7.06.2012

ვიკტორ აქსიუჩიცი-მასალები დელენინიზაციისთვის-2:

2.
ლენინის უმაგალითოდ ცინიკურ მატყუარობაზე წერდა პროფესორი პუშკარევი: " პოლიტიკა რა თქმა უნდა ისეთი პროფესიაა რომელშიც ძნელია მორალური სიწმინდის შენარჩუნება. მრავალი პოლიტიკოსი იძლეოდა დაპირებებს რომელთაც შემდეგ არ ასრულდებდა ან პირდაპირ ატყუებდა ხალხს. მაგრამ ლენინი როგორც პოლიტიკური ტყუილის დიდოსტატი უმაგალითოა.

მის მიერ 1917 წელს წამოყენებული ყველა ლოზუნგი და ყველა დაპირება შინაგანი და საგარეო პოლიტიკის ძირითად საკითხებზე იყო შეგნებული ტყუილი და ეს სავსებით შეესაბამებოდა მის მორალს//უფრო ამორალობას,მთარგმნელი//. აი ამ ტყუილი ლოზუნგების და დაპირებების რამოდენიმე მაგალითი.

მთავარი ლოზუნგი და ძირითადი მიზანი-" მთელი ძალაუფლება მთელი მშრომელი მოსახლეობის მიერ არჩეულ მუშათა და გლეხთა საბჭოებს". სურვილი-კომუნისტური პარტიის შეუზღუდავი ძალაუფლება//დიქტატურა//.
ლოზუნგი-" მთელი მიწა გლეხებს"-პროგრამა-მიწის ნაციონალიზაცია ანუ სახელმწიფოს ხელში გადაცემა.

1917 წლის ლოზუნგი-" არმია არჩეული მეთაურებით და ჯარისკაცებს უნდა ჰქონდეთ ოფიცრის და გენერლის ყოველი ნაბიჯის შემოწმების უფლება". განხორციელდა კი,პირიქით-უმკაცრესი დისციპლინა წითელ არმიაში,დანიშნულ უფროსებს მიეცათ დაუმორჩილებელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ იარაღის ხმარების უფლება.ლოზუნგი-" საყოველთაო დემოკრატიული მშვიდობა"

მიზანი-ევროპის დასაპყრობად "რევოლუციური ომების" მოწყობა.

ძველი რეჟიმის დასანგრევად წამოწეულმა ლოზუნგებმა//ძალაუფლება საბჭოებს,მიწა-გლეხებს და ქარხნები-მუშებს// შეასრულეს თავისი როლი და ლენინმა პარტიას მოსთხოვა რევოლუციური უწესრიგობის დაძლევა და მობილიზაცია ახალი რევოლუციური წესრიგის დასამყარებლად.
ლენინი არასოდეს ცვლიდა თავის სტრატეგიულ მიზნებს,მაგრამ იყო პოლიტიკური კონიუნქტურის ვირტუოზი,ძალაუფლების დაპყრობისა და შენარჩუნების მიზნით ის მზად იყო ერთი ტაქტიკა შეეცვალა მისი სრულიად საწინააღმდეგო ტაქტიკით. ამიტომ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ ლოზუნგები რადიკალურად შეიცვალა.
ილიჩის პტონციპული იეზუიტური მატყუარობა //ნეტა სად იყვნენ ასეთი მატყუარა იეზუიტები, //მთარგმნელი// აოგნებდა მის ახლო თანამებრძოლებსაც.

შეიძლება ითქვას რომ ლენინი იყო პირველი პოსტმოდერნისტი პოლიტიკაში.

ახალი წესრიგის დამყარება რა თქმა უნდა გამოიწვევდა საზოგადოების წინააღმდეგობას, თუმცა თავიდან ის იყო სუსტი და არაორგანიზებული. მაგრამ მთავარმა იდეოლოგმა წინასწარ გაითვალისწინა რომ ახალ წესრიგს ვერავის დააძალებდნენ მასობრივი რეპრესიების გარეშე.
ივან ბუნინი.

ლენინი ჯერ კიდევ 1914 წელს მოთხოვდა " იმპერიალისტური ომის გადაქცევას დაუნდობელ სამოქალაქო ომად". და ბოლშევიკები მთელ ქვეყანაში აჩაღებენ სამოქალაქო ომს მთელი შესაძლებელი სისასტიკით.

ლენინის მიერ გაჩაღებული ტერორი,ლენინის ტყუილი და ძალადობა მორიგეობით და ერთად სჭედავდნენ ახალ ჰომო სოვეტიკუსს და სპობდნენ დაუმორჩილებლებს.

ცნობილია ის არაადამიანური სისასტიკე რითიც ლენინი ატარებდა "წითელ ტერორს", ის დირექტივებს უგზავნიდა ბოლშევიკ ბელადებს:

"უნდა გატარდეს დაუნდობელი მასობრივი ტერორი კულაკების,მღვლების,თეთრგვარდიელების წინააღმდეგ. საეჭვოები უნდა დაამწყვდიონ საკონცენტრაციო ბანაკში ქალაქის გარეთ. უნდა წახალისდეს ტერორის ენერგია და მასობრიობა.... უნდა გაცხადდეს პრინციპულად და პოლიტიკურად მართალი// და არა მარტო იურიდიულად ვიწრო//დებულება რომელიც იქნება ტერორის არსის მოტივაცია და გამართლება....

სასამართლომ არ უნდა გააუქმოს და გააჩეროს ტერორი. სასამართოლომ უნდა დააფუძნოს დააკონოს ტერორი პრინციპულად,ცხადად,სიყალბისა და შელამაზების გარეშე".

მთავრობის ხელმძღვანელი ლენინი მუდამ ითხოვდა რეპრესიების გამკაცრებას:" დამკვიდრედეს მასობრივი ტერორი,დაიხვრიტოსა და გაყვანილი იქნეს ჯარისკაცების,ყოფილი ოფიცრების და ა.შ.დამათრობელი ასობით კახპა.დაუყოვნებლად" // ნიჟნი ნოვგოროდში//;

" გაჭიანურების გარეშე და დაუკითხავად დახვრიტეთ შეთქმულები და ორჭოფები "// სარატოვში//; " "მწვანეებად" შენიღბულებმა ჩამოახრჩეთ ჩინოვნიკები,მდიდრები,

მღვდლები,კულაკები მერე ჩვენ მათ გადავაბრალებთ ყველაფერს. თითო მკვლელს მიეცით 100 000 მანეთი"; " მე გთავაზობთ გამოძიების დაწყებას და დოყლაპიების დახვრეტას"; " სირცხვილი იანებოდა მერყეობა და უარის თქმა გამოუცხადებელთა დახვრეტაზე "; "უნდა დავნიშნოთ ჩვენი უფროსები და დავხვრიტოთ შეთქმულები და მერყევები,არ უნდა დავეკითხოთ არავის,არ უნდა დავუშვათ გაჭიანურება" // სანოვაგის სახალხო კომისარის რწმუნებულს// ;

"აუცილებლად ხალხის დასანახად უნდა ჩამოვახრჩოთ ასი ცნობილი კულაკი,მდიდარი, სისხლისმსმელი", უნდა გამოქვეყნდეს მათი სახელები. წავართვათ მათ პური. დავნიშნოთ მძევლები... ისე უნდა გავაკეთოთ რომ ას ვერსტზე ირგვლივ ხალხი ხედავდეს,ცახცახებდეს და ყვიროდეს რომ ახრჩობენ და დაახრჩობენ სისხლისმსმელ კულაკებს" //მითითება პენზაში//.

რეზოლუციაში ძერჟინსკისთვის წერილზე მილიონი ტყვე კაზაკის შესახებ" დაიხვრიტოს ყველა გამონაკლისის გარეშე".

ბოლშევიკი ბელადები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ სისასტიკეში.

სვერდლოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში//რომლის ძირითადი დებულებები აშკარად მოდიოდა ლენინისგან// " კაზაკურ რაიონებში მშრომელ პასუხისმგებელ ამხანაგებს", მითითებულია:

" ერთადერთ სწორად უნდა ვაღიაროთ ყველაზე დაუნდობელი ბრძოლა კაზაკების ზედაფენებთან მათი სრული მოსპობის საშუალებით...უნდა გატარდეს მასობრივი ტერორი მდიდარი კაზაკების წინააღმდეგ,უნდა გატარდეს მასობრივი ტერორი საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში სულერთია როგორი მონაწილეობის მიმღები ყველა კაზაკის წინააღმდეგ".

ლენინის კაციჭამიური რეჟიმის პირობებში სრულებით ჩვეულებრივ ამბად ჩანდა მ.ტუხაჩევსკის ბრძანება ტამბოვის გლეხთა აჯანყების ჩახშობის შესახებ:

" ტყეები სადაც იმალებიან ბანდიტები გაწმინდეთ შხამიანი გაზებით,ზუსტად გათვალეთ რათა დამხრჩობი გაზის ღრუბელი გავრცელდეს მთელ ტყეში და სპობდეს ყველაფერს რაც მასში დარჩა ".

ტუხაჩევსკის ბრძანებით უნდა დაეხვრიტად ყველა ბიჭი რომელიც წელს ზევით მამაკაცი იყო.

საერთოდ ლენინი მიზანდასახულად ასრულებდა თავის ჩანაფიქრს: " დაე გაწყდეს რუსი ხალხის 90 პროცენტი ოღონდ მსოფლიო რევოლუციის მომენტისთვის დარჩეს მისი 10 პროცენტი".

ლენინი იყო ღმერთთან ბრძოლის შეუდარებელი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსიც.

მოლოტოვისადმი მიწერილი სახელგანთქმულ წერილში პოლიტბიუროს წევრებისთვის //1922 წლის 19 მარტი// ლენინი კატეგორიულად მოითხოვს :
       
" სწორედ ეხლა როდესაც დამშეული ხალხი ჭამს ადამიანებს და გზებზე ყრია ასობით თუ ათასობით გვამი ჩვენ შეგვიძლია და ყველაზე ცოფიანი და დაუნდობელი ენერგიით უნდა მოვითხოვოთ საეკლესიო ძვირფასეულობათა ამოღება და უნდა დავთრგუნოთ სულერთია როგორი წინააღმდეგობა...აუცილებელია საეკლესიო ძვირფასეულობათა ყველაზე გადამჭრელი და ყველაზე სწრაფი ამოღება რითაც ჩვენ შევიძენთ ასობით მილიონ ოქოს მანეთს//უნდა გავიხსენოთ თუ რა სიმდიდრე აქვს ზოგ მონასტერსა და ლავრას//...თუ კი გარკვეული პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად საჭიროა სისასტიკეთა ჩადენა ისინი უნდა ჩავიდინოთ ყველაზე ენერგიულად და სასწრაფოდ იმიტომ რომ სისასტიკეთა ჩადენას დიდი დროის განმავლობაში მასები ვერ აიტანენ... ჩვენ ეხლა ყველაზე გადამჭრელი და დაუნდობელი ბრძოლა უნდა გამოვუცხადოთ შავრაზმელ სამღვდელოებას და ისეთი სისასტიკით უნდა დავრთგუნოთ მისი წინააღმდეგობა რომ მან ეს რამოდენიმე ათწლეულით დაიმახსოვროს...პოლიტბიურო დეტალურ დირექტივას მისცემს სასამართლო ხელისუფლებას,ასევე ზეპირს,რათა დამშეულთა დახმარების წინააღმდეგ აჯანყებულ შუას მკვიდრთა სასამართლო ჩატარდეს მაქსიმალურად სწრაფად და დამთავრდეს ქალაქი შუას და შეძლებისდაგვარად მოსკოვის და სხვა სულიერი ცენტრების ყველაზე გავლენიანი და საშიში შავრაზმელების ძალიან დიდი რაოდენობის დახვრეტით.... მით უკეთესი თუ კი შევძლებთ რეაქციული ბურჟუაზიის და სამღვდელოების რაც შეიძლება მეტი წარმომადგენლის დახვრეტას ".

Добавьте подпись
ამის შედეგად ლენინმა რუსეთში წამოიწყო ისტორიაში არნახული რელიგიური დევნა და მორწმუნეთა ჟლეტა.. ლენინმა დაამკვიდრა სახელმწიფო ათეიზმის რეჟიმი.

რელიგიური დღესასწაულები იმდენად აწუხებდა ბელადს რომ 1919 წლის 25 დეკემბერს,ნიკოლოზ საწაულთმოქმედის დღის დღესასწაულის თაობაზე ის მიუთითებს შემდეგს: " შერიგება "ნიკოლასთან" სისულელეა,ფეხზე უნდა დავაყენოთ მთელი ჩეკა რათა დავხვრიტოთ ყველა ვინც არ გამოცხადდა სამუშაოზე "ნიკოლას" გამო".

რელიგიის ამაზრზენი ლანძღვა-გინება პირველივე შემთხვევისას და კაციჭამიური პათოსი სამღვდელოებასთან და მორწმუნეებთან ბრძოლაში ლაპარაკობს იმაზე რომ ლენინი შეპყრობილი იყო ღმერთთან მებრძოლი ტიტანიზმით.

ლენინის საქმიანობის მასშტაბები და შედეგები მართლაც უზომოა,მაგრამ თქმა იმისა რომ ის ჰუმანურია,ინტელიგენტია, კრისტალურად პატიოსანი დიდი პოლიტიკოსია ან გენიალური ადამიანია დააჯერებს მარტო უზნეოს და იდიოტს. ლენინი უნიკალურია მის მიერ ჩადენილ ბოროტმოქმედებათა სიმძიმით.

ზოგის აზრით მხოლოდ გენიოსს და არა ბოროტმოქმედს შეუძლია გლობალურ დანაშაულთა ჩადენა,ადამიანობის ყველა ნიშნის უარყოფა,ყველა ტრადიციის,კანონის,ზნეობრივი მოთხოვნების,სიწმინდეთა გათელვა და სისხლის ზღვის დაყენება. და ამ ბოდიში გენიოსს აქვს ყველაფერი ამის ჩადენის უფლება,შეიძლება მისი გამართლება...

მაგრამ სინამდვილეში ლენინი იყო გაბოროტებული უსასტიკესი მხეცი,აბსოლუტური ცინიკოსი,ცოფიანი ენერგიის მქონე ვანდალი და ბარბაროსი და არა გენიოსი.

რუსული ენის დიდოსტატებმა ლენინის აღსაწერად იპოვეს დაუნდობლად სასტიკი სახეები რომლებიც წარმოგვიდგენენ ვერადამიანს,ანტიადამიანს:

" არსებითად, ვიფიქრე,ეს ესოდენ უბრალო,თავაზიანი,ჯანმრთელი ადამიანი გაცილებით უფრო საშინელია ვიდრე იყვნენ ნერონი,ტიბერიუსი,ივანე მრისხანე. ისინი მთელი სულიერი სიმახინჯის მიუხედავად მაინც იყვნენ ხასიათის და განწყობის ჭირვეულობებს აყოლილი ადამიანები.

ეს კი ჰგავს მთიანეთს მოწყვეტილ ქვას,კლდეს,რომელიც მიექანება ქვევითკენ და სპობს ყველაფერს თავის გზაზე.

მაგრამ დაფიქრდეთ!- ამ ქვა რაღაც ჯადოსნობის წყალობით შეუძლია აზროვნება. მას არა აქვს არც გრძნობები,არც სურვილები და არც ინსტინქტები,მაგრამ აქვს მხოლოდ ხმელი, დაუმარცხებელი აზრი-დაცემისას ვსპობ" // ა.ი. კუპრინი//.

ლენინს ყველაზე ადექვატურად ახასიათებს ბუნინის უხეში სიტყვები:
     
"გადაგვარებულმა,დაბადებით ზნეობრივმა იდიოტმა ლენინმა თავისი საქმიანობით მსოფლიოს აჩვენა რაღაც შემზარავი და თავზარდამცემი. მან ააოხრა და გაატიალა მსოფლიოს უდიდესი ქვეყანა,მოკლა მილიონობით ადამიანი და მაინც მსოფლიო იმდენად გაგიჟდა რომ დღისით მზისით კამათობენ იმაზე გააბედნიერა მან თუ არა კაცობრიობა".

დიდი პუშკინი აქაც მართალია-გენიოსობა და ავკაცობა მართლაც შეუთავსენელია ერთმანეთთან.

ლენინს შეიძლება დაუძახო გენიალური ბოროტმოქმედი ან ბოროტი გენია,მაგრამ ეს უკვე არის ინფერნალური დახასიათებები რომლებიც სრულიად ადექვატურად ასახავენ ობიექტს თუ სუბიექტს.

No comments: