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი. სწავლობდა აუთენტურ ტექნიკაში ფრესკების ასლების გადაღების უნიკალური მეთოდიკის ავტორი ლიდია ალექსანდროვნა დურნოვოს სახელოსნოში. ლ. ა. დურნოვოსთან და მის მოწაფეთა ჯგუფთან ერთად ტ. ს. შჩერბატოვა შევიაკოვა მონაწილეობდა მრავალ ექსპედიციაში რუსეთში და საქართველოში. იღებდნენ ფრესკების ასლებს.      

1935 წელს დააპატიმრეს და სოლოვკებზე გადაასახლეს ტ.ს. შჩერბატოვა-შევიაკოვას მეუღლე,ხელოვნებათმცოდნე და მხატვარი ბორის ვლადიმირის ძე შევიაკოვი. ტ.ს.შჩერბატოვა შევიაკოვა მოერიდა რეპრესიებს და მან 4 წლის ქალიშვილთან ერთად სასწრაფოდ დატოვა ლენინგრადი.

1936-1987 წლებში ის ცხოვრობდა მუშაობდა საქართველოში, საქართველოსა და სომხეთის მუზეუმების დაკვეთით აკეთებდა შუა საუკუნეების კედლის მხატვრობის ასლებს.
ყოველწლიურად აწყობდა საკუთარ ექსპედიციებსაც. მისი მცნობების თქმით ეს გაბედული და ცოცხალი ქალბატონი ურთულეს და არეულ დროში თვეობით მუშაობდა მარტო მოშორებულ ეკლესიებში და მონასტრებში. აკეთებდა კედლის მხატვრობის ასლებს.

ამას გარდა მან გამოაქვეყნა ნარკვევები და ალბომი-მო,ოგრაფია შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური ხელოვნების შესახებ. «ადრეული შუა საუკუნეების საქართველოს მონუმენტური ფერწერა» (რუსულად, თბილისი,1983).

1925 წლის შემდეგ ტ.ს. შჩერბატოვა-შევიაკოვას მიერ შესრულებული ფრესკების ასლები გამოირჩევა როგორც მაღალმხატვრულობით ისე დოკუმენტურობით.

62 წელი მუშაობის შემდეგ მან გააკეთა 600 კვადრატულ მეტრზე მეტი ასლები რომლებიც დაცულია საქართველოს, სომხეთის და რუსეთის მუზეუმებში.

სამწუხაროა რომ თბილისში დგას სობჩაკის და არა მისი ძეგლი!

დავით გარეჯი

ახტალა

ატენი

ვარძია

Татьяна Сергеевна Щербатова-Шевякова - искусствовед, художник-копиист, член Союза художников и архитекторов Грузии, Заслуженный деятель искусств Грузии. Она родилась в 1905 году в Смоленске, в семье князей Щербатовых. В 1929 году она окончила Институт истории искусств в Ленинграде, в мастерской Лидии Александровны Дурново - автора уникальной методики копирования фресок в аутентичной технике. Вместе с Л.А.Дурново и группой ее учеников Т.С.Щербатова-Шевякова участвовала в многочисленных экспедициях по копированию фресок в России и Грузии.

В 1935 году был арестован и сослан на Соловки муж Т.С.Щербатовой-Шевяковой, искуствовед и художник Борис Владимирович Шевяков. Спасаясь от репрессий, Т.С.Щербатова-Шевякова с четырехлетней дочерью спешно покинула Ленинград. С 1936 по 1987 год она жила и работалав Грузии, исполняя копии фресок по заказам музеев Грузии и Армении. Ежегодно отправляясь в самостоятельные искусствоведческие экспедиции, месяцами она работала одна, копируя фрески в отдаленных церквях и монастырях. Параллельно с выполнением заказов, она собирала и систематизировала материалы экспонируемой сейчас коллекции, став, таким образом, не только ее создателем, но и первым исследователем этой темы.

Т.С.Щербатова-Шевякова - автор ряда публикаций по истории грузинского средневекового монументального искусства, в том числе альбома-монографии "Монументальная живопись раннего средневековья Грузии" (Тбилиси, "Искусство", 1983).

Копии фресок, которые выполняет Т.С.Щербатова-Шевякова начиная с 1925 года, замечательны не только высокохудожественным качеством исполнения, но и тем, что они являются документально точным трудом искуствоведа-исследователя. За 62 года работы ею исполнено более 600 кв. метров копий-факсимиле фресок, находящихся сегодня в крупнейших музеях Грузии, Армении и России. Ее подвижнический труд явился неоценимым вкладом в исследование и сохранение мировой культуры.
   

экспозиция | адрес | церковь

No comments: