2.15.2012

საქართველოს ნანგრევებიდან გადარჩენილ-გატაცებული ნიჭის გამოფენა:

ამ კაცის მამა კონსტანტინე შერვაშიძე იყო ქართველი თავადაზნაურობის 1832 წლის შეთქმულების მონაწილე. ის დაიჭირეს ,გაასახლეს რუსეთში და აუკრძალეს კავკასიაზე ფიქრიც!
ა.შერვაშიძე,
ავტოპორტრეტი
მას რუსეთში გაუჩნდა ვაჟი ალექსანდრე, რომანოვების რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული მხატვარი რომელმაც პრინციპულად უარი თქვა მისთვის შეთავაზებულ სამხედრო სამსახურზე//არ უნდოდა კავკასიის დამაქცევარი რომანოვების სამხედრო სამსახურში დგომა.

1906-1918 წლებში იყო რუსეთის საიმპერატორო თეატრების დეკორატორ-შემსრულებელი და მხატვარი-დამდგმელი. აფორმებდა სერგეი დიაგილევის სენსაციურ რუსულ საღამოებს ევროპაში.

სხვათა შორის არ დავიწყებია საქართველო და გააფორმა არტურ ონეგერის ბალეტი შოთა რუსთაველის თემებზე. ამ ბალეტის რეპეტიციებს ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ პარიზში ატარებდა სახელგანთქმული სერჟ ლიფარი.

დიდი მაფდლობა ამ ხალხს მათ დიდი ისტორიის ლანდი შეუნახეს თანამედროვე ტუტუც ქართველებს.

ეხლა პეტერბურგში იმართება ალექსანდრე შერვაშიძის პეტერბურგული პერიოდის ქმნილებათა გამოფენა.

თეატრალურ ბიბლიოთეკას ჰქონია ალექსანდრე შერვაშიძის 428-ფურცლიანი კოლექცია. იქნებ ვინმემ ცალი თვალით მაინც დაანახოს ეს სიმდიდრე ბეჩავ ქართველებს.
В Петербурге открывается выставка «Александр Константинович Шервашидзе – художник Императорской сцены»На выставке в библиотеке представлены работы петербургского периода творчества Шервашидзе, с 1906 по 1918 годы служившего в качестве декоратора-исполнителя и художника-постановщика Императорских театров. За 11 лет работы в Императорских театрах Шервашидзе оформил около 40 спектаклей и как декоратор-исполнитель и как художник. Театральная библиотека располагает внушительной коллекцией эскизов Александра Шервашидзе, насчитывающей 428 листов, поступивших в фонд в 1919 году в составе уникальной Монтировочной библиотеки Санкт-Петербургских Императорских театров. По воспоминаниям поэта Максимилиана Волошина, Шервашидзе в своих эскизах был не только исторически достоверен, но и давал «ряд характерных поз и жестов, которые могут быть неоценимы при постановке хоров и массовых сцен».

Александр Шервашидзе никогда не забывал о технологии и практическом использовании декорации, костюмов и бутафории: «В эскизе все должно быть понятно работникам производственных мастерских, а сам костюм удобен актеру, отвечая индивидуальным особенностям его фигуры. Костюм также должен соответствовать цветовому решению декорации, создавать «музыку цвета».

Отдельная витрина посвящена спектаклю «Тот, кто получает пощечины» Леонида Андреева. Пьеса эта в 1915 году пользовалась невероятной популярностью и была поставлена одновременно не только в Петербурге и Москве, но и во многих крупных провинциальных городах. На выставке представлены эскизы 5 костюмов из фондов библиотеки и фотографии из архива театра. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства предоставил для выставки фотографии из спектаклей «Гамлет», «Шут Тантрис» и «Крещенский вечер, или Все, что хотите» В.Шекспира (Михайловский театр, 1912).

Выставка организована при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и благотворительного фонда «Александринский».

14 февраля 2012


ალექსანდრე შერვაშიძე, ვლადიმირ 
როსინსკის მიერ შესრულებული პორტრეტი

ა.შერვაშიძე,მ.ვოლოშინის პორტრეტი

ა.შერვაშიძე,ბაღში,1892

ა.შერვაშიძე.მერი შევაშიძის პორტრეტი

ა.შერვაშიძე, ბალერინა თამარ ტუმანოვას 
//თუმანიშვილის// პორტრეტი

ა.შერვაშიძე,ქალიშვილის პორტრეტი.

ა.შერვაშიძე,ქალი წითელ ქუდში.

No comments: