3.18.2012

მწიგნობარი მხეცი ლუციუს კორნელიუს სულა.


მეტსახელად "ბედნიერი", დიდი მწიგნობარი, ხელოვნებათა დიდი მოყვარული, ეპიკურეელი, რელიგიისადმი სკეპტიკურად განწყობილი, ფატალისტი და აღვირახსნილი ლუციუს კორნელიუს სულა //ძვ.წ.138-78//.
დაიბადა გაღარიბებულ წარჩინებულთა ოჯახში. ჯარში მოხვდა შემთხვევით, კენჭისყრით, ბრწყინვალე სამხედრო და პოლიტიკური კარიერის გამკეთებელს სურდა რესპუბლიკური მმართველობის აღდგენა მაგრამ გზა გაუხსნა იმპერიას. გაიმარჯვა პირველ სამოქალაქო ომში, მიიღო დიქტატორის წოდება და დაამყარა რომაელებისთვისაც კი არნახული ტერორი. განამტკიცა თავისი ძალაუფლება, მერე თქვა კუკუ და უარი თქვა თანამდებობაზე რითაც საგონებელში ჩააგდო ყველა.

მოკვდა საშინელი წამებით. მის საფლავს დააწერეს:
"არავის გაუკეთებია ამდენი სიკეთე მეგობრებისთვის და ამდენი ბოროტება მტრებისთვის"... Сулла, Луций Корнелий
138 г. до н. э. - 78 г. до н. э.
Римский политический деятель, прозванный «Счастливым». Родом из знатной обедневшей семьи. Отличался образованностью и любовью к искусствам, но необузданностью в страстях. Эпикуреец и скептик, иронически относился к религии, но в то же время был фаталистом - верил в свою судьбу. Попавший в армию случайно, по жребию, сумел сделать блестящую военную, а затем и политическую карьеру. Его деятельность носила противоречивый характер: стремясь реставрировать республиканское правление, на деле расчищал путь для правления императорского. Победив в первой полномасштабной гражданской войне, возложил на себя звание диктатора и перекроил римскую конституцию. Эта диктатура сопровождалась невиданным ещё в Риме террором. Укрепив власть, он, ко всеобщему изумлению, отрёкся от должности, заставив гадать над мотивами этого поступка античных и более поздних историков.

No comments: