12.01.2012

საქართველოს ნაშთებიდან იმაში რაც აფხაზეთისგან დარჩა-ბედია:




Храм в Бедиа




грузинские надписи




грузинские орнаменты


No comments: