2.19.2012

ბიბლიოთეკა გუმერი თვითვმკვლელობებზე:

ბიბლიოთეკა გუმერი თვითვმკვლელობებზე:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Suic_Cifr.php
ბიზნესმენის
თვითმკვლელობა. 
თვითმკვლელობა. ციფრები და ფაქტები:
ზოგ ქვეყანაში თვითმკვლელობას უკავია მე-3 ადგილი სიკვდილის მიზეზებს შორის//პირველ ადგილზეა სიკვდილი  ავადმყოფობისგან,მეორეზე-უბედური შემთხვევებისგან//.

ყოვე;წლიურად თავს იკლავს-30 000 ამერიკელი,25 000 იაპონელი,20 000 ფრანგი, რუსეთში 2000 წელს თავი მოიკლა 56,9 000-მა ადამიანმა,2001 წელს-57,2 000-მა.
ყოველწლიურად დედამიწაზე თავს იკლავს 500 000 ადამიანი. 
 
სოციოლოგების აზრით თვითმკვლელობათა ოფიციალური სტატისტიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება რეალური ციფრებისგან//მინიმუმ ორჯერ// ვინაიდან მასში ხვდება მხოლოდ აშკარა შემთხვევები. არავინ აფიქსირებს თვითმკვლელობათა წარყმატებელ ცცდებს, რომელთა რაოდენობა 7-10-ჯერ მეტია დასრულებულ თვითმკვლელობათა რაოდენობაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თვითმკვლელობის მაჩვენებლით ქვეყნებს ყოფს სამ ჯგუფად: თვითმკვლელობათა დაბალი დონეა //10 ადამიანი წელიწადში 100 000 კაცზე// საბერძნეთში //ეხლა ალბათ ეს მაჩვენებელი   გაიზრედება//, იტალიაში. გვატემალაში //0,5//, ფილიპინებზე //0,5//, ალბანეთში //1,4//, დომინიკანურ რეაპუბლიკაში //2,1//, სომხეთში//2,3//. საშუალო დონეა //10-დან 20 ადამიანემდე 100 000 კაცზე// ავსტრალიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში//.
მაღალი და ძალიან მაღალი დონეა //20 კაცზე მეტი 100 000 მკვიდრზე// ლატვიაში //42,5//, ლიტვაში //42,1// ,ესტონეთში //38,2//, უნგრეთში//35,9//.
რუსეთს უკვე დიდი ხანია და მტკიცედ უკავია ადგილი მესამე ჯგუფში მაჩვენებლით 39,3 //2000 წლისთვის// და 39,7 //2001 წლისთვის//. რუსეთის რამოდენიმე რეგიონში//მაგ. ჩიტას ოლქში//თვითმკვლელობათა რაოდენობა უახლოვდება 80-ს. 15 რეგიონში ის აჭარბებს 60-ს,სამში-70-ს//1996 წლის მონაცემები//. 

რუსეთში უფრო მეტი იკლავს თავს ვიდრე კლავენ...თვითმკვლელობათა რაოდენობით რუსეთი ჩამორჩებ მარტო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკას და კოლუმბიას. 

საფრანგეთში ძალიან ბევრია თვითმკვლელობა მოზარდებს შორის. მოზარდთა თვითმკვლელობათა რაოდენობა თვითმკვლელობათა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტია.

თავის მოკვლას ცდილობს ყოველი მეოცე მოზარდი. ძირითადი მიზეზებია წარუმატებლობა სწავლაში,კონფლიქტები მშობლებთან,მომავლის შიში.

შუა აზიაში თვითმკვლელობათა საკმაოდ დაბალი დონეა,მაგრამ ამავე დროს ბევრი იწვავს თავს. დაოჯახებული ქალები ასე გამოთქვამენ პროტესტს თავისი დამცირებული მდგომარეობის წინააღმდეგ.

თვითმკვლელობათა 60 პროცენტი მოდის ზაფხულზე და გაზაფხულზე. ითვლება რომ თვითმკვლელთა ავადმყოფობაა დეპრესია-დეპრესიულ ავადმყოფთა 70 პროცენტამდე ავლენს მისწრაფებას თვითმკვლელობისკენ. მათი 15 პროცენტი იკლავს თავს. ამიტომ თვითმკვლელობათა პრობლემა დეპრესიის პრობლემაა.


თვითმკვლელობის ცდა. 
თვითმკვლელობათა ძირითადი მიზეზები:
41 პროცენტი უცნობია,19 პროცენტი დასჯის შიში,18 პროცენტი ფსიქიური ავადმყოფობა,18 პროცენტი შინაური დარდები, 6 პროცენტი ჟინი,ვნებები, 3 პროცენტი ფულის დაკარგვა,
1,5 პროცენტი ცხოვრების მობეზრება,მოყირჭება,1,2 პროცენტი ფიზიკური ავადმყოფობები.

დრო: დღის პირველი ნახევარი-32 პროცენტი, მეორე ნახევარი-44 პროცენტი,ღამე-24 პროცენტი.

ადგილი: სახლში-36 პროცენტი, სახლის გარეთ-20 პროცენტი,სასწავლებელში და სამსახურში-8 პროცენტი, სტუმრად-16 პროცენტი.

ოჯახური მდგომარეობა. სტატიკის თანახმად დაოჯახებულები ბევრად უფრო ნაკლებად

იკლავენ თავს, ვიდრე მარტოხელები ან გაყრილები. თვითმკვლელობათა მაღალი დონეა პარტნიორთა დამკარგავებს შორის. ისინი სამჯერ უფრო მეტად იკლავენ თავს ვიდრე დაოჯახებულები.

რისკის ჯგუფები. თვითმკვლელობა უშუალოდ უკავშირდება სოციალური სტატუსის დაკარგვას,რასაც სოციოლოგიაში უწოდებენ მეფე ლირის კომპლექსს. ასე მაგალითად ათვითმკვლელობათა მაღალი დონეა დემობილიზებულ ოფიცრებში,ახალგაზრდა ჯარისკაცებში, დაპატიმრებულებში.

თვითმკვლელობათა ყველაზე მაღალი დონეა ფსიქიურად ავადმყოფებში, ქრონიკულ ლოთებში, ნარკომანებში, ინვალიდებში.

ყველაზე მეტად თავს იკლავენ თავის ჩამოხრჩობით. აშშ-ში თვითმკვლელთა 60 პროცენტამდე თავს იკლავს ცეცხლსასროლი იარაღით. კანადაში ასე იქცევა თვითმკვლელთა 30 პროცენტი.

აშშ-ში თვითმკვლელთა 18 პროცენტი თავს იკლავს წამლების მეტისმეტად დიდი დოზით.

მკვლევართა აზრით საავტომობილო ავარიათა მნიშვნელოვანი პროცენტი ფაქტიური
თვითმკვლელობაა.

გამოსამშვიდოვბელ ბარათებს ტოვებს თვითმკვლელთა 44 პროცენტი. 20 პროცენტი მიმართავს "ყველას",12 პროცენტი-ახლობლებს, 8 პროცენტი-უფროსებს. 4 პროცენტი-არავის.

ცხოვრებაში სვამდა თვითმკვლელთა 60 პროცენტი, თუმცა თვითმკვლელობის წინ სვამდა მხოლოდ 8 -როცენტი. ნარკოტიკები-4 პროცენტი. ე.ი. 9/10 ფხიზელი იკლავს თავს.
           
თვითმკვლელობას წინ უსწრებდა: ფსიქიური ტრავმა-52 პროცენტი,კონფლიქტები-48 პროცემტი,დამაკმაყოფილებელი მატერიალური მდგომარეობა-44 პროცენტი, არადამაკმაყოფილებელი მატერიალური მდგომარეობა-56 პროცენტი. 

ცხოვრების დონე და თვითმკვლელობათა რაოდენობა არაა დაკავშირებული ერთმანეთთან ვინაიდან ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა შვეცია 10 წლის მანძილზე ლიდერია თვითმკვლელობათა რაოდენობით.

განათლებული ადამიანები ნაკლებად არიან მიდრეკილი თვითმკვლელობისკენ. ყველაზე საშიში ჯგუფია არასრული საშუალო განათლების მქონე ადამიანები.
   
              

Banque de Photo - saut. fotosearch 
- recherchez des 
photos, des images 
et des cliparts
სკუპი
ბევრ ხალხთან ჰქონდა ურთიერთობა თვითმკვლელთა 24 პროცენტს. რამოდენიმე ადამიანთან ჰქონდა ურთიერთობა თვითმკვლელთა 60 პროცენტს. ჩაკეტილი იყო და ურთიერთობას გაურბოდა თვითმკვლელტა 16 პროცენტი.

თვითმკვლელობა და საზოგადოებრივი კატაკლიზმები, ოქტომბრის რევოლუციისა და სამოქალაქო ომის შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა თვითმკვლელობათა რაოდენობა...1984 წლისთვის რუსეთი შავ სიაში ადგილს უთმობდა მხოლოდ უნგრეთს პერესტროიკის დროს თვითმკვლელობათა დონე მკვეთრად დაეცა, მაგრამ 1988 წლიდან ის ისევ იწყებს ზრდას და 1994 წელს თვითმკვლელობათა რაოდენობა თითქმის ორჯერ იზრდება.ეს იმას ნიშნავს რომ ქვეყანაში გარდაცლილთა 2,7 პროცენტი თვითმკვლელია...მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ჩანს თვითმკვლელობათა რაოდენობის უწყვეტი და თანაბარზომიერი ზრდა...

No comments: