12.07.2011

შიიტური ირანის რწმენები და წეს-ჩვეულებები:


ხანგრძლივი ისტორიის მემკვიდრე ირანმა მოახერხა თავისი კულტურული მეობის შენარჩუნება და მის ეთნიკურ შემადგენლობაზე,ენაზე და ცხოვრების წესებზე გავლენის მომხდენი ხალხების და კულტურების ასიმილაცია.

ბოლო და ძლიერი გავლენა მოახდინა დასავლეთმა//მხატვრობა,
ლიტერატურა,აუდიოვიზუალური ტექნიკა,ფოტოგრაფია,
ტელეგრაფი,კინემატოგრაფი,ტელეფონი,რადიო,ტელევიზია,ინფორმატიკა,ინტერნეტი,მობილური ტელეფონი//.

როგორც აჩვენა ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ეს გავლენა ყველაფრის მიუხედავად ძლიერია თანამედროვე ირანშიც.


 ირანის ხალხური კულტურა,მთლიანი ხედვა:No comments: