8.02.2013

ევრაზიის მშენებელმა დუგინმა და მისმა მომხრეებმა დაწყევლეს სოლჟენიცინი


 29 июля 2013 г.
აკადემიკოსი სახაროვის მსგავსად ევრაზიის მშენებელმა დუგინმა და მისიანებმა დაწყევლეს და ხალხის მტრად გამოაცხადეს სოლჟენიცინი. 
არც ისე ნორჩი ევრაზიატების თქმით სოლჟენიცინი იყო რუსეთის იმპერიის მტერი, ნებისმიერ ბჟეზინსკებზე და კისინჯერებზე უარესი მტერი.

საბჭოთა ფილოსოფოსი და დამსახურებული ეზოტერიკოსი ალეკსანდრ დუგინი სამაჩაბლოდან ემუქრება თბილისს.

გორბაჩოვ-შევარდნაძის მიერ დემოკრატიზებული რუსეთის ევრაზიატებმა ხალხის მტრად გამოაცხადეს, დაწყევლეს და შეაჩვენეს ალექსანდრე სლოლჟენიცინი.

მათი აზრით «მოკვდა მტერი, არა დიდი, არა რუსი, არა მწერალი»

ახალგაზრდობის ევრაზიულ კავშირში, რომლის იდეოლოგიცაა ფილოსოფოსი და სტაჟიანი ოკულტისტი ალეკსანდრ დუგინი კი არ ეწყინათ, გაუხარდათ ალექსანდრე სოლჟენიცინის სიკვდილი
.

არც ისე ნორჩი ევრაზიატების თქმით სოლჟენიცინი იყო რუსეთის იმპერიის მტერი, ნებისმიერ ბჟეზინსკებზე და კისინჯერებზე უარესი მტერი.

რატომ გაისარჯნენ ეს პატივცემული ბატონები ალექსანდრე სოლჟენიცინის შესაჩვენებლად, დასაწყევლად და ხალხის მტრად გამოსაცხადებლად?
საქმე იმაშია რომ 1990 წლის შემოდგომაზე დაიბეჭდა სოლჟენიცინის პროგრამული წერილი "როგორ მოვაწყოთ რუსეთი".

ამ პროგრამაში ალექსანდრე სოლჟენიცინი ემხრობოდა ბალტიისპირეთის, კავკასიის და შუა აზიის რესპუბლიკების და მოლდავეთის ულაპარაკო ჩამოშორებას საბჭოთა კავშირისგან ანუ მათ დამოუკიდებლობას.

მეტიც, მისი აზრით რუსეთს უნდა ეღიარებინა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობაც იმ შემთხვევაში თუ ჩეჩნეთს ჩამოშორდებოდა ბოლშევიკების მიერ სტავროპოლის მხარიდან ჩეჩნეთ-ინგუშეთისთვის გადაცემული მიწები.
სამაგიეროდ უნდა შექმნილიყო ოდესღაც კიევის რუსეთში შემავალი რუსების, უკრაინელების და ბელორუსების კავშირი.

ლენინურ-სტალინური საკონცენტრაციო ბანაკების კარგად მცოდნე სოლჟენიცინის ამ პროექტმა გადარია და შეშალა კგბს უფროსი ანდროპოვის კადრი მიხაილ გორბაჩოვი და ლავრენტი ბერიას ბრძნული ხელმძღვანელობით საბჭოთა ბირთვული იარაღის მკეთებელი აკადემიკოსი სახაროვი.

მათ და მათ მომხრეებს რუსეთი, უკრაინა და ბელორუსია რა თქმა უნდა არ ყოფნიდათ.

მათ ჰქონდათ ევროპულ-აზიური კავშირის, ევრაზიული კავშირის შექმნის გეგმა.

ასეთი გაერთიანების იდეა პირველად გაჩნდა პერესტროიკის დაწყებისთანავე, 1985 წელს და მისი კონსტიტუციის პირველი პროექტი მოამზადა აკადემიკოსმა სახაროვმა. 

გორბაჩოვის რეფორმებმა თანდათან მოაახლოვეს მისი შექმნა.

პროექტი განსახილავად მოხვდა კომისიაში რომლის მიზანიც იყო ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების მომზადება.  გკჩპს შეთქმულთა გასამართლების გამო ახალი კონსტიტუციის ხელმოწერა გადადეს 1991 წლისთვის, თუმცა ფორმალურად ის ძალაში შევიდა ერთი წლით ადრე.

1991 წლის პირველ იანვარს ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა მიხაილ გორბაჩოვმა,მალე ის აღიარეს ოპოზიციის ლიდერებმა-ელცინმა, ჟირინოვსკიმ და იავლინსკიმ...

ლავრენტი ბერიას მზრუნველობით გამოზრდილმა აკადემიკოსმა სახაროვმა კონკრეტულად საქართველოს შეუტია და 1989 წელს ის გამოაცხადა სტალინის მიერ შექმნილ ოხრობად, მცირე იმპერიად რომელიც საერთოდ დაიშლებოდა და მოისპობოდა თუ არ დაიშლებოდა კონფედერაციად //ჟურნალი ოგონიოკ, 1989, ნომერი 31//.


მას გარდა საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატმა ანდრეი სახაროვმა მის თანამოქალაქეებს დაუტოვა საბჭოთა კავშირის ახალი კონსტიტუციის პროექტი. რომლის თანახმადაც ავტონომიური რესპუბლიკების თუ ოლქების მქონე მოკავშირე რესპუბლიკები უნდა დაიშალონ და ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკები და ყოფილი ავტონომიები ცალ-ცალკე უნდა გაერთიანდნენ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე კონფედერატულ მაგრამ ერთიან სახელმწიფოში რომელსაც მან უწოდა ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირი.

ამ კავშირში თანასწორი უფლებები უნდა ჰქონდეთ ყოფილ მოკავშირე და ავტონომიურ რესპუბლიკებს,ავტონომიურ ოლქებს და ეროვნულ ოკრუგებს.


ародный депутат СССР академик Андрей Дмитриевич Сахаров, оставил нам проект новой Конституции СССР. В нем воплощена идея конфедерации, призванная, по мысли Сахарова, избавить в перспективе нашу страну от многих бед и несчастий, в том числе от крайне обострившихся межнациональных конфликтов. Суть идеи такова: необходимо отказаться от имперского насильственного объединения и, в соответствии с принципами равенства, суверенности, самоопределения народов, предоставить равные права союзным и автономным республикам, автономным областям и национальным округам.

მიხაილ გორბაჩოვმაც მხარი აუბა აკადემიკოს სახაროვს და დაიწყო ავტონომიათა გაძლიერების, მათი პრეროგატივების გაფართოების, ავტონომიების მოკავშირე რესპუბლიკებთან დაპირისპირების პოლიტიკის გატარება.


М.С. Горбачев, тем не менее, не пошел. Он пытался в борьбе против республиканской бюрократии опираться на автономии, говоря о расширении из прерогатив.
http://history4you.ru/lessons/ussr-crisis/show-lesson/-/asset_publisher/sqcu6oPUQ1B7/content/id/22015

გორბაჩოვის ინიციატივით 1990 წლის 3 აპრილს მიიღეს კანონი საბჭოთა კავშირიდან მოკავშირე რესპუბლიკის გასვლის საკითხების გადაწყვეტის წესის შესახებ. ის გულისხმობდა ასეთ გადაწყვეტილებათა განხორციელების რთულ და ხანგრძლივ პროცედურას.


ამ კანონით კრემლი ცდილობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის არდაშვებას ან არსებითად გაჭიანურებას.

ამასთან ეს კანონი ავტონომიურ რესპუბლიკებს აძლევდა მათი სტატუსის მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსამდე ამაღლების და მოკავშირე რესპუბლიკების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიუხედავად საბჭოთა კავშირში დარჩენის საკითხის დასმის უფლებას.

ამან ეჭვს ქვეშ დააყენა მოკავშირე რესპუბლიკების ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ყველანაირი ჯურის სეპარატისტებს თუ სეცესიონისტებს მისცა ლეგალური იარაღი მოკავშირე რესპუბლიკებთან ბრძოლის დასწყებად.


ამან უკიდურესობამდე გამწვავა ეთნიკური პრობლემები და ამ კანონით სასწრაფოდ ისარგებლეს აფხაზეთში და შიდა ქართლში შექმნილმა ორგანიზაციებმა აიდგილარამ და ადამონ ნიხასმა რომლებიც ცდილობდნენ სწორედ ამ კანონის რეალიზაციას.

3 апреля 1990 ода был принят закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», предусматривавший сложную и долговременную процедуру реализации таких решений. Союзный центр рассчитывал с помощью этого закона предотвратить (или существенно задержать) распад Союза. Вместе с тем закон предоставлял автономным республикам право ставить вопрос о повышении своего статуса до уровня союзных и о пребывании в составе СССР вне зависимости от решения той союзной республики, к которой принадлежала автономная республика. Это ставило под угрозу целостность союзных республик и во многих случаях привело не разрешению, а к обострению этно-национальных конфликтов 
(Из закона СССР от 03.04.1990 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»).

კიდევ «უკეთესი»: 1990 წლის 26 აპრილს კრემლმა მიიღო კანონი «საბჭოთა კავშირისა და ფედერაციის სუბიექტების უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ» რომლითაც უფლებრივად გაათანაბრა ავტონომიური და მოკავშირე რესპუბლიკები.

26 апреля 1990 года в СССР был принят закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации», который уравнял в правах автономные и союзные республики.

სოლჟენიცინის მწყევარი და შემაჩვენებელი ევრაზიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი,თვითმოქმედი ფილოსოფოს-ეზოტერიკოსი და პოეტი დუგინი დაიბადა საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო დაზვერვის//გრუს// ოფიცრის, შემდეგ კი გენერლის ოჯახში 1962 წლის 7 იანვარს.

ანუ დაიბადა სწორედ სოლჟენიცინისთვის კარგად ნაცნობი  ლენინურ-სტალინური საკონცენტრაციო ბანაკების სისტემა გულაგის მშენებელთა წრეში.

ცნობისთვის:
ბოლშევიკთა სამხედრო დაზვერვა შეიქმნა 1918 წელს. ის სათავეს იღებს წითელი არმიის საველე შტაბში 1918 წლის 5 ნოემბერს შექმნილი სარეგისტრაციო სამმართველოდან.

ეს სამმართველო იქცა ბოლშევიკთა სამხედრო აგენტურული დაზვერვის პირველ ცენტრალურ ორგანოდ.

მისი პირველი ხელმძღვანელები იყვნენ სემიონ არალოვი და იან ბერზინი.

დღეს ესაა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველო.

ა. დუგინი
ამ სამმართველოს გენერლის ვაჟიშვილი ა. დუგინის თქმით საბჭოთა და შემდეგ რუსეთის სამხედრო დაზვერვა არის  ევრაზიის ორდენი, ე.წ. კვარტა.

ამაზე მან დაწერა წიგნი "კონტინენტთა დიდი ომი" //«Великая война континентов»//, რომელშიც აღწერა ევრაზიული ორდენის წარმოშობა და არალოვის მიერ შექმნილი საბჭოთა სამხედრო დაზვერვის არც მეტი და არც ნაკლები მეტაფიზიკური ფუნქციები.

პოსტსაბჭოეთის გენერალური ევრაზიატი დუგინის თქმით სწორედ საბჭოთა სამხედრო დაზვერვა ახორციელებს ჩინგიზ ყაენის, ნაპოლეონის, ჰიტლერის და სტალინის ანდერძს.

ამავე დროს და იგივე დუგინის თქმით საბჭოთა სამხედრო ჯაშუში,ტერორისტი და და მკვლელი არის ხილული და უხილავი სამყაროს საიდუმლოთა მცოდნე ნაწიარები ინიციირებული.

ის ფაქტიურად არის ის ვისაც ჩინურ ტრადიციაში უწოდებენ სრულყოფილ ადამიანს.

ასეთების ლოღიკით სრულყოფილი ადამიანი იყო,მაგალითად, სახელგანთქმული შამილ ბასაევი და  არა რატომღაც ქართველ სოკრატედ წოდებული მერაბ მამარდაშვილი .

უკვე საყოველთაოდ ცნობილია რომ აკადემიკოსი სახაროვის მიერ მცირე იმპერიად გამოცხადებული საქართველოს ნგრევის უფრო აქტიურ ეტაპზე,ე.წ.ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს  ჩეჩენ ასე ვთქვათ მოხალისეებს წვრთნიდნენ რუსი სამხედრო სპეციალისტები.

ამ ასე ვთქვათ მოხალისეთა ბელად შამილ ბასაევს კი დუგინის სრულყოფილი ადამიანები ანუ საბჭოთა სამხედრო დაზვერვის მხეცი ოფიცრები წვრთნიდნენ 345-ე საჰაერო-სადესანტო პოლკის ბაზაზე.

რუსეთის  ფედერალური უშიშროების სამსახურის  საზოგადოებრივი კავშირების ცენტრის ყოფილი უფროსი ალეკსანდრ მიხაილოვის თქმით 

ბასაევის როგორც სამხედრო სპეციალისტის და პროფესიონალი დივერსანტის ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი შეიტანეს რუსეთის იმ სამხედრო სპეციალისტებმა და სამხედრო მრჩევლებმა რომლებიც მუშაობდნენ აფხაზურ მხარეს.

ჩეჩნეთის სახალხო კრების თავმჯდომარე დუკ-ვახა აბდურახმანოვი ამტკიცებდა რომ შამილ ბასაევი იყო საბჭოთა სამხედრო დაზვერვა გრუ-ს კადრის ოფიცერი. იგივეს ამბობდნენ რუსლან აუშევი და ალეკსანდრ ლებედი.

საბჭოთა კავშირის კგბს გადამდგარი გენერალ-მაიორი ი.ი. დროზდოვის როგორც ცნობილ ფაქტს ისე ახსენებდა რომ შამილ გასაევი იყო საგანგებო დანიშნულების სამხედრო ქვედანაყოფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. 

ხოდა სახაროვისტ-ბასაევისტები წყევლიან და შეჩვენებას უთვლიან ალექსანდრე სოლჟენიცინს. ჩემის აზრით  დადგა სოლჟენიცინის ძეგლის თბილისში დადგმის დროც...
                  
  

საბჭოთა დემოკრატიზაციაა ეს.

 Председатель Евразийского комитета Международного "Евразийского движения" (МЕД), поэт, самодеятельный философ-эзотерик

 Родился 7 января 1962 в Москве, в семье офицера ГРУ (впоследствии генерала)

Для справки: В 1918 году создана российская военная разведка. Ведёт начало от Регистрационного управления, образованного 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии, которое стало первым центральным органом военной агентурной разведки. Ее первыми руководителями стали Семен Аралов и Ян Берзин. Сегодня это Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Более 600 военных разведчиков получили звание Героя Советского Союза и Героя России.
В какой мере можно сегодня опираться на данные военной разведки? Кто такой сегодня военный разведчик (собирательный образ)?
А.Дугин: Хочу подчеркнуть, что военная разведка послужила внешней формой для ордена «Евразии» – так называемой кварты. Об этом моя книга «Великая война континентов», где подробно описана специфика происхождения евразийского ордена, а также метафизические функции ГРУ, созданного Араловым. Я считаю, что это главный орден всей мировой цивилизации, потому что именно в российскую военную разведку ГРУ воплотилась миссия континентальной империи, заветы Чингисхана, Наполеона, Гитлера и Сталина.

Что касается до типа современного ГРУ-шника, то это, в первую очередь, человек посвящённый, то есть осуществивший малые и великие мистерии в своём бытии; он понимает всю подоплёку цивилизационного конфликта; является компетентным с точки зрения метафизики глобализма; владеет всеми возможные языками и дипломами. Фактически, воплощает в себе то, что в китайской традиции называется совершенным человеком.

во время грузино-абхазского конфликта чеченские добровольцы проходили подготовку при участии российских военных специалистов. Бывший офицер спецподразделения «В» ФСК Константин Никитин утверждает, что Басаев обучался диверсионному делу офицерами ГРУ на базе 345-го воздушно-десантного полка[22] (по заявлениям тогдашнего парламента Грузии — на Майкопской базе ГРУ[23]). Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов заявлял, что «большой вклад в формирование Басаева как военного специалиста и профессионального диверсанта внесли российские военспецы и советники, работавшие на абхазской стороне». Председатель Народного собрания Чечни Дук-Ваха Абдурахманов утверждал, что Басаев был кадровым офицером ГРУ[24]; подобные заявления делались также Русланом Аушевым и Александром Лебедем. Генерал-майор КГБ СССР в отставке Ю. И. Дроздов отмечал как известный факт «что Басаев был одним из руководителей подразделения специального назначения причастного к военным»[25].//ვიკიპედია//.


академик Андрей Сахаров, в далеком 1989 году описавший Грузию как "миниимперию" и предсказавший, что ей суждено распасться, если она из унитарного формирования не превратится в конфедерацию (Огонек. 1989. № 31).


Политическая осень 1990 г. в СССР 
 Еще одним значимым событием той осени стал выход статьи Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?».

Европейско-Азиатский Союз
Euro Asian Union

 Впервые идея о создании подобного объединения появилась в 1985 году, и первый проект конституции был предложен академиком Сахаровым. Постепенно, реформы Горбачёва приблизили его создание и по счастливой случайности, проект попал на расмотрение в комиссию по созданию нового союзного договора. Однако из-за судебного процесса над заговорщиками из ГКЧП, подписание новой конституции было отложено на 1991 год, хотя формально он вступил в силу на год раньше. 1 января 1991 года, договор был подписан Михаилом Горбачёвым, а вскоре его признали лидеры оппозиции- Ельцин, Жириновский и Явлинский. Договор подписали 1 января РСФСР, Украина и Белоруссия, 2 января- Казахстан, 6 января- Киргизия и Таджикистан, 9 января- Азербайджан, Армения и Грузия, 10 января- Молдавия, 15 января- Туркмения и Узбекистан, и 2 февраля договор подписала Прибалтика, но с условием выдачи автономии. С того же дня, президентом ЕАС стал Михаил Горбачёв.

академик Андрей Сахаров, в далеком 1989 году описавший Грузию как "миниимперию" и предсказавший, что ей суждено распасться, если она из унитарного формирования не превратится в конфедерацию (Огонек. 1989. № 31).
  Владимир Путин

Евразийцы полагают, что «Александр Исаевич Солженицын сделал для развала Большой России, Великого Советского Союза, гораздо больше любых Бжезинских и Киссенджеров».
«Он обладал просто рейгановской волей, он бил стране в поддых, он бросал в осаждённую красную крепость детские трупы, заражённые бациллами бубонной чумы. Враг, каких не было, литературный Власов, все его книжки – это новая редакция подмётных писем Андрея Курбского», – считают в ЕСМ.

  Александр Исаевич предлагал свой вариант развития страны — безоговорочное отделение от СССР прибалтийских, кавказских и среднеазиатских республик, а также Молдавии и создание Российского союза, объединяющего русских, украинцев и белорусов.

признать независимость Чечни, отрезав от нее "чеченский Ольстер" - территории, некогда переданные в состав Чечено-Ингушетии из Ставропольского края со смешанным (до 1995-96 гг.) чеченско-русским населением.

Последняя идея выдвигалась, в частности, Александром Солженицыным

Ввиду распада СССР в конце XX века среди общественности и ряда политиков некоторых бывших советских республик возникла потребность восстановления тесной интеграции. В начале XXI века идея постсоветской евразийской интеграции и новое евразийство заново получили широкое распространение, и наиболее известными её сторонниками и идеологами являются: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев[5], президент России Владимир Путин[6], философы и политологи Александр Дугин[7], Александр Панарин, Сергей Гавров[8], киргизский писатель Чингиз Айтматов и многие другие.
Впервые о необходимости создания Евразийского Союза писали в 2030-х гг. XX века классические евразийцы: Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий и Г. В. Вернадский. Им это виделось как поэтапное превращение Советского Союза в Евразийский Союз, путем смены коммунистической идеологии на евразийскую.
Первым подобный детализированный проект Союза Советских Республик Европы и Азии — Европейско-Азиатского Союза был предложен ещё перед распадом СССР академиком А. Д. Сахаровым.

 Председатель Евразийского комитета Международного "Евразийского движения" (МЕД), поэт, самодеятельный философ-эзотерик

 Родился 7 января 1962 в Москве, в семье офицера ГРУ (впоследствии генерала)

 http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1695


Военная разведка
Для справки: В 1918 году создана российская военная разведка. Ведёт начало от Регистрационного управления, образованного 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии, которое стало первым центральным органом военной агентурной разведки. Ее первыми руководителями стали Семен Аралов и Ян Берзин. Сегодня это Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Более 600 военных разведчиков получили звание Героя Советского Союза и Героя России.
В какой мере можно сегодня опираться на данные военной разведки? Кто такой сегодня военный разведчик (собирательный образ)?
А.Дугин: Хочу подчеркнуть, что военная разведка послужила внешней формой для ордена «Евразии» – так называемой кварты. Об этом моя книга «Великая война континентов», где подробно описана специфика происхождения евразийского ордена, а также метафизические функции ГРУ, созданного Араловым. Я считаю, что это главный орден всей мировой цивилизации, потому что именно в российскую военную разведку ГРУ воплотилась миссия континентальной империи, заветы Чингисхана, Наполеона, Гитлера и Сталина.

Что касается до типа современного ГРУ-шника, то это, в первую очередь, человек посвящённый, то есть осуществивший малые и великие мистерии в своём бытии; он понимает всю подоплёку цивилизационного конфликта; является компетентным с точки зрения метафизики глобализма; владеет всеми возможные языками и дипломами. Фактически, воплощает в себе то, что в китайской традиции называется совершенным человеком.

во время грузино-абхазского конфликта чеченские добровольцы проходили подготовку при участии российских военных специалистов. Бывший офицер спецподразделения «В» ФСК Константин Никитин утверждает, что Басаев обучался диверсионному делу офицерами ГРУ на базе 345-го воздушно-десантного полка[22] (по заявлениям тогдашнего парламента Грузии — на Майкопской базе ГРУ[23]). Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов заявлял, что «большой вклад в формирование Басаева как военного специалиста и профессионального диверсанта внесли российские военспецы и советники, работавшие на абхазской стороне». Председатель Народного собрания Чечни Дук-Ваха Абдурахманов утверждал, что Басаев был кадровым офицером ГРУ[24]; подобные заявления делались также Русланом Аушевым и Александром Лебедем. Генерал-майор КГБ СССР в отставке Ю. И. Дроздов отмечал как известный факт «что Басаев был одним из руководителей подразделения специального назначения причастного к военным»[25].//ვიკიპედია//.

http://www.solzhenitsyn.ru/o_tvorchestve/articles/works/index.php?ELEMENT_ID=1036

Николай Бирюков

Забытый манифест СолженицынаА. Солженицын: «Уважение к человеческой личности — более широкий принцип, чем демократия»

Политическая осень 1990 г. в СССР была беспокойной: с трибуны Верховного Совета прозвучал вопрос, зачем на Москву движется целый воздушно-десантный полк, после чего некоторые СМИ заговорили о государственном перевороте. В Нагорном Карабахе, в Степанакерте, был взорван телецентр, а на карте страны едва не появилась новая «горячая точка» — Гагаузия, на которую пошли маршем молдавские националисты.

Еще одним значимым событием той осени стал выход статьи Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?».
Если быть точным, то эта работа Александра Исаевича увидела свет 18 сентября 1990 г., но реакция на нее была столь бурной, что полемика длилась несколько месяцев, и даже в следующем, 1991‑м, ее продолжали обсуждать. Сам автор, правда, был недоволен резонансом, который вызвала его статья.
В своей автобиогра­фи­чес­кой книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» Солженицын писал, что публичного обсуждения «Как нам обустроить Россию?» не вышло, поскольку СМИ была дана команда отклики не печатать и вообще статью замолчать. Поэтому, по мнению Александра Исаевича, «обсуждение» в основном свелось к сожжению в Алма-Ате его статьи и гневном выступлении депутатов ВС СССР от Казахстана и Украины.
Одним из этих депутатов был Борис Олийнык, который на сессии Верховного совета резко отреагировал на статью Солженицына. Вообще надо сказать, что на Украине его работу читали очень внимательно. А прочитав, многие тут же бросились обличать писателя как «великодержавного шовиниста». Несколько месяцев в республиканских газетах, «толстых журналах» и на радио продолжалась «антисолженицынская» кампания. Очень часто Александра Исаевича сравнивали с Виссарионом Белинским, который также был записан авторами этих публикаций в «шовинисты».
Сегодня, спустя 20 лет, интересно перечитать «Как нам обустроить Россию?» (несколько лет назад Борис Олийнык назвал ее своего рода «идейным манифестом») и посмотреть уже глазами нас нынешних на то, что писал Солженицын в 1990 г. Но прежде необходимо сделать небольшое отступление.
Автор этих строк прекрасно знает, что отношение к покойному писателю и в России, и на Украине неоднозначное. У многих его диссидентство, деятельность в эмиграции вызывают осуждение и негодование. Понимаю эти эмоции, но справедливости ради хочу заметить, что Александр Исаевич умел признавать свои ошибки. В чем это выразилось? В поступках. Например, в 1998 г. президент РФ Борис Ельцин решил наградить Солженицына орденом Андрея Первозванного, но писатель, видя, что творится в стране, от него отказался.
Позднее он отказался присоединяться к общему хору тех, кто в 1999–2000 гг. негодовал по поводу войны в Чечне. Четкая позиция Солженицына, считавшего, что действия руководства страны, направленные на наведение порядка в республике, правильны, вызвала гнев «демократической» общественности, вчера еще возносившей писателя как своего кумира.
Не вызвали у него восторга «цветные революции», происходившие в 2003–2005 гг. в бывших советских республиках. А весной 2008 г. Александр Исаевич резко осудил «голодоморную» истерию, развернутую тогдашними властями Украины.
А теперь перейдем непосредственно к статье Солженицына.

Преждевременный некролог
Начал ее Александр Исаевич резко: «Часы коммунизма — свое отбили». Сегодня эти слова способны вызвать, пожалуй, только улыбку. Сейчас антикоммунистическая риторика — это что-то из арсенала романтиков-националистов, прочно прописавшихся в начале 90‑х и не способных воспринимать современные реалии. А они таковы: мощное коммунистическое государство на Востоке — Китай, ставший мировой фабрикой, — успешно проводящий реформы Вьетнам и постоянно растущая популярность левых в Латинской Америке. Да и на Западе к «марксо-ленинской утопии», как ее называл Александр Исаевич, отношение меняется: как только случается серьезный кризис интеллектуалы начинают перечитывать труды доктора Маркса.
Но если с заупокойной по коммунизму Солженицын явно поторопился, то другие его слова как будто о сегодняшнем дне: «мы испакостили окружности городов, отравили реки, озера, рыбу, сегодня уже доконечно губим последнюю воду, воздух и землю, еще и с добавкой атомной смерти, еще и прикупая на хранение радиоактивные отходы с Запада. (…) Мы вырубили свои богатые леса, выграбили свои несравненные недра, невосполнимое достояние наших правнуков, безжалостно распродали их за границу. Изнурили наших женщин на ломовых неподымных работах, оторвали их от детей, самих детей пустили в болезни, в дикость и в подделку образования. В полной запущи у нас здоровье, и нет лекарств, да даже еду здоровую мы уже забыли, и миллионы без жилья, и беспомощное личное бесправие разлито по всем глубинам страны…» Об этом писатель говорит в самом начале своей статьи.
Далее Александр Исаевич предлагал свой вариант развития страны — безоговорочное отделение от СССР прибалтийских, кавказских и среднеазиатских республик, а также Молдавии и создание Российского союза, объединяющего русских, украинцев и белорусов. Обосновать его необходимость он попытался в «Слове к украинцам и белорусам» (так называлась одна из главок его статьи). Это «Слово» и вызвало приступ гнева на Украине. Однако, читая написанное Солженицыным в 1990 г., убеждаешься в правоте многих его строк.

О трипольцах еще ни слова
Для примера приведу несколько цитат.
«Суетно-социалистическая Рада 1917 года составилась соглашением политиков, а не была народно избрана. И когда, переступив от федерации, объявила выход Украины из России — она не опрашивала всенародного мнения» — это о Центральной Раде и создании УНР. О ней мы узнали за последние полтора десятка лет много нового, но определение «суетно-социалистическая», пожалуй, одно из лучших.
«В отторгнутой Галиции, при австрийской подтравке, были выращены искаженный украинский ненародный язык, нашпигованный немецкими и польскими словами, и соблазн отучить карпатороссов от русской речи, и соблазн полного всеукраинского сепаратизма, который у вождей нынешней эмиграции прорывается то лубочным невежеством, что Владимир Святой «был украинец»…» — тоже верно, но мог ли тогда автор предполагать, что еще при его жизни «украинцами» станут не только креститель Руси и другие киевские князья, но и трипольцы, жившие задолго до них!
«Сегодня отделять Украину — значит резать через миллионы семей и людей: какая перемесь населения; целые области с русским перевесом; сколько людей, затрудняющихся выбрать себе национальность из двух; сколькие — смешанного происхождения; сколько смешанных браков — да их никто «смешанными» до сих пор не считал. В толще основного населения нет в тени нетерпимости между украинцами и русскими» — с этим, конечно, нельзя не согласиться, но более того, годы украинской независимости лишний раз доказали, что вражды между двумя народами нет и сколько бы не пытались их поссорить националисты (даже высокопоставленные), им это не удалось.
Стоит заметить, что, предлагая разделить Советский Союз, Солженицын настаивал, чтобы делалось это с умом, без разрушения хозяйства, чтобы русские с национальных окраин организованно переселялись в Россию и т.п. Раздел, как известно, произошел совершенно по другой схеме, и поэтому его часто называют «развалом» или «распадом». Но могло ли быть по-другому, и не проявил ли себя писатель как наивный идеалист? Здесь, пожалуй, можно дать положительный ответ. Да, проявил.
Но несмотря на это, зачастую Александру Исаевичу нельзя отказать в верности оценок. Так, в частности, говоря о Крыме, он отметил, что «стотысячный татарский народ не может себе требовать ВЛАДЕНИЯ им».

История и современность
Из приведенных цитат может сложиться впечатление, что в своей статье Солженицын говорил в основном о межнациональных отношениях. Конечно, это не так. В его работе нашлось место и проблемам семьи, писал Александр Исаевич и о церкви, вспомнил и о своей любимой идее — возрождении земства. Немало из того, что он предлагал, сейчас неосуществимо — все-таки писатель отталкивался от советских реалий, а они уже стали историей.
Истории принадлежит и статья «Как нам обустроить Россию?», но кое-что из нее пригодится нам, да и потомкам нашим, наверное, тоже. Большое место в своей работе Солженицын уделил рассуждениям о том, что такое демократия, как должен работать механизм народного представительства и стоит ли, например, копировать швейцарскую систему государственного устройства.
И вот в процессе этих размышлений были сказаны такие слова: «Уважение к человеческой личности — более широкий принцип, чем демократия, и вот оно должно быть выдержано непременно».
А у нас вышло так, что демократические институты в постсоветских государствах созданы, а вот уважение к человеку — дефицит. Такой же, как и 20 лет назад, а значит, обустройство, о котором говорил писатель, еще, видимо, и не начиналось.

Российские евразийцы прокляли Солженицына: «умер враг – не великий, не русский, не писатель»  05.08.08 10:58
NR2.ru: http://www.nr2.ru/policy/189597.html
Москва, Август 05 (Новый Регион, Андрей Романов) – В Евразийском союзе молодежи (ЕСМ), идеологом которого является философ Александр Дугин, без сожаления встретили новость о смерти Александра Солженицына. Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», в ЕСМ заявляют, что Солженицын был врагом российской империи, который нанес государству значительно больший вред, чем любые Бжезинские и Киссенджеры.
Как говорится в заявлении ЕСМ, которое опубликовано на официальном сайте движения, «по поводу смерти всеми оплакиваемого писателя Солженицына, у нас нет ни слезинки». «Не великий, не русский, не писатель, не который, не теряли», – заявляют в этой организации.
В ЕСМ считают, что «последним великим русским писателем был Толстой». «Алексей Николаевич – «красный граф», абсолютный национал-большевистский тип, автор гениального «Петра Первого» – невероятной истории Русского народа. Автор «Русского характера» и «Родины!», открыто и смело говорил: «И мне не надо будет много слов, чтобы узнать врага, я узнаю его по чуждому блеску глаз!». Это Толстой смотрит в мёртвые глаза Солженицына мёртвыми и добрыми глазами. Великий русский писатель. И он видит чуждый блеск глаз, чуждый блеск глаз…», – говорится в заявлении ЕСМ.
Евразийцы полагают, что «Александр Исаевич Солженицын сделал для развала Большой России, Великого Советского Союза, гораздо больше любых Бжезинских и Киссенджеров».
«Он обладал просто рейгановской волей, он бил стране в поддых, он бросал в осаждённую красную крепость детские трупы, заражённые бациллами бубонной чумы. Враг, каких не было, литературный Власов, все его книжки – это новая редакция подмётных писем Андрея Курбского», – считают в ЕСМ.
«По сути его PR – это GR дня сегодняшнего. Фундаментальный антисоветский и антирусский миф Солженицына – это идеологическая программа Виктора Андреевича Ющенко. Сказки про Голодомор, уморивший 80 миллионов украинцев или песни про зверства большевиков в ГУЛАГЕ, про убитый миллиард русских людей. Конкуренцию ему мог составить только Резун, изменник Родины, получивший смертный приговор, который по странному стечению обстоятельств не отменила ельцинская власть. Чего Резуну не хватило до славы Солженицына? Паблик релэйшн «большого русского писателя», – говорится в заявлении ЕСМ.
«Умер враг. Жестокий, коварный, опасный, заслуженный. Если бы это был враг с той стороны, можно было бы пожать его мёртвую руку. Доброму врагу в добрый путь. Но предателю собственного народа, положившему жизнь на сетевую войну с нашей страной (на гранты и PR нашего геополитического врага) мы руку не пожмём. Когда Ельцин отбросил коньки, ЕСМ провёл отчаянный митинг посреди либерального беснования «Ельцин умер – молодёжь радуется!». И сегодня у нас русская радость, светлая Алексей-толстовская спокойная радость. Радость и уверенность в завтрашнем дне. Слава Богу, ещё один! Солженицын умер. Умер – закопаем!», – говорится в заявлении ЕСМ.
NR2.ru: http://www.nr2.ru/policy/189597.html~ Флаг Евразийского союза

 Европейско-Азиатский Союз
Euro Asian Union


 Впервые идея о создании подобного объединения появилась в 1985 году, и первый проект конституции был предложен академиком Сахаровым. Постепенно, реформы Горбачёва приблизили его создание и по счастливой случайности, проект попал на расмотрение в комиссию по созданию нового союзного договора. Однако из-за судебного процесса над заговорщиками из ГКЧП, подписание новой конституции было отложено на 1991 год, хотя формально он вступил в силу на год раньше. 1 января 1991 года, договор был подписан Михаилом Горбачёвым, а вскоре его признали лидеры оппозиции- Ельцин, Жириновский и Явлинский. Договор подписали 1 января РСФСР, Украина и Белоруссия, 2 января- Казахстан, 6 января- Киргизия и Таджикистан, 9 января- Азербайджан, Армения и Грузия, 10 января- Молдавия, 15 января- Туркмения и Узбекистан, и 2 февраля договор подписала Прибалтика, но с условием выдачи автономии. С того же дня, президентом ЕАС стал Михаил Горбачёв.

академик Андрей Сахаров, в далеком 1989 году описавший Грузию как "миниимперию" и предсказавший, что ей суждено распасться, если она из унитарного формирования не превратится в конфедерацию (Огонек. 1989. № 31).

 http://www.diletant.ru/blogs/3796/3170/

 В разгар холодной войны 12 августа 1953 года были произведены успешные испытания нового советского оружия чудовищной разрушительной силы – термоядерной бомбы. Один из создателей этой бомбы, недавно избранный действительным членом Академии наук СССР, 32-летний Андрей Дмитриевич Сахаров предложил в качестве «средства доставки» использовать разрабатываемые атомные подводные лодки проекта 627, оснастив каждую из них гигантской торпедой под термоядерный 100-мегатонный заряд (примерно в 6000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). По замыслу молодого академика взорванные у океанских берегов США эти торпеды должны были вызвать цунами невиданной мощи, высотой 300 метров, которые просто смыли бы американские города, нанеся США невосполнимый ущерб…

 ачались проектные разработки, суперторпеда получила шифр Т-15. Руководство Военно-Морского флота СССР выступило против «людоедского» оружия, однако торпеда Т-15 вошла как в эскизный проект (1953 год), так и в технический проект 627 (1954 год). В соответствии с проектом, огромная торпеда весила 40 тонн, имела длину 23,55 метра и калибр 1550 мм. Продолжающиеся возражения руководства ВМФ возымели действие в 1955 году, когда технический проект 627 был откорректирован: боекомплект подлодки составил 20 торпед, из них восемь – 533-мм торпеды Т-5, несущие тактическое ядерное оружие. После этого работы над торпедой Т-15 были прекращены…

No comments: