3.18.2012

დავით კაკაბაძის ფოტოები:

დავით კაკაბაძე და შალვა ქიქოძე, პარიზი,1925დავით კაკაბაძის დედა,ედუკია სანაძე-კაკაბაძე

ალავერდობა,1930

კაცხი,1930

ნიკორწმინდა,1930

რაჭა,1930

ხევსურები,1930

შავი და თეთრი,1910


რთველი,1910

ხიდი რიონზე,1910

ბოშათა ბანაკი,1910

კამეჩები,1930No comments: