12.01.2012

საქართველოს ნაშთებიდან იმაში რაც აფხაზეთისგან დარჩა-ბედია:
Храм в Бедиа
грузинские надписи
грузинские орнаменты


No comments: