8.07.2012

ნინო ბრაილაშვილის //ბრაილოვსკაიას// მხატვრული მატიანე:


სვანური კოშკი და სახლიოდა

ტფილისი

საცხოვრებელი სახლის ოთახი გორში

რაჭული ციხე სახლი

დედაბოძიანი სახლი შიდა ქართლში

დედაბოძი შიდა ქართლში


სახლები და კოშკები

რატიშვილების საცხოვრებელი კოშკი გრემისხევში

No comments: