2.19.2012

" შინ ფეინის ეთიკა», ნაწყვეტი


«თუ კი თქვენ გინდათ რომ ირლანდია გადაიქცეს სრულყოფილ ქვეყნად, უფლის სამეფოდ, თქვენ თვითონ დაიწყეთ გადაქცევა სრულყოფილ ადამიანებად. მხოლოდ პიროვნებებს ძალუძთ სრულყოფილი ქვეყნის შექმნა,სრულყოფისაკენ მსწრაფ მამაკაცებსა და ქალებს, არა მხოლოდ მათ გარეთ არსებული წარმოსახვითი ირლანდიელი ერის სრულყოფისაკენ არამედ თვითონ მათში, მათ ტვინებში, მათ კუნთებში, მათ გულებში არსებული ჭეშმარიტი ირლანდიის სრულყოფისაკენ. თქვენ შეგიძლიათ ამ ჭეშმარიტი ირლანდიიდ დამახინჯება ან გამშვენიერება...

ირლანდიის ბედი არის ქვეყნის თავისუფალი და კეთილშობილი მამაკაცების და ქალების ხელში. თქვენ შეგიძლიათ მათი დარწმუნება, მაგრამ ვერ აიძულებთ მათ რომ გაგყვნენ...» (  შინ ფეინის ეროვნული საბჭოს მიერ 1917 წელს დუბლინში გამოქვეყნებული « შინ ფეინის  ეთიკა».

No comments: