8.25.2012

ესეც ევროპაა,მარტინ ლუთერსაც მოვუსმინოთ:

მარტინ ლუთერის ქანდაკება
ბერლინში.
Statue of Martin Luther, St. Mary's
Church, Mitte, Berlin. 
"შავი ჭირი, წვიმა და ყოველი ქმნილება შექმნილია იმიტომ რომ გითხრას: შენ ხარ გაიძვერა და ფლიდი, მკვლელი, გარყვნილი მოღალატე... შენ არ გინდა შენი მოვალეობის შესრულება... მაშ იძულებული ვარ გაგაფრთხილო: მზე არ შექმნილა იმისთვის რომ გქონოდა აღვირახსნილად ცხოვრების, მოკვლის, ქურდობის და ა.შ. საშუალება. მზის სინათლეზე უნდა იშრომო,ილოცო,ადიდო ღმერთი რომელმაც აანთო ასეთი სინათლე რათა შენ შეგძლებოდა მუშაობა, სიარული,ფეხზე დგომა".

"როდესაც ძროხები იხოცება, როდესაც ცხენი გადმოგაგდებს გაიხსენე რომ ბუნება საკმარისად დიდხანს გემსახურა და ეხლა ის გვიჩვენებს რომ ქმნილებები უხალისოდ გვემსახურებიან.

შავი ჭირი, წვიმა და ყოველი ქმნილება შექმნილია იმიტომ რომ გითხრას:
შენ ხარ გაიძვერა და ფლიდი,მკვლელი,გარყვნილი მოღალატე...შენ არ გინდა შენი მოვალეობის შესრულება... მაშ იძულებული ვარ გაგაფრთხილო:

შენ იმსახურებ მეხს და ელვას, რაღაც მხეცის მიერ შთანთქმას იმიტომ რომ არ გინდა რომ იყო ღმერთის შვილი. ამიტომ გიჩვენებს ქმნილება რომ გემსახურება უხალისოდ.

მართლაც,მზე არ შექმნილა იმისთვის რომ გქონოდა აღვირახსნილად ცხოვრების,მოკვლის,ქურდობის და ა.შ. საშუალება. მზის სინათლეზე უნდა იშრომო,ილოცო,ადიდო ღმერთი რომელმაც აანთო ასეთი სინათლე რათა შენ შეგძლებოდა მუშაობა,სიარული, ფეხზე დგომა".

/სახელგანთქმული მარტინ ლუთერის ამ სიტყვების წაკითხვა ფრანგული ენის მცოდნესაც შეუძლია წიგნაკში პროტესტანტები, სიბრძნის ხმები, პარიზი, 2003./

No comments: