10.06.2012

გარგანტუას წერილი პანტაგრუელს :

რასაც მისწვდები ყველაფერი ისწავლე მაგრამ გახსოვდეს რომ ცოდნა არ შედის ბოროტ სულში და უნამუსო ცოდნა სულისთვის დამღუპველიაო, წერს გარგანტუა პანტაგრუელს.
რაბლე კითხულობს,
მე-17 საუკუნის ნახატი
"შემდეგ ყურადღებით გადაიკითხე ბერძენი, არაბი და ლათინი ექიმების წიგნები, არ დაივიწყო თალმუდისტები და კაბალისტები. ანატომიის კარგად შესწავლით  სრულყოფილად შეისწავლე სხვა სამყარო, რაც არის ადამიანი....
                  
მაგრამ ვინაიდან ბრძენი სოლომონის თანახმად სიბრძნე არ შედის ბოროტ სულში და უნამუსო ცოდნა სულის დაღუპვაა შენ უნდა ემსახურო ღმერთს, გიყვარდეს ის და გეშინოდეს მისი. ღმერთში უნდა იყოს შენი ყველა აზრი და მთელი შენი იმედი. ....არ აყვე სამყაროს უკანონობას, არ მიეცე გულით ამაოებას ვინაიდან ეს ქვეყანა, წუთისოფელი წარმავალია და ღმერთის სიტყვა რჩება მარად.  ემსახურე შენს მოყვასებს და გიყვარდეს შენი მოყვასები ისე როგორც საკუთარი თავი" 
//პანტაგრუელი, თავი მერვე//. 

ამის და ბევრატ მეტის წაკითხვა შაგიძლიათ პიერ რიპერის მიერ ფრანგულად მაგრამ არა მარტო ფრანგი ჯეელებისთვის დაწერილ მშვენიერ წიგნში "კლასიკური ავტორების ლექსიკონი" //Pierre Ropert;Dictionnaire des auteurs classiques,Paris,2002,p.191//.

No comments: