9.20.2012

საუბრებიდან ნიჰილიზმზე:

 Писарев ანუ პისარევი 
პისარევმა შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა ნიჰილისტი ახალგაზრდების მოქმედებების პროგრამა: "დასამტვრევია ის რისი დამტვრევაც შეიძლება. ვარგა ის რაც გაუძლებს დარტყმას,რაც დაიმტვრევა ის ხლამია და ნაგავია. ყოველ შემთხვევაში ურტყი,მარჯვნივ,მარცხნივ ურტყი ეს არაა საზიანო და შეუძლებელია იყოს საზიანო" //"მე-19 საუკუნის სქოლასტიკა", 1861//. ნიჰილიზმის არსებითი ნიშანია წარსულის ნგრევა,მისი "არარაობად" გადაქცევა.

ამერიკაში ამბროზ ბირსმა განსაზღვრა ნიჰილისტი როგორც «ტოლსტოის გარდა ყველაფერი დანარჩენის უარმყოფელი რუსი» («ეშმაკის ენციკლოპედია»). მისი მტკცებით ამ სკოლის შეფი სწორედ ტოლსტოი უნდა იყოს.... მაგრამ არც ასე მარტივადაა საქმე... კატკოვი თავის 1861 წლის წერილებში ცნებით ნიჰილიზმი აღნიშნავდა მკვეთრი უარყოფის,თვითონ ნგრევის გულისთვის ნგრევის ქადაგებას, განათლებული ადამიანისთვის ძვირფასი რამეების და რუსულ ცხოვრებაში პროგრესის ყოველგვარი გამოვლინების მასხრად აგდებას.

Разрушение прошлого, превращение его в "ничто" является родовым признаком Н. 

თუ ცხოვრებას აქვს მიზანი შეიძლება ნებისმიერი რამის ატანაო, ამბობს ნიცშე.
Если есть зачем жить, можно вынести почти любое КАК

ადამიანი არის ცხოველსა და ზეადამიანს შორის დაჭიმული თოკი,უფსკრულზე დაჭიმული თოკი. საშიშია სიარული,საშიშია უკან გახედვა,საშიშია შიში და გაჩერება.
Человек - это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над пропастью.
Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.
ხანგრძლივი და დიდ ტანჯვა ადამიანში აჩენს ტირანს.
Долгие и великие страдания воспитывают в человеке тирана.

სიცოცხლის სიყვარული დღეგრძელობის თითქმის საწინააღმდეგო რამეა. ყოველი სიყვარული ფიქრობს წამზე და მარადისობაზე და არა ხანგრძლივობაზე.

Любовь к жизни – это почти противоположность любви к долгожительству. Всякая любовь думает о мгновении и вечности, - но никогда о продолжительности.

ტანჯვისაგან ანთავისუფლებს ან სწრაფი სიკვდილი ან ხანგრძლივი სიყვარული.

Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь.

ადამიანს ემართება იგივე რაც ემართება ხეს. რაც უფრო მიისწრაფის ზევითკენ,სინათლისკენ,მით უფრო ჩადიან მისი ფესვები მიწაში,ქვევით,წყვდიადში და სიღრმეში,ბოროტებისკენ.


человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже уходят корни его в землю, вниз, в мрак и глубину — ко злу. ამბობს ნიცშე.

ნიჰილიზმი//ლათინურად არაფერი, არარაობა// - ყველაფერი საყოველთაოდ მიღებულის, ნებისმიერი ავტორიტეტის, ტრადიციულ ღირებულებათა უარყოფა.
               
ნიჰილიზმი მხოლოდ ნაწილობრივაა დაკავშირებული დადებით იდეალებთან და გადაწყვეტილებებთან,მომხვეჭელობის,შემგუებლობის და მომხმარებლობის დაგმობასთან.
               
ნიჰილისტური დამოკიდებულება ტრადიციული და ოფიციალური ღირებულებებისადმი და ნიჰილიზმი როგორც მსოფლმხედველობა ჩვეულებრივ წინ უსწრებს და თან ახლავს გარდამტეხ ხანებს.
             
ნიჰილიზმის მატარებელი უპირატესად არის მაქსიმალიზმისკენ მიდრეკილი ახალგაზრდობა.
       
რელიგიური ნიჰილიზმი არის ეგოისტურად განწყობილი ინდივიდის ერთგვარი ჯანყი რელიგიის წინააღმდეგ.
               
რელიგიური ნიჰილიზმი ჩვეულებრივი ცნობიერების დონეზე გამოიხატება სულიერების არქონაში, ცხოვრებისადმი ხაზგასმით პრაგმატულ დამოკიდებულებაში.
               
რელიგიური ნიჰილიზმის ნიშნები ჩანს მ.შტირნერის და ფ.ნიცშეს თხზულებებში.  "სიკეთისა და ბოროტების მიღმა მდგომი" ასე ვთქვათ ძლიერი პიროვნების დაპირისპირება რუხ მასასთან ღიად ანტიჰუმანური პოზიციაა.
          
ედვარდ მუნკი, ნიცშე,1906 
ნიცშე გამოდის როგორც "რადიკალური ნიჰილისტი" და თხოულობს კულტურის, ფილოსოფიის, რელიგიის ღირებულებათა კარდინალურ გადაფასებას. ნიცშეს "ევროპული ნიჰილიზმი" დაჰყავს რამოდენიმე ძირითად პოსტულატად და თავის მოვალეობად თვლის მათ მკვეთრად,უშიშრად და პირფერობის გარეშე გამოცხადებას.
                
აი ეს დებულებები : აღარაფერია ჭეშმარიტი,ღმერთი მოკვდა,აღარაა მორალი, ყველაფერი დაშვებულია. 
    
უნდა გავუგოთ ნიცშეს-მისივე სიტყვებით მას უნდა აღწერა მომავლისა რომელიც აუცილებლად დადგება და არა ჩივილი და მორალისტური სურვილების გამოთქმა. 
        
ნიცშეს ღრმა რწმენით,და ამას სამწუხაროდ ვერ უარყოფს მეოცე საუკუნის ისტორია, ნიჰილიზმი იქნება სულ მცირე ორი მომავალი საუკუნის სინამდვილე.
           
ნიცშეს თქმით ევროპული კულტურა ძველთაგანვე ვითარდება სულ უფრო და უფრო მზარდი დაძაბულობის პირობებში და ის კაცობრიობას სულ უფრო და უფრო უახლოებს კატასტროფას.
            
ნიცშე საკუთარ თავს აცხადებს" ევროპის პირველ ნიჰილისტად","ნიჰილიზმის ფილოსოფოსად და ინსტინქტის მაცნედ". ის ნიჰილიზმს აღწერს როგორც გარდაუვალობას და მოუწოდებს მისი არსის გაგებოსკენ.  ნიჰილიზმი შეიძლება იყოს ყოფის,არსებობის წინააღმდეგ მიმართული ნების საბოლოო დაცემის სიმტომი.  "რა არის ცუდი?-ყველაფერი რაც გამომდინარეობს სისუსტიდან" // "ანტიქრისტე".აფორიზმი 2//.
          
"ძლიერთა ნიჰილიზმი" კი შეიძლება და უნდა გადაიქცეს გამოჯანმრთელების,ყოფისკენ,არსებობისკენ ახალი ნების გაღვიძების ნიშნად. 
       
ნიცშე ამბობს მან ყველაზე უკეთ იცის დაცემის და საწყისის ნიშნები და მას აქვს უძლიერესი,განსაკუთრებული ალღო.... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ფრიდრიხ ნიცშემ  (1813—1849). იწინასწარმეტყველა რომ ორი უახლოესი საუკუნე კაცობრიობას ელის საშინელი კრიზისი:
         
ნიცშე
ღირებულებულებათა უნივერსალური, საყოველთაო კრიზისი რომელიც დასრულდება სიცარიელის და სევდის,მწუხარების განცდით. 
      
ნიცშეს თქმით დედამიწაზე იქნება არნახული ომები. გადაგვარდება ინსტინქტები,იქნება ნერვული გადაქანცულობა,მოწყენილობა,გაღიზიანება,
ზიზღი, ნების დასუსტება.
           
მთელ საზოგადოებაში გაიზრდება აღვირახსნილთა,კლინიკურ გიჟთა,კრიმინალთა,ანარქისტთა რაოდენობა... "ეს ნაგავი იქნება საზოგადოების ყველა კლასში". ესეთი ელემენტები შეაღწევენ ყველა კლასში და საზოგადოება აღარ იქნება საზოგადოება,კორპუსი,ის იქნება საზიზღარი კონგლომერატი...
        
ეს ელემენტები არის ნიჰილიზმის მიზეზი და არა შედეგი. 
     
ნიჰილიზმის კულმინაცია კი არის უმაღლესი ღირებულების, ქრისტიანების მიერ მათი ღმერთის,მათი უმაღლესი ღირებულების დაკარგვა, ასე ვთქვათ ღმერთის სიკვდილი// კვდება არა უკვდავი ღმერთი არამედ ქრისტიანული წარმოდგენა მასზე,მთარგმნელი//.  ხდება ღმერთზე ქრისტიანული წარმოდგენის და მასთან დაკავშირებული ყველა ღირებულების გაუფასურება. 
        
ეს ადამიანს აგდებს სრულ სასოწარკვეთილებაში. 
          
თვითომ ნიცშე გაგიჟდა რაც ექიმების აზრით უნდა ყოფილიყო სიფილისური ინფექციის შედეგი. გაგიჟებულ-გატანჯული ნიცშე მოკლე წერილებს ხელს აწრდა დიონისეს და ჯვარცმულის სახელით ან ორივე სახელით ერთად.

ასე დადგინდა პარალელი სიფილიზებული ადამიანის და ცივილიზებული საზოგადოების ავადმყოფობებს შორის.  სიტყვა სიფილისი ხშირად იყო მეტაფორა ინფექციისა რომელიც ასუსტებს როგორც ადამიანის ისე პოლიტიკურ სხეულს. დამამცირებელი და საზიზღარი ავადმყოფობა სიფილისის სახელი ხშირად გამოიყენებოდა დემოკრატიზმის და ეგალიტარიზმის დასაგმობად.
   
ღმერთზე ქრისტანული წარმოდგენის ანუ ქრისტიანული მსოფლმხედველობის სიკვდილის შემდეგ  აზრს კარგავს არსებობა,ყველა ღირებულება, ჩნდება ყველაფრის ერთნაირად არარაობის განცდა.
       
ნიჰილიზმი არის საყოველთაოდ გავრცელებული დეკადანსის შედეგი. ეს დეკადანსი ეხება ყველა ინსტიტუტს.
           
ნიცშე დეკადანსის მიზეზად მიიჩნევს იდეალიზმს. ეს დეკადანსი ხასიათდება გადაგვარების სიმპტომთა მთელი წყებით. 
       
ნიცშე არ თვლის საჭიროდ მასთან ბრძოლას ვინაიდან თვლის რომ ეს დეკადანსი აუცილებელია და მან უნდა შეასრულოს ღირებულებათა ტოტალური შცვლის საფუძვლის როლი. 
        
ნიჰილიზმი იწყება დაკნინების,დაუძლურების და ნერვიული დაღლილობის სიმპტომი პესიმიზმით. ის ხასიათდება სიცოცხლის უარყოფით ან მისგან გაქცევით და ხელოვნური თავშესაფრების თუ ფსიქოლოგიური და მორალური სამკურნალო საშუალებების ძიებით რაც უფრო აძლიერებს ავადმყოფობას. 
ამ მავნე იდეოლოგიის ვექტორებია შოპენჰაუერის ფილოსოფია და ვაგნერის მუსიკა რომლებიც ითვლება პესიმიზმის მთავარ გამავრცელებლებად. 
არტურ შოპენჰაუერი
არტურ შოპენჰაუერი (1788 - 1860) -სახელგანთქმული გერმანელი ფილოსოფოსი-პესიმისტი. შოპენჰაუერის ძირითადი დებულება ისაა რომ ყოველგვარი არსებობის წყარო და არსია სიცოცხლის უაზრო წყურვილი რომელიც თავისი შინაგანი სიცარიელის გამო განწირულია მუდმივი ტანჯვისთვის. კაცობრიობის ისტორიაში არაა არც გეგმა,არც ერთიანობა,არც პროგრესი. ადამიანის პირად ცხოვრებაში ყოველგვარი სიამოვნება მატყუარაა და ცრუა. ადამიანის გარდაუვალი ხვედრი კი არის ტანჯვის და მოწყენილობის მონაცვლეობა. 

ერთადერთი გამოსავალია სიცოცხლის სურვილის უარყოფა და ჩაძირვა არყოფნის,არარაობის სიჩუმეში.

ამ მდგომარეობის მოსამზადებელი საფეხურია ფილოსოფიური შემეცნება და განსაკუთრებით ესთეტიკური ჭვრეტა.

ეს მდგომარეობა საბოლოოდ მიიღწევა ხორცის ასკეტური მოკვდინებით....

ნიცშეს მსგავსად ქრისტიანობის უარმყოფელი შოპენჰაუერისთვის უფრო ახლოა ინდუიზმი და ბუდიზმი.
სულთა გადასახლების ამღიარებელი აღმოსავლური ფილოსოფიიდან მან აიღო აზრი რომლის თანახმადაც ადამიანს ერთი ცხოვრებიდან მეორეში ჩრდილივით დასდევენ და სდევნიან მისი კარგი და ცუდი საქმეები. ძველინდური აზრის კვალდაკვალ შოპენჰაუერი შეიგრძნობს ერთიანობის წყაროს სადაც სუბიექტი და ობიექტი იმთავითვე განურჩეველია.

ის სწორედ აქ პოულობს კაცთმოყვარეობის და სამართლიანობის უფრო აშკარა გამოხატულებას.

თვითონ შოპენჰაუერი პესიმისტია იმიტომ რომ მისთვის სამყარო სავსეა ბოროტებით და ტანჯვით და ჭეშმარიტი განთავისუფლება და სიკეთეა სიცოცხლის წყურვილის უარყოფა....
და ნიცშეს ნიჰილიზმი მთავრდება ექსტატური ნიჰილიზმით,ნიჰილიზმის რადიკალიზაციით და აბსოლუტიზაციით რომელიც მისი აზრით მიდის შემოქმედებითი ღირებულებების მქონე ცხოვრების ახალ წესრიგამდე.

სამართალი,მართლმსაჯულება ნიცშესთვის არის სუსტების ხრიკი ძლიერების წინააღმდეგ. ის სუსტებმა მოიგონეს საკუთარი თავის დასავად ვინაიდან მის გარეშე ძლიერები წარბშეუხრელად დაიმონებდნენ მათ.

ნიცშესთვის სამართალი არის ადამიანთა ბუნებრივი უთანასწორობის აღიარება და პატივისცემა. უსამართლობას მისი აზრით ქმნის არათასწორთა გათანაბრება.

ნიცშესთვის უმნიშვნელოვანესია სიმთვრალე, ასეთი თავდავიწყება ნიცშეს აზრით არის ყოველგვარი შემოქმედების საფუძველი.

სიგიჟე ნიცშეს აზრით არის მეტისმეტად მტკივნეული ან ფხიზელი ჭეშმარიტების მნახველი გენიოსის ნიღაბი. ნიცშე სიგიჟეს აიგივებს სიბრძნესთან,არა იმდენად გენიოსია გიჟი რამდენადაც სიგიჟეა გენიალური...

ამის და ამაზე მეტი საინტერესო რაღაცეების წაკითხვა შეგიძლიათ ოლივია ბიანკის წიგნში ფილოსოფოსობის სწავლა ნიცშესთან ერთად,პარიზი,2012// Olivia Biqnchi,Apprendre à philosopher avec Nietzsche//.

ნიჰილიზმი-//ლათინური სიტყვიდან nihil -არარაობა//- კულტურის ფასეულობათა,რელიგიური და ზნეობრივი ნორმების,საზოგადოებრივი ინსტიტუტების,ისტორიული წარსულის აბსოლუტურად უარმყოფელი მსოფლმხედველობით სისტემა და სოციალურ-ფილოსოფიური კონცეფცია.
ნიჰილისტური ცნობიერების საფუძველში დევს პიროვნების აბსოლუტური,შეუდარებელი ღირსების იდეა და ამ აზრით ის არის ჰუმანიზმის განსაკუთრებული ფორმა. 
           
მისი თავისებურება იმაშია რომ ამ შემთხვევაში ადამიანის არსებობის ტრაღიზმი დაკავშირებულია მხოლოდ ადამიანისთვის გარეშე პირობების არასრულყოფილებასთან-საზოგადოების,სახელმწიფოს,ზნე-ჩვეულებათა და რელიგიის ცუდ მოწყობასთან.  
           
ადამიანის ტრაღედიას არ ხედავენ თვითონ მასში,მის "ცოდვილობაში",მის "სამყაროში ჩაგდებულობაში",ადამიანთა ურთიერთობების არასრულყოფილობაში.
          
ადამიანის ტრაღედიას ხედავენ მის გარეთ და ამიტომ ნიჰილისტთა აზრით ადამიანის გასაბედნიერებლად საჭიროა მხოლოდ არსებული საზოგადოებრივი და კულტურული ფორმების შეცვლა ან გაუქმება. 
      
ამასთან დასამკვიდრებელია არსებითად ერთადერთი ფასეულობა-ინდივიდთა თავისუფალი ნება. 
         
რუსეთში ნიჰილიზმი იქცა ფილოსოფიური და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრის მსოფლმხედველობით საფუძვლად. 
             
რუსეთში კონცეპტუალურად მხოლოდ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გაფორმებულ ნიჰილიზმს მიუხედავად ამისა ჰქონდა დიდი ისტორიულ-კულტურული ტრადიცია. 
          
ტოტალური უარყოფის სულის საწყისებია ჯერ კიდევ რუსში თავადთა პირველი რაზმების თავაშვებულობაში,დიდი ნოვგოროდის დამოუკიდებლობაში, თავიდან რუსული სახელმწიფოებრიობის მიმართ საკმაოდ დესტრუქტიული კაზაკობის საქმიანობაში. ნიჰილიზმის საწყისებია რუსული ბუნტის ფენომენში და ა.შ. 
             
ისტორიულად ნიჰილიზმი იყო ასევე სახელმწიფოებრიობის ტოტალიტარულ საფუძველთა წინააღმდეგ პროტესტის განსაკუთრებული ფორმა და რეაქცია მართლმადიდებლობის ძლიერ კონსერვატიზმზე.  
        
ნიჰილიზმი აბსოლუტად აქცევს ინდივიდუალურ თავისუფლებას და მას არსებითად აიგივებს მხოლოდ სოციალურ და პოლიტიკურ განთავისუფლებასთან. 
                 
ამიტომ მისი მიღწევის ერთადერთ საშუალებად ჩანს საზოგადოებრივი გარდაქმნები. და ადამიანის თავისუფლება ნიჰილისტურ ცნობიერებაში იქცევა დამანგრეველ ძალად რომელიც საბოლოო ანგარიშით ანგრევს პიროვნებასაც  და საზოგადოებრივ სისტემასაც. თავის უკიდურეს გამოვლინებებში ის იქცევა რადიკალურ ინდივიდუალიზმად რომელიც,როგორც წერდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის რუსი ფილოსოფოსი კ.ნ.ლეონტიევი, "ყოველ დღიურ მუშას და მეწაღეს აქცევს თავისი ღირსების ნერვიული გრძნობით დამახინჯებულ არსებად".
        
ნიჰილისტური აზროვნების თავისებურებაა მისი რაციონალურობა და პროგრესისტული ხასიათი.რაციონალურობა//როგორც წესი მისი ევროპული ნაირსახეობა// განიხილება როგორც ადამიანის არსებობის ერთადერთი საფუძველი და საზოგადოებრივი პროგრესის მამოძრავებელი ძალა. 
           
სოციალურ პროგრესს აქვს აბსოლუტური ხასიათი და სწორედ პროგრესი ამხობს ყოველი ხალხის მიერ საუკუნეების მანძილზე შექმნილ და ეროვნულ კულტურათა სისტემის შემადგენელ ფასეულობებს . ვ.ა.ალექსეევა.

ნიჰილიზმი-რწმენის სრული უარყოფა. რუსეთში გაჩნდა მე-19 საუკუნეში თავიდან როგორც "უიმედობის მდგომარეობა" რომელსაც განიცდიან ისინი ვინც არ იცის თუ რა უნდა უქნას თავის ცხოვრებას.
           
ნიჰილიზმი,ლათინური სიტყვიდან nihil —არარაობა. ფართო გაგებით მიღებულ ფასეულობათა,იდეალთა,მორალური ნორმების,კულტურის და ა.შ. უარყოფა. ეს ცნება პირველად გაჩნდა ფ.გ.იაკობისთან,მაგრამ მისი როგორც ზოგადევროპული მოვლენის ყოველმხრივი ანალიზი გააკეთა ფ.ნიცშემ
         
ნიცშეს თვალსაზრისით ნიჰილიზმი არის გაგება იმისა რომ ჩვენ არ გვაქვს რაიმე არაამქვეყნიურის თუ საგნების თავისთავადი ღვთაებრივი ,მორალში განხორციელებული არსებობის აღიარების უფლება.
                       
მორალი ადამიანს ანიჭებდა აბსოლუტურ მნიშვნელობას,იყო ღმერთის ადვოკატი,გულისხმობდა ადამიანში აბსოლუტურ ღირებულებათა ცოდნის არსებობას. მორალი ხელს უშლიდა ადამიანის მიერ საკუთარი თავის შეძულებას,ადამიანის აჯანყებას სიცოცხლის წინააღმდეგ.
               
ნიჰილიზმი ნიშნავს ღირებულებათა უმაღლესი სამყაროს მოსპობას.
    
ნიჰილიზმი ადამიანს სტოვებს მარტო არსებობის და სამყაროს უაზრობის პირისპირ და ადამიანმა უნდა ისწავლოს ცხოვრება ამ უაზრობაში,რწმენის,
ილუზიების გარეშე.
           
ნიჰილიზმი არის ევროპული კულტურის განვითარების ამოწურულობის ნიშანი ვინაიდან რელიგია,ხელოვნება,მეცნიერება უკვე გადაიქცა შინაგანად ცარიელ კერპებად,ადამიანის თვითუარყოფის და თვითგაუცხოების ფორმებად.
          
მ.ჰაიდეგერი ნიცშეს კომენტირებისას თვლის რომ მის ფილოსოფიურ ნიჰილიზმს მოაქვს მეტაფიზიკის დასრულება იმიტომ  რომ აკრიტიკებს არსებობის აზრის შესახებ ყველა არსებულ წარმოდგენას.
             
ეს არაა ისტორიის დასასრული,ეს არის ახალი ეპოქის დასაწყისი. ძველ ღირებულებათა სიკვდილის მიღებით ადამიანი შესძლებს თავისი ძლიერებით სარგებლობას,გაგებას იმისა რომ ისაა არსებობის საიდუმლოს მფლობელი არსება და არა უბრალოდ ერთ-ერთი არსება არსებათა შორის. 
             
რუსეთში ნიჰილიზმის ცნება ფართოდ გავრცელდა ჯერ კიდევ 1860-ან წლებში,ბევრად ადრე მანამდე სანამ ის პოპულარული გახდებოდა დასავლეთში. კერძოდ მ.კატკოვმა გამოიყენა ის პისარევის შეხედულებათა დასახასიათებლად.
     
1862 წელს გამოვიდა ი.ს.ტურგენევის რომანი მამები და შვილები და მისი გმირი მაშინვე გადაიქცა რუსი ნიჰილისტის განზოგადებულ სახედ და თვითონ ტურგენევი ჩათვალეს ცნება ნიჰილიზმის ავტორად. ..
        
კატკოვი თავის 1861 წლის წერილებში ცნებით ნიჰილიზმი აღნიშნავდა მკვეთრი უარყოფის,თვითონ ნგრევის გულისთვის ნგრევის ქადაგებას, განათლებული ადამიანისთვის ძვირფასი რამეების და რუსულ ცხოვრებაში პროგრესის ყოველგვარი გამოვლინების მასხრად აგდებას.
         
ასეთი პოზიცია მნიშვნელოვანწილად ეკავა მე-1850-60-ანი წლების რაზნოჩინული ინტელიგენციის ახალგაზრდა წარმომადგენელთა მნიშვნელოვან ნაწილს. 
         
სწორედ მათი წარმომადგენელი იყო ტურგენევის ბაზაროვი რომელიც ამტკიცებდა რომ ეხლა ყველაზე სასარგებლოა უარყოფა- "ჩვენ უარყოფთ".
           
პისარევმა კი შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა ნიჰილისტი ახალგაზრდების მოქმედებების პროგრამა:  "დასამტვრევია ის რისი დამტვრევაც შეიძლება. ვარგა ის რაც გაუძლებს დარტყმას,რაც დაიმტვრევა ის ხლამია და ნაგავია. ყოველ შემთხვევაში ურტყი,მარჯვნივ,მარცხნივ ურტყი ეს არაა საზიანო და შეუძლებელია იყოს საზიანო" //"მე-19 საუკუნის სქოლასტიკა", 1861//. 
          
სიტყვა ნიჰილისტმა შეიძინა დამნაშავის,რაღაც საშინელის და ბუნტარის მნიშვნელობა.  1870-ანი წლებიდან ნიჰილიზმად ითვლება მთელი რუსული რადიკალიზმი.... 
 -----------------------------------------  

 Специфической чертой рус. Н. является его рационалистический характер , основанный на культе "знания". "По философским своим понятиям, - отмечал Кропоткин, - нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера, или материалист..." Составляющими нигилистского "культа знания" стали отрицание всякой "метафизики", преклонение перед естественными науками и их методами, перенесение методов наук о природе на социальную и духовную сферу, вера в "имманентные законы истории". Разрушение прошлого, превращение его в "ничто" является родовым признаком Н. Культ "дела", "служения" - др. его характерная черта. В основе его - нелюбовь к чиновничьему положению и богатству. В среде нового поколения стяжательство, барство, карьеризм, стремление к чинам , должностям, высоким окладам и казенным квартирам безоговорочно осуждалось. Подобную позицию такие исследователи рус. Н., как Бердяев и Франк, считали повсеместным, подчас даже нарочитым опрощением, переходящим в аскетизм. Реальное же "дело" мыслилось по-разному: как разрыв с традиционной системой ценностей образования, воспитания, их отрицание (Писарев); как борьба за индивидуальность (Михайловский), как стихия бунта , революции; разрушение всех религиозных, государственных, культурных устоев (М. Л. Бакунин) и т. д. Но все интерпретации "дела" и "служения" в рус. Н. сводились в конечном счете к обоснованию исключительной роли интеллигентского меньшинства в преобразовании страны, "вождя" и "наставника" народа . Психологически это проистекало из постоянной неудовлетворенности собой и об-вом, из стремления ускорить ход событий, перераставшего в "самоуверенность интеллигенции" (Плеханов). Не случайно Достоевский обозначил Н. как "главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом" (Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 129). Т. обр., рус. Н. - это прежде всего осознание внешней и внутренней обособленности интеллигенции от народа. Ницшеанская традиция трактует Н. как утрату "веры в Бога и нравственный миропорядок" Ницше Ф. Воля к власти // Полн. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 38). Если первую часть формулы можно отнести к рус. Н., поскольку атеизм стал неотъемлемой чертой мировоззрения мн. его представителей, то вторую нельзя. С т. зр. Франка, нигилист в России занимает промежуточное положение лица, "утратившего веру, но тоскующего по святыне". Последнее привело к замене религиозной веры секуляризированной верой в рациональное устроение мира, социальную справедливость и равенство (братство и коллективизм будущего об-ва). В основе этой веры лежала идея внешней и внутренней обособленности интеллигенции, искупления " греха культуры и вины интеллигенции перед народом" (Бердяев), отдачи " долга ", желания "служить" народу, и в конечном счете - стать народом. Такого рода устремления наиболее ярко высвечиваются в особом отношении Н. к власти. Если в 60-х гг. на первом этапе Н. господствовало отношение к власти как к "узурпации", "деспотизму" и "тирании", а сама власть персонифицировалась в монархе и Боге, против к-рых и нужно было выступать, и все это венчалось анархистским отрицанием государственности, то уже с 70-х гг. практика противостояния полицейско-самодержавной государственной машине как чему-то нелегитимному, а потому - "убираемому", безболезненно привела мн. нигилистов к пониманию необходимости коллективности, организации и регламентированности своих действий. Власть стала представляться фактором исключительно организационного порядка. Именно носители революционной организации предназначались на роль субъектов властвования в случае успеха готовящегося переворота, должны были сначала "поднять" неразвитое большинство населения до понимания его собственных интересов и заставить "переустраивать свою жизнь сообразно с его истинными потребностями, сообразно с идеалом наилучшего и наисправедливейшего общежития" (Ткачев П. Н. Соч. Т. 2. С. 216). Историческую роль Н. можно охарактеризовать следующим образом: "Он имеет значение протеста, не всегда справедливого, но полезного уже тем, что, с одной стороны, воздерживает от примирения со многою ложью и пошлостью, а с другой - нападками на истину вызывает ее приверженцев на более разумную, строгую, критическую ее проверку и защиту" (Страхов).
7) Нигилизм - (моральный) (лат. nihil - ничто ) - принцип , характеризующий отношение Человека к нравственным ценностям об-ва; означает отрицание общих для всех моральных норм, принципов и идеалов (в этом отношении он близок к моральному " релятивизму и в своем крайнем выражении переходит в цинизм и аморализм ), непризнание любых общественных авторитетов. Исторически Н. выступает в различных формах и имеет разный социальный смысл . Так, в России 60-70-х гг. XIX в. (особенно после выхода романа И. С. Тургенева «Отцы и дети») нигилистами было принято называть революционно настроенную разночинную интеллигенцию и молодежь , к-рая отвергала дворянско-крепостнические нравственные и эстетические представления. Такого рода Н., хотя в крайней своей форме и приводил иногда к недооценке культурных традиций (начиная от этикета и кончая искусством ), утверждал прогрессивные идеалы революционной демократии. В соар. капиталистическом об-ве Н., довольно типичная форма миросозерцания мелкобуржуазной среды и интеллигенции, обычно выражает анархический и индивидуалистический протест против официальной буржуазной идеологии и морали. Спекулируя на стихийном недовольстве масс, на утрате ими доверия к официальной буржуазной морали, Н. выступает с осуждением стяжательства, приспособленчества и потребительства. Но при этом абсолютизирует субъективную сторону морали, игнорирует социальную природу моральных чувств, принижает роль норм, знаний и разума в пользу безотчетной «этики сердца» или инстинктивного действия. Идеи Н. получают теоретическую поддержку в ряде направлений буржуазной этики ( экзистенциализм , неофрейдизм , этические доктрины леворадикальных идеологов). Отрицая моральное значение организованной классовой борьбы трудящихся, Н, объективно служит проводником индивидуализма , скрытой формой буржуазного идейного воздействия на массы , фактором сохранения отживших и антигуманных общественных отношений. В условиях социалистического об-ва Н. чаще всего выражается в критиканстве, за к-рым не стоит никакой конструктивной программы деятельности, в отказе бороться с отрицательными явлениями действительности. Коммунистическая нравственность , требующая от людей активной борьбы за утверждение высоких нравственных принципов, осуждает Н. как проявление беспринципности.
Сходка. Репин И.Е. 1883. Государственная Третьяковская галерея
Сходка. Репин И.Е. 1883. Государственная Третьяковская галерея
Термин "нигилизм" давно вошёл в культурный обиход. В средние века еретиков, отрицающих историческое существование Христа, называли "нигилианистами". О нигилизме как характеристике рационалистического способа философствования писали в XVIII-XIX вв. представители иррационалистической философии ( Якоби Ф.). Представитель философии романтизма Жан Поль называл "нигилизмом" романтическую поэзию. Для датского философа Кьеркегора С. эстетическая т.з., т.з. иронии и игры являлась выражением нигилизма. Многие исследователи считают, что термин "нигилизм" занял прочное место в европейской культуре благодаря Тургеневу И.С. и его роману "Отцы и дети" (1862). "В наше время полезнее всего отрицание", - говорил Базаров Е.
Нигилизм как российский культурно-исторический феномен связан с движением русской радикальной общественной мысли 1860-х (Чернышевский Н.Г., Писарев Д.И.). Русский нигилизм включал в себя и критически-разрушительное отношение к современному обществу, и программу радикальных реформ. Утилитаризм как составная часть нигилизма стремился заменить абстрактные понятия добра и зла учением о пользе как основном критерии морали. Др. пунктом радикального умонастроения было "разрушение эстетики", борьба с "чистым" искусством, превращение искусства в "приговор" действительности. Наконец нигилизм в области науки и философии выражался в отрицании всего, что находилось за пределами чувственного опыта, в отрицании всякой метафизики - "схоластики XIX в.". Достоевский Ф.М. в "Объяснительном слове" к речи о Пушкине А.С. сблизил нигилиста как "отрицательный тип" с "лишним" человеком, "в родную почву и в родные силы не верующего" и от этого страдающего. Писарев, яркий представитель русского нигилизма, писал: "Надо эмансипировать личность" от тех разнообразных стеснений, которые на неё налагает робость собственной мысли, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку дышать". Русский нигилизм - это не синоним простого неверия, "усталости культуры", её разложения. Русский нигилизм - это своеобразный синтез позитивизма, индивидуализма и социально-этического или социально-эстетического утопизма. Русский нигилизм - это выражение потребностей "жизни", устремленной в будущее, как они поняты русской радикальной мыслью. Разрушение старого неотделимо в русском нигилизме от поисков новой науки и нового искусства, нового человека, нового общества. Можно провести определённые аналогии м.разрушительным пафосом русского нигилизма и "переоценкой ценностей" ницшеанской философии. Недаром чешский мыслитель и политический деятель Масарик Т. называл Писарева "русским Ницше".
После знакомства с Восточной философией, просмотрев, направления и системы Китая и Индии я не встретил фантастическую экзотику, а увидел логические доводы, онтологические и этические мировоззрения. В Китае философия, как идеология государства… Этот факт оказался большим удивлением, так как всегда считал философию всего лишь самой первой, древнейшей наукой, от которой постепенно исходило зарождение других самостоятельных наук. В Восточной философии свое предпочтение отдаю философии Конфуция – легкая в понимании и возможно, сложная в практике. Само стремление к человечности, а так же выраженная модель управления обществом и «золотое правило» кофуцианцев заслуживает уважения, потому как их идеология актуальна и в наши дни. Если сравнивать философии Индии и Китая, то можно заметить, что в китайской философии больше конкретики, реализма, даже буддизм появившийся в 520 г. стал в какой-то степени упрощенным.
Философия Артура Шопенгауэра читается легко, потому как видны четкие рамки его суждения о мире, о воле. Он отрицал христианство, предпочитая ему религии Индии: индуизм и буддизм. Из Восточной Философии (в буддизме и браманизме существует учение о переселении душ) он извлек мысль о том, хорошие и дурные дела человека преследуют его, как тени, из одного существования в другое. Идет вслед за древнеиндийской мыслью и нащупывает источник единства, в котором субъект и объект изначально не различены. Кроме того, именно здесь, находит для себя более яркое выражения человеколюбия и справедливости. Сам же пессимист, потому как представляет мир полным зла и страданий, ища путь к освобождению от них, познает для себя, что истинное благо состоит в отрицании воли к жизни. Остается добавить: искусство выражает мудрость мира виртуально, а философия – актуально.
[1] Мысли /Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ф.В. Черниговца. – М.: АСТ, 2006. – 157, (3) с. – (Философия. Психология). Стр. 25
[2] Мысли /Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ф.В. Черниговца. – М.: АСТ, 2006. – 157, (3) с. – (Философия. Психология). Стр. 129
[3] Канке В.А. История философии. Мыслители, концепции, открытия: учебное пособие. – 3-е изд. М.: Университетская книга; Логос, 2007. – 432 с.
[4] Канке В.А. История философии. Мыслители, концепции, открытия: учебное пособие. – 3-е изд. М.: Университетская книга; Логос, 2007. – 432 с.
[5] Конфуций. Уроки мудрости. – М., Харьков, 1998, с. 31
[6] Дао. Гармония мира. – М., Харьков, 2000, с. 17

Шопенгауэр и восточная философия / Заключение


 http://www.greatphilosophy.ru/philg-47.html

Материалы / Артур Шопенгауэр и восточная философия
http://bibliotekar.ru/biografii/15/27.htm   Краткий биографический словарь

Шопенгауэр, Артур

 (1788 - 1860) - знаменитый немецкий философ-пессимист. Основное положение Шопенгауэра заключается в том, что источником и сущностью всякого существования является бессмысленная жажда жизни ("воля к жизни"), своей внутренней пустотой обреченная на вечные страдания. В истории человечества нет ни плана, ни единства, ни прогресса; в личной жизни всякое наслаждение обманчиво; однообразное чередование страдания и скуки - неизбежный удел человека. Единственный выход из этого - отказ от воли к жизни и погружение в блаженную тишину небытия. Подготовительными ступенями к этому состоянию являются философское познание и в особенности эстетическое созерцание, окончательно же оно достигается путем аскетического умерщвления плоти. Философия Шопенгауэра сложилась в годы тяжелой политической и общественной реакции в Германии, чем и объясняется ее безотрадный пессимизм. Культ искусства, как чисто идеальной сферы, нашедший себе гениальное литературное выражение в книгах Шопенгауэра, характеризует все важнейшие культурные течения Германии начала XIX века. Им проникнуты и идеалистическая философия того времени, и художественный идеализм Шиллера, и классицизм Гете, и немецкая романтическая поэзия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 Нигилизм - (лат. nihil - ничто ) - мировоззренческая система и социальнофилософская концепция абсолютного отрицания ценностей культуры, религиозных и нравственных норм, общественных институтов, исторического прошлого. В истоках нигилистского сознания лежит идея абсолютного, ни с чем не сравнимого достоинства личности, и Н. в этом смысле представляет собой особую форму гуманизма . Особенность ее состоит в том, что в данном случае трагичность человеческого бытия связывается лишь с несовершенством внешних для человека условий: плохим устройством общества и государства, нравов и религии. Трагедия человека видится не в нем самом, не в его "греховности", "заброшенности в мир", не в его конечности, не в несовершенстве человеческих отношений, а вне его, и поэтому, чтобы сделать его счастливым, надо лишь изменить (или отменить) имеющиеся общественные и культурные формы. Утверждению же подлежит при этом единственная по сути ценность - свободная воля индивидов. В России Н. явился мировоззренческой основой революционно-демократических направлений социально-философской и общественно-политической мысли. Будучи концептуально оформленным в России лишь во второй половине XIX в. Н. тем не менее, имеет давнюю историко-культурную традицию. Истоки духа тотального отрицания - еще в вольнице первых княжеских дружинников на Руси, в независимости Великого Новгорода, в деятельности казачества, выполнявшего в ранний период своего существования весьма деструктивную роль по отношению к российской государственности, в феномене русского бунта и т. д. Исторически Н. явился также и особой формой протеста против тоталитарных основ государственности, и ответной реакцией на весьма высокую степень консервативности системы православного вероисповедания. Возводя в абсолют индивидуальную свободу, Н. отождествляет ее, по сути, только с социальным и политическим высвобождением. Общественные преобразования оказываются поэтому единственным способом ее достижения. И человеческая свобода в нигилистском сознании оказывается в этом плане разрушительной силой, которая, в итоге, оказывает деструктивное воздействие и на личность , и на общественную систему. В своих крайних проявлениях она неизбежно оборачивается индивидуализмом, способным, как писал русский философ второй половины XIX в. К. Н. Леонтьев, "всякого поденщика и сапожника превратить в существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства". Особенностью нигилистского мировоззрения является его рационалистичность и прогрессистский характер . Рациональность (как правило , в ее европейском варианте) рассматривается в качестве единственного основания человеческого бытия и движущей силы общественного прогресса . Социальный прогресс носит абсолютный характер, и именно прогресс ниспровергает те веками создававшиеся каждым народом ценности , которые составляют систему национальных культур. В. А. Алексеева
4) Нигилизм - полное отрицание веры. Нигилизм возник в России в 19 в. сначала как позиция , « состояние безнадежности», присущее тем, кто не знает, что делать со своей собственной жизнью .
5) Нигилизм - (от лат. nihil — ничто ) — в широком смысле отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры и т.д. Впервые это понятие появилось у Ф.Г. Якоби, но всесторонний анализ Н. как общеевропейского явления дал Ф. Ницше. Н., с его т.зр., — это сознание , согласно которому мы не имеем ни малейшего права признать к.-л. потусторонность или существование вещей в себе, которое было бы божественным, было бы воплощенной моралью . Мораль придавала человеку абсолютную ценность , служила адвокатом Бога, полагала в человеке знание абсолютных ценностей, охраняла его от презрения к себе, от восстания с его стороны на жизнь . Н. означает крушение высшего мира ценностей, состояние , в котором человек остается один на один с бессмысленностью мира и должен научиться жить в этой бессмысленности, без иллюзий, без надежды. Н. — признак исчерпанности развития европейской культуры, поскольку религия , мораль, искусство , наука стали уже полыми идолами, формами самоотрицания и самоотчуждения человека. М. Хайдеггер, комментируя Ницше, считает, что его филос. Н. несет с собой завершение метафизики, потому что намеренно разоблачает все до сих пор действовавшие ответы на вопрос о смысле сущего как необоснованные, спекулирующие в пустоте и вызванные наивностью человеческих представлений о себе самом. Это не прекращение истории, а начало эпохи, jcoraa, приняв смерть Бога и крушение прежних ценностей, человек сам сможет распоряжаться своим могуществом, достигнет понимания того, что он не только сущее среди других сущих, но и такое сущее, которому завещана тайна бытия. В России термин “Н.”, вошел в широкое употребление еще в 1860-х гг., т.е. задолго до того, как он стал популярен на Западе . В частности, М. Катков применил его для характеристики воззрений Писарева. После выхода романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” (1862) его герой сразу превратился в обобщенный образ русского нигилиста, а автора записали в изобретателя самого термина “Н.” в России и на Западе. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Времяибытие. М., 1993; Ницше Ф. Воля к власти //Ницше Ф. Избр. произв.: В 3 т. М., 1994. Т. 2.


НИГИЛИЗМ (лат. ничто) — полное отрицание всего общепризнанного, непризнание любых авторитетов и традиционных ценностей. Нигилизм лишь отчасти связан с положительными идеалами и решениями: осуждением стяжательства, приспособленчества и потребительства. Нигилистическое отношение к традиционным и официальным ценностям и нигилизм как мировоззренческая установка обычно предшествуют переломным эпохам и сопровождают их. Носителем нигилизма по преимуществу является молодежь с ее склонностью к максимализму. Нигилизм религиозный — это своего рода *бунт* против религии с позиций эгоистического индивида. Нигилизм религиозный на уровне обыденного сознания выражается в бездуховности, сугубо прагматическом отношении к жизни. Черты нигилизма религиозного обнаруживаются в сочинениях М. Штирнера и Ф. Ницше: противопоставление *сильной личности*, стоящей *по ту сторону добра и зла*, *серой массе*, открыто антигуманная позиция.

Ницше выступает как "радикальный нигилист" и требует кардинальной переоценки ценностей культуры, философии, религии. "Европейский нигилизм" Ницше сводит к некоторым основным постулатам, провозгласить которые с резкостью, без страха и лицемерия считает своим долгом. Эти тезисы: ничто больше не является истинным; бог умер; нет морали; все позволено. Надо точно понять Ницше — он стремится, по его собственным словам, заниматься не сетованиями и моралистическими пожеланиями, а "описывать грядущее", которое не может не наступить. По его глубочайшему убеждению (которое, к сожалению, никак не опровергнет история заканчивающегося XX в.), нигилизм станет реальностью по крайней мере для последующих двух столетий. Европейская культура, продолжает Ницше свое рассуждение, издавна развивается под игом напряжения, которое растет от столетия к столетию, приближая человечество и мир к катастрофе. Себя Ницше объявляет "первым нигилистом Европы", "философом нигилизма и посланцем инстинкта" в том смысле, что он изображает нигилизм как неизбежность, зовет понять его суть. Нигилизм может стать симптомом окончательного упадка воли, направленной против бытия. Это "нигилизм слабых". "Что дурно? — Все, что вытекает из слабости" ("Антихрист". Афоризм 2). А "нигилизм сильных" может и должен стать знаком выздоровления, пробуждения новой воли к бытию. Без ложной скромности Ницше заявляет, что по отношению к "знакам упадка и начала" он обладает особым чутьем, большим, чем какой-либо другой человек. Я могу, говорит о себе философ, быть для других людей учителем, ибо знаю оба полюса противоречия жизни; я и есть само это противоречие... А то, что его философия, не понятая эпохой, принадлежит к числу "несвоевременных размышлений", никого не должно смущать, ибо нет ничего более своевременного, чем умение мыслителя преодолеть свое время, диктат его ценностей.А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Словарь

при использовании материалов www.psi.webzone.ru
Данный словарь создан специально для пользователей сайта psihotesti.ru чтобы можно было найти любой психологический термин в одном месте. Если вы не нашли какое то определение или наоборот знаете его, а унас его нету, обязательно пишите нам и мы его добавим в словарь психологического портала "Психотест".


 Нигилизм - (лат. nihil - ничто ) - мировоззренческая система и социальнофилософская концепция абсолютного отрицания ценностей культуры, религиозных и нравственных норм, общественных институтов, исторического прошлого. В истоках нигилистского сознания лежит идея абсолютного, ни с чем не сравнимого достоинства личности, и Н. в этом смысле представляет собой особую форму гуманизма . Особенность ее состоит в том, что в данном случае трагичность человеческого бытия связывается лишь с несовершенством внешних для человека условий: плохим устройством общества и государства, нравов и религии. Трагедия человека видится не в нем самом, не в его "греховности", "заброшенности в мир", не в его конечности, не в несовершенстве человеческих отношений, а вне его, и поэтому, чтобы сделать его счастливым, надо лишь изменить (или отменить) имеющиеся общественные и культурные формы. Утверждению же подлежит при этом единственная по сути ценность - свободная воля индивидов. В России Н. явился мировоззренческой основой революционно-демократических направлений социально-философской и общественно-политической мысли. Будучи концептуально оформленным в России лишь во второй половине XIX в. Н. тем не менее, имеет давнюю историко-культурную традицию. Истоки духа тотального отрицания - еще в вольнице первых княжеских дружинников на Руси, в независимости Великого Новгорода, в деятельности казачества, выполнявшего в ранний период своего существования весьма деструктивную роль по отношению к российской государственности, в феномене русского бунта и т. д. Исторически Н. явился также и особой формой протеста против тоталитарных основ государственности, и ответной реакцией на весьма высокую степень консервативности системы православного вероисповедания. Возводя в абсолют индивидуальную свободу, Н. отождествляет ее, по сути, только с социальным и политическим высвобождением. Общественные преобразования оказываются поэтому единственным способом ее достижения. И человеческая свобода в нигилистском сознании оказывается в этом плане разрушительной силой, которая, в итоге, оказывает деструктивное воздействие и на личность , и на общественную систему. В своих крайних проявлениях она неизбежно оборачивается индивидуализмом, способным, как писал русский философ второй половины XIX в. К. Н. Леонтьев, "всякого поденщика и сапожника превратить в существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства". Особенностью нигилистского мировоззрения является его рационалистичность и прогрессистский характер . Рациональность (как правило , в ее европейском варианте) рассматривается в качестве единственного основания человеческого бытия и движущей силы общественного прогресса . Социальный прогресс носит абсолютный характер, и именно прогресс ниспровергает те веками создававшиеся каждым народом ценности , которые составляют систему национальных культур. В. А. Алексеева
4) Нигилизм - полное отрицание веры. Нигилизм возник в России в 19 в. сначала как позиция , « состояние безнадежности», присущее тем, кто не знает, что делать со своей собственной жизнью .
5) Нигилизм - (от лат. nihil — ничто ) — в широком смысле отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры и т.д. Впервые это понятие появилось у Ф.Г. Якоби, но всесторонний анализ Н. как общеевропейского явления дал Ф. Ницше. Н., с его т.зр., — это сознание , согласно которому мы не имеем ни малейшего права признать к.-л. потусторонность или существование вещей в себе, которое было бы божественным, было бы воплощенной моралью . Мораль придавала человеку абсолютную ценность , служила адвокатом Бога, полагала в человеке знание абсолютных ценностей, охраняла его от презрения к себе, от восстания с его стороны на жизнь . Н. означает крушение высшего мира ценностей, состояние , в котором человек остается один на один с бессмысленностью мира и должен научиться жить в этой бессмысленности, без иллюзий, без надежды. Н. — признак исчерпанности развития европейской культуры, поскольку религия , мораль, искусство , наука стали уже полыми идолами, формами самоотрицания и самоотчуждения человека. М. Хайдеггер, комментируя Ницше, считает, что его филос. Н. несет с собой завершение метафизики, потому что намеренно разоблачает все до сих пор действовавшие ответы на вопрос о смысле сущего как необоснованные, спекулирующие в пустоте и вызванные наивностью человеческих представлений о себе самом. Это не прекращение истории, а начало эпохи, jcoraa, приняв смерть Бога и крушение прежних ценностей, человек сам сможет распоряжаться своим могуществом, достигнет понимания того, что он не только сущее среди других сущих, но и такое сущее, которому завещана тайна бытия. В России термин “Н.”, вошел в широкое употребление еще в 1860-х гг., т.е. задолго до того, как он стал популярен на Западе . В частности, М. Катков применил его для характеристики воззрений Писарева. После выхода романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” (1862) его герой сразу превратился в обобщенный образ русского нигилиста, а автора записали в изобретателя самого термина “Н.” в России и на Западе. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Времяибытие. М., 1993; Ницше Ф. Воля к власти //Ницше Ф. Избр. произв.: В 3 т. М., 1994. Т. 2.
6) Нигилизм - (от лат. nihil - ничто ) - вид негативного умонастроения (наряду с пессимизмом и скептицизмом), выражающий полное отрицание , исходящее из уверенности в абсолютной ложности отрицаемого. Статус социального отрицания (негативизма) Н. получает, когда направлен против социально значимых ценностей и общественных ин-тов. С этой т. зр. характерный элемент Н. - отрицательное отношение к культуре и ее ценностям, от неприятия элитарного статусного присвоения культуры, канонизации ее форм, до бездумного отрицания "всего и вся" и прямого вандализма. Социально-негативное поведение реализуется многообразно как критиканство или равнодушие, безучастность к официальным нормам и ценностям, как аскетизм или мода на пороки , как общественно- политическое движение или протест одного лица. Изобретателем понятия "Н." обычно называют И. С. Тургенева, выведшего в романе "Отцы и дети" (1862) хрестоматийный образ "нашего нигилиста" - Базарова. Однако исторические истоки Н. как особого умонастроения уходят в далекое прошлое. Идеи и настроения Н. обнаруживаются уже в религиозно-философских учениях средневековья и даже раньше. Так, в XI в. во времена господства августинианства еретиков называли "нигилианистами" (по названию еретического учения, преданного анафеме папой Александром III в 1179 г. за отрицание человеческой природы Христа и его исторического существования). В философском смысле термин "Н." употреблялся в Европе в XVIII-XIX вв. для обозначения крайностей идеализма (Ф. Якоби, Жан Поль (Рихтер), В. Круг ), скептицизма (В. Гюго, П. Ж. Прудон) или "аннигилирующего рационалистического доктринерства" (Ф. фон Баадер). Все это свидетельствует о том, что термин имел неопределенное толкование . Подобное наблюдалось и в России, где в 30-50-х гг. XIX в. это слово употреблялось без определенной смысловой окраски: "ничтожество", " пустота ", " невежество " (Надеждин), "идеализм" (Шевырев), " материализм " (Катков), "скептицизм" (Добролюбов). При этом Катков в полемических статьях 1861 г. против журн. "Современник" употреблял термин "Н." и в том широком смысле, в каком воспользовался им Тургенев, т. е. для обозначения позиции жесткого отрицания, проповеди разрушения ради самого разрушения, высмеивания всего, что дорого всякому образованному человеку , издевательства над всякими проявлениями прогресса в рус. жизни. Такая позиция усматривалась в общественном умонастроении и нек-рых сторонах идеологии и поведения значительной части молодой разночинной интеллигенции кон. 50-0-х гг. XIX в. (психологии шестидесятника). Их представителем и был тургеневский Базаров, утверждавший: "В теперешнее время полезнее всего отрицание - мы отрицаем". Писарев так сформулировал программу действий нигилистической молодежи: "Что можно разбить, то и нужно разбивать, что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть" (" Схоластика XIX века", 1861). В устах обывателей и околоказенной печати слово "нигилист" сделалось синонимом слов "преступник", "бунтовщик", а сам "Н." ассоциировался с чем-то "ужасным". Подобное употребление стало характерным и для западноевропейской литературы, в к-рой начиная с 70-х гг. XIX в. термином "Н." характеризуется рус. радикализм вообще. Смысл и содержание Н. в России невозможно понять без выявления сущностных черт т. наз. "рус. революционного нигилизма " как интеллектуального и социального феномена , порожденного пореформенной рус. жизнью и своеобразно "вписавшегося" в историю европейского Н. Главным носителем идеологии и психологии Н. в России был интеллигент-разночинец, т. е. "человек неподатного сословия , но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху" (В. И. Даль). Или, по определению Плеханова, человек, " деятельность которого не укладывается в сословные рамки". По своему общественному положению разночинцы находились на границе между дворянским и крестьянским социальными мирами, не принимались ни одним из них как его полноправные участники ( маргинальный статус). Отсюда неуверенность, неудобства и страдания, серьезные сомнения в своей личной ценности , что создавало почву, для формирования нигилистической позиции. " Сознание своего бессилия, своей необеспеченности, чувство зависимости - всегда приводят к чувству недовольства, к озлоблению, к протесту", - писал Ткачев, характеризуя психологию революционно настроенной разночинной интеллигенции. Специфической чертой рус. Н. является его рационалистический характер , основанный на культе "знания". "По философским своим понятиям, - отмечал Кропоткин, - нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера, или материалист..." Составляющими нигилистского "культа знания" стали отрицание всякой "метафизики", преклонение перед естественными науками и их методами, перенесение методов наук о природе на социальную и духовную сферу, вера в "имманентные законы истории". Разрушение прошлого, превращение его в "ничто" является родовым признаком Н. Культ "дела", "служения" - др. его характерная черта. В основе его - нелюбовь к чиновничьему положению и богатству. В среде нового поколения стяжательство, барство, карьеризм, стремление к чинам , должностям, высоким окладам и казенным квартирам безоговорочно осуждалось. Подобную позицию такие исследователи рус. Н., как Бердяев и Франк, считали повсеместным, подчас даже нарочитым опрощением, переходящим в аскетизм. Реальное же "дело" мыслилось по-разному: как разрыв с традиционной системой ценностей образования, воспитания, их отрицание (Писарев); как борьба за индивидуальность (Михайловский), как стихия бунта , революции; разрушение всех религиозных, государственных, культурных устоев (М. Л. Бакунин) и т. д. Но все интерпретации "дела" и "служения" в рус. Н. сводились в конечном счете к обоснованию исключительной роли интеллигентского меньшинства в преобразовании страны, "вождя" и "наставника" народа . Психологически это проистекало из постоянной неудовлетворенности собой и об-вом, из стремления ускорить ход событий, перераставшего в "самоуверенность интеллигенции" (Плеханов). Не случайно Достоевский обозначил Н. как "главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом" (Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 129). Т. обр., рус. Н. - это прежде всего осознание внешней и внутренней обособленности интеллигенции от народа. Ницшеанская традиция трактует Н. как утрату "веры в Бога и нравственный миропорядок" Ницше Ф. Воля к власти // Полн. собр. соч. М., 1910. Т. 9. С. 38). Если первую часть формулы можно отнести к рус. Н., поскольку атеизм стал неотъемлемой чертой мировоззрения мн. его представителей, то вторую нельзя. С т. зр. Франка, нигилист в России занимает промежуточное положение лица, "утратившего веру, но тоскующего по святыне". Последнее привело к замене религиозной веры секуляризированной верой в рациональное устроение мира, социальную справедливость и равенство (братство и коллективизм будущего об-ва). В основе этой веры лежала идея внешней и внутренней обособленности интеллигенции, искупления " греха культуры и вины интеллигенции перед народом" (Бердяев), отдачи " долга ", желания "служить" народу, и в конечном счете - стать народом. Такого рода устремления наиболее ярко высвечиваются в особом отношении Н. к власти. Если в 60-х гг. на первом этапе Н. господствовало отношение к власти как к "узурпации", "деспотизму" и "тирании", а сама власть персонифицировалась в монархе и Боге, против к-рых и нужно было выступать, и все это венчалось анархистским отрицанием государственности, то уже с 70-х гг. практика противостояния полицейско-самодержавной государственной машине как чему-то нелегитимному, а потому - "убираемому", безболезненно привела мн. нигилистов к пониманию необходимости коллективности, организации и регламентированности своих действий. Власть стала представляться фактором исключительно организационного порядка. Именно носители революционной организации предназначались на роль субъектов властвования в случае успеха готовящегося переворота, должны были сначала "поднять" неразвитое большинство населения до понимания его собственных интересов и заставить "переустраивать свою жизнь сообразно с его истинными потребностями, сообразно с идеалом наилучшего и наисправедливейшего общежития" (Ткачев П. Н. Соч. Т. 2. С. 216). Историческую роль Н. можно охарактеризовать следующим образом: "Он имеет значение протеста, не всегда справедливого, но полезного уже тем, что, с одной стороны, воздерживает от примирения со многою ложью и пошлостью, а с другой - нападками на истину вызывает ее приверженцев на более разумную, строгую, критическую ее проверку и защиту" (Страхов).
7) Нигилизм - (моральный) (лат. nihil - ничто ) - принцип , характеризующий отношение Человека к нравственным ценностям об-ва; означает отрицание общих для всех моральных норм, принципов и идеалов (в этом отношении он близок к моральному " релятивизму и в своем крайнем выражении переходит в цинизм и аморализм ), непризнание любых общественных авторитетов. Исторически Н. выступает в различных формах и имеет разный социальный смысл . Так, в России 60-70-х гг. XIX в. (особенно после выхода романа И. С. Тургенева «Отцы и дети») нигилистами было принято называть революционно настроенную разночинную интеллигенцию и молодежь , к-рая отвергала дворянско-крепостнические нравственные и эстетические представления. Такого рода Н., хотя в крайней своей форме и приводил иногда к недооценке культурных традиций (начиная от этикета и кончая искусством ), утверждал прогрессивные идеалы революционной демократии. В соар. капиталистическом об-ве Н., довольно типичная форма миросозерцания мелкобуржуазной среды и интеллигенции, обычно выражает анархический и индивидуалистический протест против официальной буржуазной идеологии и морали. Спекулируя на стихийном недовольстве масс, на утрате ими доверия к официальной буржуазной морали, Н. выступает с осуждением стяжательства, приспособленчества и потребительства. Но при этом абсолютизирует субъективную сторону морали, игнорирует социальную природу моральных чувств, принижает роль норм, знаний и разума в пользу безотчетной «этики сердца» или инстинктивного действия. Идеи Н. получают теоретическую поддержку в ряде направлений буржуазной этики ( экзистенциализм , неофрейдизм , этические доктрины леворадикальных идеологов). Отрицая моральное значение организованной классовой борьбы трудящихся, Н, объективно служит проводником индивидуализма , скрытой формой буржуазного идейного воздействия на массы , фактором сохранения отживших и антигуманных общественных отношений. В условиях социалистического об-ва Н. чаще всего выражается в критиканстве, за к-рым не стоит никакой конструктивной программы деятельности, в отказе бороться с отрицательными явлениями действительности. Коммунистическая нравственность , требующая от людей активной борьбы за утверждение высоких нравственных принципов, осуждает Н. как проявление беспринципности.
8) Нигилизм - (лат. "nihil", " ничто ") - отрицание онтологического бытийного основания в разных явлениях, философский подход , отрицающий реальность какого-то явления, ранее признавшегося реальным.
9) Нигилизм - (от лат. nihil - ничто ) позиция абсолютного отрицания (см. Негация ). Этот термин , введенный Фридрихом Генрихом Якоби в его "Sendschreiben an Fichte", стал общераспространенным выражением благодаря роману И. С. Тургенева "Отцы и дети" (1862). Теоретический нигилизм отрицает саму возможность познания истины (см. Агностицизм ). Этический нигилизм отвергает ценности и нормы поведения, и, наконец, нигилизм политический выступает против всякого общественного строя, каким бы способом он ни был вызван к жизни. Зачастую он представляет собой лишь крайний скептицизм , реакцию против догматизма , бессодержательность которого стала явной. Ницше обозначает словом "нигилизм", заимствованным у Тургенева, явление , связанное с переоценкой высших ценностей, именно тех ценностей, которые только и наполняют смыслом все действия и стремления людей. В это слово Ницше вкладывает следующий смысл : нет больше ничего, во имя чего следует жить и к чему надо было бы стремиться. Становится ясно, что все эти стремления совершенно тщетны. Нигилизм получает особое распространение в кризисные эпохи общественно-исторического развития. См. также Ничто.
10) Нигилизм - (лат. nihil — ничто ) — т. зр. абсолютного отрицания, не связанного ни с какими положительными идеалами. Термин “Н.” впервые применен Якоби, в России распространение получил благодаря роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. Реакционеры называли нигилистами революционных демократов, приписывая им безоговорочное отрицание всей прошлой культуры. На деле революционная демократия выдвигала свою положительную программу. Ленин различал революционный Н. как законное отрицательное отношение к реакционным общественным порядкам (Т. 4. С. 262) и интеллигентский анархистский Н. (Т. 20. С. 242). Идеи Н. получили теоретическую разработку в ряде направлений зап. философии и этики 2-й пол. XIX—XX вв. (ницшеанство, экзистенциализм , неофрейдизм и др.).Хайдеггер М. Европейский Нигилизм


Нигилизм как “обесценка высших ценностей”


Из того, что было замечено относительно характера книги из ницшевского наследия “Воля к власти”, мы без труда извлечем, что это нам само собой запрещает брать отдельные записи подряд прямо в их цифровой последовательности. При таком подходе мы просто поддадимся бесцельному разбросу приготовленного издателями соположения текстов и будем все время беспорядочно смешивать мысли из разных периодов, т. е. с разных уровней и направлений вопрошания и высказывания. Вместо этого мы отберем отдельные фрагменты. Такой отбор должен руководствоваться тремя мерилами:

1. Фрагмент должен восходить к периоду яснейшей ясности и острейшего прозрения; таковы два последних года 1887 и 1888.

2. Фрагмент должен по возможности содержать сущностное ядро нигилизма, с достаточным охватом развертывать его и показывать нам во всех существенных аспектах.

3. Фрагмент должен быть пригоден для того, чтобы поставить на соответствующую почву размежевание с ницшевским пониманием нигилизма.

Эти три условия выдвинуты не произвольно; они отвечают существу принципиальной метафизической позиции Ницше, как оно вырисовывается из осмысления начала, хода и завершения западной метафизики в целом.

В нашем осмыслении европейского нигилизма мы не стремимся ни к какой полной цитации и интерпретации всех принадлежащих сюда высказываний Ницше. Нам хотелось бы понять интимнейшее существо нашей охарактеризованной именем нигилизм истории, чтобы приблизиться так к бытию того, что есть. Если мы временами привлекаем одинаково построенные высказывания, даже одинаково звучащие записи, то всегда следует иметь в виду, что они большей частью принадлежат другому уровню мысли и лишь тогда показывают свое полное содержание, когда и этот часто неприметно сдвинутый уровень тоже получает определение. Важно не то, знаем ли мы все “места” по теме “нигилизм”, но неизменно существенно, чтобы в опоре на релевантные фрагменты мы нашли надежную связь с тем, о чем они говорят.

Трем названным условиям удовлетворяет фрагмент" № 12. Запись была сделана в период между ноябрем 1887 и мартом 1888. Фрагмент носит заглавие “Крушение космологических ценностей” (XV, 148—151). Возьмем кроме того фрагменты № 14 и № 15 (XV, 152 сл.; от весны до осени 1887). Начнем наше осмысление относящейся к тому же времени записью Ницше, которая издателями была по праву поставлена в начале книги (XV, 145). Она гласит:

“Что означает нигилизм? — Что верховные ценности обесцениваются. Пропала цель; пропал ответ на „зачем?"”

Краткая запись содержит вопрос, ответ на вопрос и объяснение ответа. Спрашивается о сущности нигилизма. Ответ гласит: “Что верховные ценности обесцениваются”. Из этого ответа мы сразу узнаем решающее для всякого понимания нигилизма обстоятельство: нигилизм процесс, процесс обесценки, утраты ценности верховными ценностями. Исчерпывается ли здесь существо нигилизма, этой характеристикой еще не решено. Когда ценности теряют цену, они девальвируются, приходят в упадок. Какие черты носит этот “упадок” “высших ценностей”, в каком смысле он исторический процесс и даже основной процесс нашей западной истории, каким образом он формирует историчность истории нашего собственного века, все это может быть понято только если мы заранее знаем, что такое вообще “есть” такая вещь, как “ценность”, на каком основании имеются “верховные” (“высшие”) ценности и какие это высшие ценности.

Правда, пояснение к ответу содержит прямое указание. Обесценка ценностей и тем самым нигилизм состоят в том, что пропала “цель”. Тем не менее вопрос остается: почему какая-то “цель” и для чего “цель”? Какая внутренняя взаимосвязь существует между ценностью и целью? Пояснение говорит: “пропал ответ на „зачем?"”. Вопросом “Зачем?” мы спрашиваем: почему нечто такое-то; ответом определяется то, что мы называем “основанием”. Вопрос повторяется: почему должно быть какое-то основание? Для чего и каким образом основание является основанием? Что за основание? Какая есть внутренняя связь между основанием и ценностью?

Уже из вводного указания на сущностную взаимосвязь между “нигилизмом” и “переоценкой” всех прежних, и именно верховных ценностей можно было видеть, что понятие ценности в мысли Ницше играет ведущую роль. Вследствие воздействия его сочинений идея ценности стала нам привычной. Говорят о “жизненных ценностях” народа, о “культурных ценностях” нации; заявляют о необходимости охранять и спасать высшие ценности человечества. Когда слышат, что “огромные ценности” укрыты в безопасном месте, то имеют в виду, например, защиту произведений искусства от воздушных налетов. “Ценности” означают в последнем из названных случаев то же самое, что блага. “Благо” это сущее, которое “имеет” определенную “ценность”; благо есть благо на основании определенной ценности, оно есть нечто такое, в чем ценность опредмечивается, т. е. “предмет ценности”.

А что такое ценность? “Ценностью” мы признаем, например, свободу народа, но по существу мы имеем тут в виду все-таки опять же свободу как благо, которым мы располагаем или не располагаем. Опять же свобода не могла бы для нас быть благом, если бы свобода как таковая не была заранее уже ценностью, чем-то таким, что мы ценим как значимое, значительное, стоящее, “о чем идет дело”. Ценность это значимое, стоящее; только что значимо— ценность. Но что значит “значимо”? Значимо то что играет важную роль. Вопросом остается: значима ли ценность, потому что она весома, или всякий вес может быть измерен только значимостью? Если последнее верно, то спросим снова: что значит: ценность значима? Значимо что-то, потому что оно ценность, или оно ценность, потому что значимо? Что такое сама по себе ценность, что она значимая, стоящая? Значимость все же не ничто, она скорее род и способ, каким ценность, а именно в качестве ценности, “есть”. Значимость есть род бытия. Ценность имеет место только в том или ином ценностном бытии.

Вопрос о ценности и ее существе коренится в вопросе о бытии. Ценности только там открыты для доступа и пригодны служить мерилом, где идет оценка таких вещей, как ценности; где одно другому предпочитается или подчиняется. Подобное взвешивание и оценивание есть только там, где для некоего отношения, позиции “дело идет” о чем-то. Только здесь выявляется что-то такое, к чему снова и снова, в конце концов и прежде всего возвращается всякое отношение. Ценить что-то, т. е. считать ценностью, значит одновременно: с этим считаться. Это “считаться с” заранее уже включает в себя какую-то “цель”. Поэтому существо ценности стоит во внутренней связи с существом цели. Опять мы касаемся коварного вопроса: является ли что-то целью потому, что оно ценность, или что-то становится ценностью лишь поскольку оно положено как цель? Возможно, это или - или остается формулировкой пока еще недостаточного, сути проблемы еще не достигающего вопроса.

Те же соображения напрашиваются в том, что касается соотношения ценности и основания. Если ценность есть то, о чем во всем постоянно идет дело, то одновременно она оказывается тем, в чем имеет свое основание всякое “дело”, в нем пребывая и из него черпая свою устойчивость. Здесь напрашиваются те же вопросы: становятся ли что-то основанием, потому что считается ценностью, или достигает значимости ценности, потому что оказывается основанием? Похоже, здесь или - или тоже не работает, потому что сущностные очертания “ценности” и “основания” не могут быть размещены в одной и той же плоскости определения.

Как бы ни разрешились эти вопросы, по крайней мере в общих чертах вырисовывается внутренняя связь ценности, цели и основания.

Остается еще только непроясненным ближайшее: почему же все-таки ницшевская идея ценности прежде всего и повсеместно господствует в “мировоззренческой” мысли с конца предыдущего столетия. В самом деле, ведь по правде эта роль ценностной идеи никоим образом не сама собой разумеется. Достаточно уже просто вспомнить из истории, что ценностная идея в этой ярко выраженной форме вырвалась вперед и размахнулась до господства чего-то само собой разумеющегося лишь со второй половины 19 века. Мы, конечно, слишком легко даем обмануть себя насчет этого обстоятельства, потому что всякий историографический анализ тотчас берет на вооружение господствующий в современности образ мысли и делает его путеводной нитью, по которой исследуется и вновь открывается прошлое. Историографы всегда очень гордятся этими своими открытиями и не замечают, что открытия были уже сделаны прежде, чем они занялись своим запоздалым делом. Так люди сразу же после появления ценностной мысли заговорили о “культурных ценностях” Средневековья и “духовных ценностях” античности, хотя ни в Средневековье не было ничего подобного “культуре”, ни в античности — ничего подобного “духу” и “культуре”. Дух и культура как желательные и испытанные основные виды человеческого поведения существуют только с Нового времени, а “ценности” как фиксированные мерила этого поведения — только с новейшего времени. Отсюда не следует, что прежние века были “бескультурными” в смысле погружения в варварство, следует только вот что: схемами “культура” и “бескультурье”, “дух” и “ценность” мы никогда не уловим, к примеру, историю греческого человечества в ее существе.

Нигилизм, nihll и ничто


Между тем если мы останемся при ницшевских зарисовках, то надо прежде всего другого спросить одно, уже говорившееся: какое отношение имеет нигилизм к ценностям и их обесценке? Ведь по своему словарному понятию “нигилизм” говорит только, что все сущее есть nihil — “ничто”; и, надо думать, нечто лишь потому имеет никакую ценность, что — и пока — оно заранее уже и в себе ничтожно и ничто. Ценностное определение и оценка чего-то как ценного, драгоценного или лишенного ценности основываются лишь на определении того, есть ли нечто и как оно есть или же оно есть “ничто”. Ничто и нигилизм не состоят с идеей ценности ни в какой необходимой сущностной взаимосвязи. Почему же нигилизм все равно (и без особого обоснования) понимается как “обесценка верховных ценностей”, как “крушение” ценностей?

Надо сказать, конечно, что в понятии и слове “ничто” для нас большей частью сразу же слышится ценностный тон, а именно тон ничтожности. “Ничто” мы говорим там, где желаемой, предполагаемой, искомой, необходимой, ожидаемой вещи нет в наличии, она не есть. Если где-то, скажем, идет разведывательное бурение в поисках нефти и скважина не дает результата, говорят: “ничего” не найдено, а именно нет предполагавшегося наличия — нет искомого сущего. “Ничто”, “ничего” означает: неналичие, несуществование определенной вещи, определенного сущего. “Ничто” и nihil означают таким образом сущее в его бытии и оказываются бытийным, а вовсе не ценностным понятием. (Надо бы продумать то, что в своих “Лекциях о синтаксисе” говорит Якоб Вакернагель: “В немецком nicht(s)... прячется слово, которое на готском в форме waichts... служит для перевода греческого . (Wackernagel J. Vorlesungen liber Syntax. II. Reihe, 2. Aufl. 1928. S. 272 4.)

Корневое значение латинского nihil, о котором задумывались уже римляне (ne-hilum 5), до сего дня не прояснено. В словарном понятии нигилизм во всяком случае относится к ничто и тем самым — каким-то особенным образом — к сущему в его небытии. Небытие сущего, однако, считается отрицанием сущего. Мы привычно думаем о “ничто” также и просто при любом случае отрицания. При бурении в поисках нефти “ничего” не найдено, это значит: нет искомого сущего. На вопрос: обнаружена ли нефть? — в данном случае отвечают: “нет”. При бурении не найдено, конечно, “ничего”, но никоим образом не найдено “Ничто”, потому что его бурильщики не искали, да и вообще его не найти никаким бурением с помощью механических буровых вышек и подобного оснащения.

Можно ли вообще найти или хотя бы только искать Ничто? Или не надо его даже искать и находить, потому что оно “есть” то, что мы всего меньше, т. е. никогда и не теряем?

Ничто здесь означает не какое-то особенное отрицание отдельного сущего, но безусловное и полное отрицание всего сущего, сущего в целом. Но тогда как “отрицание” всего “предметного” Ничто со своей стороны уже не “есть” тот или иной мыслимый предмет. Речь о Ничто и осмысливание Ничто оказываются “беспредметным” предприятием, пустым баловством со словами, баловством, которое в довершение всего, похоже, не замечает, как само себя постоянно бьет по лицу, вынужденное все время, что бы оно не строило из Ничто, говорить: Ничто есть то и то. Даже если мы просто скажем: Ничто “есть” Ничто, мы скажем “о” нем, по-видимому, некое “есть” и превратим его в сущее, припишем ему то, в чем ему надо отказать.

Никто и не подумает отрицать, что подобные “соображения” легко укладываются в голове и “бьют в точку” — а именно пока люди движутся по кругу легко укладывающегося в сознании, орудуют словами и от безмыслия рады удару обухом по голове. Действительно, о Ничто, о противосущности всякому сущему мы не можем вести речь иначе, как говоря: Ничто “есть” то и то. Но это означает прежде всего “только” как раз неизбежную привязанность также и Ничто, даже и самого Ничто к этому “есть” и к бытию. Что тогда называется “бытием” и “есть”? В этих столь доходчивых и уже довольно-таки надоевших, мнимо остроумных ссылках на невозможность что-либо сказать о Ничто, не превращая его при этом сразу в сущее, люди делают вид, будто сущность “бытия” и “есть”, которое во всем говоримом о Ничто якобы ошибочно приписывается этому последнему, это самая очевидная и выясненная и беспроблемная вещь на свете. Создается впечатление, что мы самым отчетливым, просветленным и несокрушимым образом располагаем истиной относительно “есть” и “бытия”. Это мнение, естественно, давно укоренилось в западной метафизике. Оно из тех оснований, на которых покоится метафизика. Потому с “Ничто” и разделываются большей частью в коротеньком параграфе. Это кажется общепонятным положением вещей: ничто “есть” противоположность всему сущему.

Ничто вышелушивается при более пристальном рассмотрении сверх того как отрицание сущего. Отрицание, отказ, запрет, негация есть противоположность утверждению. То и другое — основные формы суждения, высказывания,

Ничто как результат отрицания имеет “логическое” происхождение. Человек нуждается в “логике”, чтобы мыслить правильно и упорядочение, но голое помысленное само по себе еще не обязательно должно быть, т. е. встречаться в действительности как действительное. Ничто, происходящее из отрицания, отказа есть голое создание ума, абстрактнейшее из абстрактного. Ничто есть прямо и просто “ничто” и потому пустейшее и потому недостойно никакого дальнейшего внимания и рассмотрения. Если Ничто ничтожно, если Ничто нет, то и сущее тоже никогда не может погрузиться в Ничто так, чтобы все растворилось в Ничто; ибо никакого процесса превращения в Ничто не может быть. Тогда “нигилизм” есть иллюзия.

Будь это так, мы могли бы считать западную историю спасенной и отделаться от всяких мыслей о “нигилизме”. Но возможно, дело с нигилизмом обстоит иначе. Возможно, оно обстоит все же так, как Ницше говорит в “Воле к власти”, № 1 (1885/86): “Нигилизм стоит у ворот: откуда пришел к нам этот самый жуткий из всех гостей?” В № 2 Предисловия говорится (XV, 137): “Рассказываемое мною есть история ближайших двух столетий”.Конечно, расхожее мнение и давнее философское убеждение правы: Ничто не есть “сущее”, не есть “предмет”. Но никак не успокаивается вопрос, не “есть” ли все-таки это непредметное и не определяется ли им самое существенное в бытии. Остается вопросом, “есть” ли то, что не предмет и предметом никогда быть не может, тем самым сразу же и само Ничто, причем “пустое”. Возникает вопрос, не заключается ли интимнейшее существо нигилизма и мощь его господства как раз в том, что люди принимают Ничто за что-то пустое, а нигилизм — за обоготворение голой пустоты, за отрицание, которое тут же может быть преодолено мощным утверждением.

Возможно, существо нигилизма заключено в том, что люди не принимают всерьез вопрос о Ничто. В самом деле, вопрос остается неразвернутым, люди упрямо не хотят уходить от схемы давно привычного или - или, на котором вопрос застревает. Люди говорят, рядом с общим определением: ничто “есть” или “нечто” совершенно пустое, или оно должно быть сущим. Поскольку, однако, ничто явно быть сущим никогда не может, остается только второе, что оно просто пустое ничего. Кто сумел бы ускользнуть от этой принудительной “логики”? “Логике” почет и уважение; но мышление по правилам только тогда может претендовать на роль суда в последней инстанции, когда сперва установлено, что тем, что по законам “логики” должно считаться “правильным”, исчерпывается все мыслимое и все требующее осмысление и все заданное мысли как задача.

А что если Ничто в своей истине пусть и не сущее, но вместе с тем и никогда не просто пустая ничтожность? Что если, стало быть, вопрос о существе Ничто даже еще и не поставлен удовлетворительным образом, пока мы полагаемся на схему или - или? Что, наконец, если упущение этого развернутого вопроса о существе Ничто оказывается основанием того, что западная метафизика неизбежно впадает в нигилизм? Нигилизм, испытанный и понятый исходнее и сущностнее, будет тогда историей метафизики, которая тяготеет к той принципиальной метафизической позиции, где исключена не только возможность понимания Ничто в его существе, но и воля к его пониманию. Нигилизмом тогда нужно будет называть: принципиальное недумание о существе Ничто. Возможно, здесь залегает причина того, что сам Ницше поневоле оказывается внутри — как он это видит — “законченного” нигилизма. Поскольку Ницше хотя и опознает нигилизм как движение западной истории в Новое время, однако не в состоянии думать о существе Ничто, не умея о нем спросить, постольку он вынужден стать классическим нигилистом, дающим слово той истории, которая теперь совершается. Ницше узнает и ощущает нигилизм потому, что сам мыслит нигилистически. Нищпевское понятие нигилизма само — нигилистическое понятие. Потаенное существо нигилизма он не может, несмотря на все прозрения, узнать потому, что заранее и исключительно понимает его из ценностной идеи, как процесс обесценивания верховных ценностей. Ницше должен так понимать нигилизм, потому что, держась в колее и в сфере западной метафизики, он додумывает ее до конца.

Ницше вовсе не потому истолковывает нигилизм как процесс обесценивания верховных ценностей, что в его образовании, в его “частных” взглядах и позициях идея ценности играет определенную роль. Идея ценности играет эту роль в мысли Ницше потому, что Ницше мыслит метафизически, в колее истории метафизики. В метафизике же, т. е. в ядре западной философии, ценностная идея не случайно вышла на передний план. В понятии ценности таится понятие бытия, содержащее в себе истолкование сущего как такового в целом, В идее ценности — незамеченным — мыслится существо бытия в одном определенном и необходимом аспекте, а именно в его срыве. В нижеследующем это надо будет показать.

No comments: