2.03.2012

ოქრო საუკუნეებისთვის, მიწიერი სიმდიდრე და ღვთაებრივი იდეალები:

ბრწყინვალებისა და ძალაუფლების, მარადიულისა და ღვთაებრივის, მაგიურისა და არამიწიერის სიმბოლო ოქრო უხსოვარი დროიდან აჯადოებს ადამიანს. რატომ მაინც და მაინც ოქრო? რას ემსახურებოდა ეს ძვირფასი ლითონი სხვადასხვა ხანაში? თანამედროვე ადამიანისთვის ოქრო არის სამკაული, კეთილდღეობის სიმბოლო და,ზოგი ეკონომისტის აზრით. ყველაზე სანდო კაპიტალდაბანდება ეკონომიური რყევებისა და ზანზარის ხანაში.             
რელიქვარიუმი წმინდა
პავლეს ბიუსტის სახით.
1380 წ. 
 
მიუნსტერის ხელოვნებათმცოდნეების მტკიცებით ოქრო ყოველთვის არ ყოფილა სანდო ინვესტიცია. ამაზე ლაპარაკობს ამ ქალაქში გამართული გამოფენა "ოქროს ბრწყინვალება"(Goldene Pracht). მასზე გამოფენილია რეგიონი ვესტფალიის 11-17-ე საუკუნეების ოქრომჭედლების ნამუშევრები. გამოფენის 300 ექსპონატს შორისაა რელიქვარიუმები, მოციქულთა ქანდაკებები და სხვა საკრალური ნივთები.
                    
დღეს ოქრო აკმაყოფილებს ადამიანის პრაგმატულ, ყოფითი გამოყენების მოთხოვნილებებს. შუა საუკუნეებში ამ ლითონს მიაწერდნენ ზებუნებრივ თვისებებს. "ოქრო იყო მარადიულის და ღვთაებრივის სიმბოლო. მიწის წიაღიდან ძნელად მოპოვებული ეს ლითონი ითვლებოდა ცის საჩუქრად რომელიც თავისი ბრწყინვალებით ჩრდილავდა ყველაფერ მიწიერს. წმინდანთა კულტისთვის არ ყოფილა ოქროზე უფრო შესაფერისი ლითონი", ამბობს გამოფენის კურატორი პეტრა მარქსი.
წმინდანებსა და მარტვილებს ეკავათ ცენტრალური ადგილი შუა საუკუნეების ადამიანის ცნობიერებაში და ისინი მაგალითები იყვნენ მისთვის, ამბობს მიუნსტერის უნივერსიტეტის ისტორიკოსი გერდ ალტჰოფი. მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო წმინდანთა პატივსაცემად გამოსაყენებელი ნივთები, უმატებს პეტრა მარქსი. მისი თქმით წმინდანთა რელიქვიების შესანახად გამოსადეგი იყო მხოლოდ ყველაზე ძვირფასი ლითონები, ოქრო-ვერცხლი და ძვირფასი ქვები.
ეს მასალები ოპტიკურად ირეკლავდნენ და ასახავდნენ წმინდანთა სათნოებებს. მათ ანარეკლად, თავის თავში ღვთაებრივის და მიწიერის გამაერთიანებლად ითვლებოდა რელიქვარიუმების ელვარე ოქრო.

რელიქვარიუმებს ხშირად აძლევდნენ წმინდანის თავის ან ბიუსტის ფორმას. გამოსახულების ეს ფორმა გარკვეულად აახლოებდა ერთმანეთთან მორწმუნეებს და წამებულებს. წმინდანთა ოქროსგან ჩამოსხმული თავების ფართოდ გახელილი თვალები თითქოს პასუხს აძლევდნენ მორწმუნეთა შეკითხვებს,ამბობს პეტრა მარქსი.

შუა საუკუნეების ღვთისმეტყველთა დილემა:

გერდ ალტჰოფის თქმით საკრალური ნივთების მხატვრული ბრწყინვალების მაგალითი იყო იოანე ღვთისმეტყველის მიერ აღწერილი ციური იერუსალიმი. ესე იგი ოქროს გამოყენება ქრისტიანულ კულტში ეფუძნებოდა ბიბლიურ საფუძველს. მაგრამ უკვე შუა საუკუნეებში კამათობდნენ იმაზე თუ რამდენად შეეფერება საეკლესიო ნივთების სიმდიდრე ქრისტიანულ ღირებულებებს,კერძოდ სიღარიბის ბიბლიურ იდეალს.

კომპრომისი შესთავაზა ეკლესიის ერთ-ერთმა მამა ავგუსტინემ. მისი წაკითხვით ძვირფასი მასალები მოგვცა ღმერთმა და ამდენად მათი დამუშავება სასურველია ღმერთისთვის.

მაგრამ ძვირფასი ლითონის სწორედ გამოყენებაზე პასუხი უნდა აგოს თვითონ ადამიანმა
ოქროს,ამბობს გერდ ალტჰოფი,არ უნდა ჩამოეშორებინა ადამიანის ყურადღება რწმენისგან, ოქრო არ უნდა ყოფილიყო რწმენის შინაარსზე უფრო ძვირფასი.

შუა საუკუნეების იდეალების თანახმად ადამიანს უნდა ეძებნა ციური და არა მიწიერი განძი.

ადამიანები თვლიდნენ რომ ამქვეყნად სიკეთის ქმნით შეიძლება სულის ხსნა და ეს მათ უბიძგებდა ღარიბებისთვის ფულის ჩუქებისკენ, ძვირფასი საეკლესიო ნივთების შესაქმნელად ფულის გაღებისკენ. ძვირფასი ძღვენისთვის მადლობის ნიშნად ეკლესიებში ატარებდნენ წირვებს "სპონსორების" პატივსაცემად. 

რელიგიური მოტივებით ეკლესიას სწირავდა პრაქტიკულად ყველა, რა თქმა უნდა ყველა თავისი შესაძლობების შესაბამისად. "არისტოკრატია სწირავდა ოქროს, გლეხები-მოსავლის ნაყოფს. ყველას სწამდა რომ ღმერთი დააფასებს ამ შეწირულობას ღირსების შესაბამისად", ამბობს პეტრა მარქსი.
რელიგიური მოტივების გარდა მორწმუნეები ხელმძღვანელობდნენ საკმაოდ "მიწიერი"მოტივებითაც. ასე მაგალითად ქალაქი ზესტის (Soest) მორწმუნეებმა ფული შეაგროვეს ქალაქის პატრონი წმინდა პატროკლის რელიქვიებისთვის ცნობილი რელიქვარიუმის დასამზადებლად იმიტომ რომ ეჯობნათ თავისი კონკურენტისთვის,ქალაქის მონასტრისთვის,ამბობს პეტრა მარქსი.

ზოგჯერ ძვირფას საგნებზე გვხვდება თვითონ დამკვეთის გამოსახულებაც.

ის რაც დღეს შეიძლება მივიღოთ უადგილო პატივმოყვარეობის გამოხატულებად სრულებით ბუნებრივი იყო შუა საუკუნეებში, ამბობს გამოფენის კურატორი ჰოლგერ კემპკენსი.

ამით ადამიანი ცდილობდა მუდამ ყოფილიყო წირვაზე. 

ავტორი ოლგა სოლონარი და რედაქტორი მარინა ბორისოვა. 

 


Золото на века: земные сокровища и божественные идеалы
На фото: рука, держащая кольцо. деталь статуя Святой Агнессы, 1525 год

Символ великолепия и власти, вечного и  божественного, магического и неземного - золото завораживает человека с незапамятных времен. Почему именно золото? И каким целям служил этот драгоценный металл в разные эпохи?

Для современного человека золото - это предмет украшения, символ благосостояния и, по мнению некоторых экономистов, даже самое надежное, капиталовложение в эпоху экономических потрясений. Историки и искусствоведы из Мюнстера утверждают, что золото далеко не всегда было надежной инвестицией. Об этом рассказывает и выставка, проходящая в этом городе, - под названием "Золотое великолепие" (Goldene Pracht). На ней представлены работы золотых дел мастеров региона Вестфалия с XI по XVI век. Среди трехсот экспонатов выставки - реликварии, статуи апостолов, ларцы с мощами святых и другие сакральные предметы.
Божественное и святое
Статуя Святой Агнессы, 1525 год Статуя Святой Агнессы, 1525 годСегодня золото удовлетворяет потребности человека, которые можно отнести к области прагматичного, приземленного потребления, в Средние века этому металлу приписывались сверхъестественные качества. "Золото символизировало вечное и божественное. Этот металл, с трудом добытый из недр земли, считался подарком небес, затмевающим своим блеском все земное, - цитирует пресс-служба Музея искусства и истории культуры в Мюнстере (LRW-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte) куратора выставки Петру Маркс (Petra Marx). - Не было более подходящего материала, чем золото, для культа святых".
Святые и мученики занимали центральное место в мировоззрении средневекового человека и служили ему примером, объясняет в интервью пресс-службе музея Герд Альтхоф (Gerd Althoff), историк из университета Мюнстера. Тем более важны были предметы, используемые для почитания святых, дополняет Петра Маркс. По ее словам, "для хранения мощей святых подходили только самые драгоценные материалы, такие, как золото, серебро и драгоценные камни. Эти материалы оптически отражали добродетели святых. Сверкающее золото реликвариев считалось их отблеском, соединяющим в себе божественное и земное".
Реликварий часто изготовлялся в форме головы и бюста святого. Эта форма изображения создавала определенную близость между прихожанами и мучениками. Широко открытые глаза на лицах святых, отлитых из золота, как будто отвечали взглядом на вопросы верующих, объясняет Петра Маркс.
Дилемма средневековых богословов
Реликварий в виде бюста святого Павла, 1380 годРеликварий в виде бюста святого Павла, 1380 годКак утверждает Герд Альтхоф, примером художественному великолепию сакральных предметов служил описанный в Откровении Иоанна Богослова Небесный Иерусалим. То есть, использование золота в христианском культе имело под собой библейскую основу. И все же дискуссия о том, отвечает ли богатство золотых церковных предметов христианским ценностям, а именно, библейскому идеалу бедности, велась уже и в Средневековье.
Компромисс был предложен одним из отцов церкви Августином. В его прочтении драгоценные материалы были даны Богом, а, следовательно, их обработка была угодной Богу. А вот за правильное использование драгоценного металла отвечать должен был сам человек. "Золото, - объясняет Герд Альтхоф,- не должно было отвлекать человека от веры, быть важнее ее содержания. В соответствии со средневековыми идеалами, человеку следовало искать не земных сокровищ, а стремиться к сокровищу небесному".
Набожность тщеславию не помеха
Кубок из доминиканского конвента в Оснабрюке, 1468 год

Кубок из доминиканского конвента в Оснабрюке, 1468 годПредставление о том, что добрыми делами на земле можно спасти душу, подталкивало людей на то, чтобы дарить деньги бедным или отдавать пожертвования на создание драгоценных церковных предметов. В благодарность за дорогие подарки в церквях служили службы в честь "спонсоров". Жертвовали на нужды церкви из религиозных мотивов практически все, конечно, каждый по своим возможностям. "Дворяне дарили золото, а крестьяне - плоды урожая. Все они верили, что Бог оценит эти дары по достоинству", - объясняет Петра Маркс.
Помимо религиозных верующие руководствовались и вполне "приземленными" мотивами. Например, жители города Зёст (Soest) собрали деньги на известный ларец для реликвий святого Патрокла, патрона города, не в последнюю очередь из желания обойти своего конкурента - городской монастырь", - рассказала Петра Маркс.
Порой на драгоценных предметах встречается и изображение самого заказчика. То, что сегодня может показаться проявлением неуместного тщеславия, было естественным в Средние века, утверждает куратор выставки Хольгер Кемпкенс (Holger Kempkens). Таким образом человек стремился обеспечить себе вечное присутствие в церковных службах. 
Автор: Ольга Солонарь
Редактор: Марина Борисова

No comments: