1.22.2012

"სარმატული პორტრეტის" გამოცანა:


Добавьте подпись
პოლონელი ვეფხისტყაოსანი შლიახტიჩ რაინდი სარმატი. ძველ მისტერიებში სხვათა შორის ვეფხის ტყავის მოსხმა ინიციაციის, უმაღლეს ჭეშმარიტებას ზიარების ნიშანი იყო.


ვიქტორ კორბუტი

სარმატული პორტრეტი მოდაში იყო  ძველ პოლონეთში, რეჩ პოსპოლიტაში. ეს მოდა 1576 წელს შემოიღო მეფე სტეფან ბატორიმ.

ლიტვურ არისტოკრატიას საკუთარი თავი მიაჩნდა ნემანის შესართავთან მითიური თავადი პოლემონის მეთაურობით მოცურებულ რომაელთა შთამომავლად.

პოლონურ არისტოკრატიას კი თავი მიაჩნდა მდაბიო მონა სლავებისგან განსხვავებული ლეგენდარულ თავისუფალ რაინდთა ტომი სარმატების შთამომავლად.  პოლონელი სტეფან ბატორის მიერ ერთგვარ ეროვნულ სამოსად დაკანონებული მოუცილებელი ხმლიანი და კუნტუშიანი შლიახტიჩი არისტოკრატის პორტრეტს ეწოდა სარმატული პორტრეტი და მან განსაზღვრა ცხოვრების სტილი ასობით წლის მანძილზე,მეთექვსმეტე-მეცხრამეტე საუკუნეებში.  

მაგრამ მაგნატები  თავს გამოყოფდნენ  შლიახტური, აზნაურული მასისგან და ხაზს არ უსვამდნენ განსაკუთრებულ ადგილობრივ თავისებურებებს. მათ და განსაკუთრებით საზოგადოების უმაღლესი ფენის ქალურმა სუსტმა ნაწილმა სასწრაფოდ აიტაცა საერთოევროპული მოდა. 
მათ ერჩივნათ თავისი პორტრეტების დაკვეთა კლასიკურ ევროპულ,ფოტოგრაფიულ ასახულობასთან მაქსიმალურად ახლო სტილში,თუმცა მათთვის არ ყოფილა უცხო სარმატული იდეები რასაც ვხედავთ თავადების დაფნის გვირგვინებით შემკულ პორტრეტებში. 

             მაგრამ ევროპელოა ძვირი იყო და სარმატობა კი ღირსების საქმე გალდათ.

პოლონური ანდაზის თანახმად კი ღატაკი და თავის ბოსტანში მიწის მთხრელი შლიახტიჩი სარმატიც კი სარდლის ტოლია.

სარმატული პორტრეტი რემსახურებოდა თავადაზნაურობა შლიახტის განსაკუთრებული წარმოშობის იდეას. 

თუმცა რეჩ პოსპოლიტას სხვადასხვა ნაწილში მდაბიო  მონა სლავისგან განსხვავებული ვაჟკაცი და თავისუფალი რაინდი სარმატის იდეა სხვადასხვანაირად ესმოდათ. უკრაინაში ეს იყო კაშკაშაფერებიანი  კოლორიტული სურათები მეტი დეკორატიული ელემენტით. ბელორუსულ-ლიტვური პორტრეტები ჩრდილოეთის უფრო თავშეკავებული სახეებია.

პორტრეტი არის ადამიანის სახის სამუდამოდ შენახვის საშუალება იმისთვის რომ მან სიკვდილის შემდეგაც განაგრძოს ცხოვრება. მაგნატებს თავის სასახლეებში ჰქონდათ საგანგებო დარბაზები. ერთში იყო მეფეთა პორტრეტები,მეორეში გეტმანებისა და ა.შ. 

უმაღლესი თანამდებობების მქონე რაძივილები ამით აჩვენებდნენ თუ რა ბრწყინვალე წინაპრები ჰყავდათ და იმას რომ ისინიც არ ჩამოუვარდებოდნენ ამ ბრწყინვალე წინაპრებს. და თავისი გავლენიანობის საჩვენებლად რაძივილები სხვა ფარბაზებში კიდებდნენ მათთან დანათესავებული გვარების წარმომადგენელთა პორტრეტებს. 

მე-17 საუკუნის შემდეგში ცნობილი თეატრალური მოღვაზე ფრანციშკა ურშულა ვიშნევეცკაიას ნესვიჟის ერთ-ერთ მფლობელთან დაქორწინების შემდეგ რაძივილთა სასახლეში გაჩნდა ვიშნევეცკების დარბაზი.

პორტრეტთა გალერეებს უწინ როგორც ესთეტიკური ისე პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდათ. 

საერო პირთა პორტრეტებს ჰკიდებდნენ არა მარტო სასახლეებში არამედ ტაძრებშიც. "სარმატული ხატები" ხშირად არიან წმინდანთა მეზობლად. სალოცავის დამფუძნებელი მაგმატი იღებდა საპატიო ადგილას თავისი  პორტრეტის და თავის გვარზე,საკუთარ თავზე ცნობების გამოფენის უფლებას. ყველაფერ ამას ოჯახურ ღერბსაც ურთავდნენ. ასეთ პორტრეტებს კიდებდნენ რატუშებშიც. 

ეს იყო კულტურის ერთ-ერთი ელემენტი, კოლექტიური მეხსიერების შემადგენელი ნაწილი. მაგრამ ტრადიცია არაა გაშეშებული ჩვეულება.

საინტერესოა ე.წ. ტრუმენული სარმატული პორტრეტებიც. პოლონურად ტრუმნა და ბელორუსულად ტრუნა ნიშნავს კუბოს. ესაა სიკვდილის შემდგომი გამოსახულებები რომლებიც ცნობილია ძველი ეგვიპტიდან, სახელგანთქმული ფაიუმის პორტრეტებიდან. 

ეგვიპტელებმა იცოდნენ რომ მუმია არაა მარადიული და  თუნდაც ღმერთების შვილი ფარაონების სხეული ხრწნადია და ადრე თუ გვიან დაიწყებს დაშლას. 

მიცვალებულის სახის შთამომავლებისთვის შენახვის მიზნით იქმნებოდა პორტრეტი ნიღაბი.

პოლონური "ფაიუმის პორტრეტები" ცოტა დარჩა იმიტომ რომ მათ ხატავდნენ ვერცხლის ფირფიტებზე და ომების დროს კი ძვირფას ლითონს გადაადნობდნენ ხოლმე.  

მაგრამ საბედნიეროდ რაღაც გადარჩა...


Загадка "сарматского портрета"

Если вы вглядывались в лица магнатов и шляхтичей в зале старого белорусского искусства в Национальном художественном музее или на выставке "Исторический портрет Великого княжества Литовского", вам приходилось, вероятно, обращать внимание на весьма странные черты некоторых панов и паненок. Уж слишком подозрительно они... некрасивы. Странные ощущения овладевают: с одной стороны - элита, лучшие люди страны, но почему-то, чуть ли не через одного, несимпатичные лица... Долго меня мучил этот вопрос, разные мысли лезли в голову. Тем более что, сравнивая с современниками, не мог понять одного: как из "страшненьких" предков получились приятной наружности потомки, которых видим уже на фотографиях, да и в современной жизни? Ответ на загадку я получил неожиданно, заговорив однажды с искусствоведом Алексеем ХОДЫКО, который объяснил, что попросту преувеличены и сознательно искажены отдельные черты лица. И не от невежества, а из самых благородных побуждений нарочные "ошибки" сотворены. Была такая мода.

"Сарматский портрет" - имя этой моде. В пору Речи Посполитой так называлась особая разновидность живописи, бывшая привилегией шляхты. Вошел в моду стиль этот при короле Стефане Батории, даже точная дата сохранилась - 1576 год.

Польская шляхта выводила свое происхождение от легендарного племени сарматов, как литовская - от римлян, будто приплывших в устье Немана во главе с мифическим князем Палемоном. Так как мода шла с Запада на Восток, то портрет шляхтича с неизменными саблей и кунтушом, узаконенными как своего рода национальный костюм Стефаном Баторием, стал называться сарматским, определяя стиль жизни на протяжении сотен лет - от конца XVI вплоть до XIX века.

Правда, магнаты, отделяя себя от шляхетской массы, не стремились подчеркивать "особые" местные особенности и очень скоро прониклись общеевропейской модой, главным образом женская половина высшего слоя общества. Радзивиллы, к примеру, предпочитали заказывать свои портреты в классическом европейском стиле, максимально приближенном к фотографическому изображению, хотя и им не чужды были сарматские идеи, что видим в портретах князей в лавровых венках. Но быть европейцем стоило немалых денег, а сарматом - было делом чести. Шляхтич-сармат, даже не имея ничего за душой и копаясь в огороде, все равно, как гласит поговорка, равен воеводе.

- "Сарматский портрет" обслуживал идею об исключительном происхождении шляхты. Правда, в разных частях Речи Посполитой по-своему понимали идеал сармата, - поясняет Алексей Ходыко. - На Украине, к примеру, это были очень колоритные образы, употреблялись яркие цвета, было больше декоративных элементов - отчетливо давало знать о себе византийское прошлое этих земель с глубокими традициями иконописи. Наши, белорусско-литовские, портреты - это образы северной страны, более сдержанные.

- А где помещались эти изображения, кроме дворцов, - их же рисовали не только для себя?

- Портрет - это способ сохранить образ человека навечно, чтобы даже после смерти он продолжал жить. Но это еще и средство самопрезентации. Магнаты в своих дворцах имели специальные залы: в одном были портреты королей, в другом - гетманов и т.д. Причем те же Радзивиллы, занимавшие самые высокие должности, этим демонстрировали: мол, предки у нас были славные, и мы не хуже, достойны их. А чтобы подчеркнуть свою влиятельность, в других залах помещали изображения представителей породненных с ними фамилий. После женитьбы впоследствии известной театральной деятельницы XVIII века Францишки Уршули Вишневецкой с одним из владельцев Несвижа в радзивилловском дворце появился зал Вишневецких. Картинные галереи в прошлом служили не только эстетическим, но и политическим целям.

Судите сами: портреты светских особ появлялись не только во дворцах, но и в храмах. "Сарматские образы" - частые соседи святых: если магнат "фундовал" святыню, то взамен получал право поместить свое изображение на почетном месте в храме: с подробной информацией о себе, своем роде, с приложением фамильного герба. Помещали такие портреты и в ратушах.

- Это было просто одним из элементов культуры, - говорит Алексей Ходыко, - одной из составляющих коллективной памяти. Впрочем, традиция - это не застывший обычай. Очень интересны еще так называемые "труменные сарматские портреты". Их известно в Беларуси всего два, но в землях бывшей Речи Посполитой сохранилось больше. "Trumna" - это то же, что по-белорусски "труна", то есть гроб. "Труменный портрет" - посмертное изображение, известное еще в Древнем Египте, вспомните знаменитые фаюмские портреты. Египтяне знали, что мумия не вечна и тело человеческое, пусть даже это и фараон - сын богов, тленно и рано или поздно начнет разрушаться. Чтобы сохранить образ умершего для потомков, и создавался портрет-маска. У нас своих "фаюмских портретов" сохранилось так мало по очень простой причине: рисовали их на серебряных пластинах, и во время войн, когда грабились усыпальницы, драгоценный металл шел на переплавку...

Один из известных "труменных портретов" - это изображение Андрея Пацея из Слонима, второй - Николая Фаустина Радзивилла, до сих пор находящийся в дятловском костеле. А еще существовали портреты на хоругвях, но таких у нас вовсе не сохранилось...

Все же кое-что уцелело: не зря музейные работники рыскали по дворцам и храмам в поисках остатков былого величия потомков сарматов и Палемона. А узнать "сарматский портрет" среди других шедевров совсем нетрудно: шляхтич на нем будет всегда одет в кунтуш и жупан и обязательно при сабле. Еще, говорит искусствовед Ходыко, была в те далекие времена популярна у знати яркая обувь - особенно желто-красного цвета. Если перед вами гетман, то у него будет в руках или подле, на столе, гетманская булава. Канцлера изображали с канцлерской печатью. Женщин писали зачастую на фоне часов - символа скоротечного времени, на фоне занавеса - всех умерших (если это была ушедшая из жизни женщина - с платочком в руках). Так что внимательно всматривайтесь в образы предков - на первый взгляд таинственные, они могут нам многое рассказать о времени и о себе.
Автор публикации: Виктор КОРБУТГалерея сарматского портрета

Польский портрет эпохи барокко, т.н. "сарматский портрет", представляет собой очень интересное явление в истории европейской живописи. "Сарматский портрет" получил свое название от т.н. "сарматизма" - специфической шляхетской идеологии и культуры конца XVI-XVIII вв., обладающей ярко выраженными национально-самобытными чертами.

О сарматском портете можно почитать здесь. 

Портрет Якуба Собесского (1580-1646).
 Первая половина XVII в.
 Портрет Станислава Гераклиуша Любомирского. 

Вторая половина XVII в.
Портрет Збигнева Оссолиньского
 с сыновьями. До 1650 г.


 Портрет Винценты Александра Корвина

 Гонсевского, польного гетмана 
Литовского. Середина XVII в.


 Щит к тому времени уже потерял практическое значение, но использовался до начала XVIII века в качестве парадного оружия.

Еще один портрет того же персонажа.Портрет короля Яна III Собесского. Худ. Ежи Семигиновский. После 1693 г. Варшава, Музей дворца в Виланове 
Победитель турок под Веной изображен в фантастическом римско-арматском одеянии

.

Портрет Венглиньского, подскарбия Хелмнского, около 1750 г. 
Архаическая кольчуга продолжала носиться в польской кавалерии вплоть до середины XVIII века, правда, в основном, на парадах.


Портрет Борейки, каштеляна Завихойского, около 1735 г.Портрет Станислава-Антония Щуки. 1709 г. Шляхтич изображен в типичном национальном костюме - в кунтуше, жупане, цветных сапогах, с кушаком и саблей. Шляхта носила короткую прическу и усы. Модные в Европе парики не получили в Польше широкого распространения и носились исключительно с западноевропейским платьем.


Портрет Антония Бельского, 1782 г. На портрете видны ордена Св. Станислава (на шее) и Белого Орла (звезда и лента). В XIX веке эти польские ордена войдут в наградную систему Российской Империи, при этом голубая лента ордена Белого Орла станет темно-синей.


Портрет Яна Стоковского (1741-?) в мундире ордена Св. Станислава, 1787 г.


Портрет Адама Сариуша Стоковского. Худ. Якуб Усажевский. Около 1783 г.Шляхтич изображен в дворянском мундире. Цвета кунтушей и жупанов различалась по воеводствам ("воеводские мундиры"), но могли различаться также по поветам ("поветовые мундиры"). Кунтуш с небольшими лацканами по моде того времени.


Портрет шляхтича. Середина XVIII в. Судя по атрибутам (кираса, леопардовая шкура), изображен офицер гусарской хоругви. Знаменитая польская "гусария" доживала последние дни. Западноевропейский рыцарский шлем на столе - чисто декоративный.
Обращают на себя внимание монголоидные черты лица шляхтича. (Между прочим, как показали генетические исследования, "монгольских" генов у поляков больше, чем у русских.)


Следующие три картины, строго говоря, не относятся к "сарматскому портету", однако могут служить иллюстрацией к истории польского костюма.

Портрет Леопольда Медичи ребенком. 1620-е гг.Будущий кардинал изображен в польско-венгерском костюме. Венгерский костюм был чрезвычайно популярен среди польской знати, начиная с времен Стефана Батория.


Портрет короля Августа III в польском костюме. Худ. Луи де Сильвестр. Середина XVIII в. 


Портрет князя Иеронима Флориана Радзивилла (худ. Якуб Вессель), 1746 г. Князь изображен в гусарском мундире типичного для середины XVIII в. фасона, отличающемся, правда, веселенькой расцветкой.


Особой разновидностью сарматского портрета был т.н. "труменный портрет" - надгробные изображения лица умершего, имеющие сходство со знаменитыми "фаюмскими портетами".

"Труменный портрет" Станислава Войши, неизв. худ., 1677. Варшава, Музей дворца в 


Виланове 
"Труменный портрет" Войцеха Бенджиньского, герба Белина 
"Труменный портрет" шляхтянки


Т.н. "Голуховская таблица" с типами польских костюмов и вооружения, около 1620 г. (Национальный музей в Познани)
Гусар, панцерный казак и ротмистр (типы Голуховской таблицы)


"Шляхтич и смерть". Раскрашенный рельеф XVII в.


Польский национальный шляхетский костюм - жупан и кунтуш, конец XVIII в.
Tags: Речь Посполитаяискусствоистория костюмасарматский портретNo comments: