10.26.2012

სალომეს და ჯანრის აზრი

ფოტოამონარიდი ჟურნალიდან „ივერია“ (ნომერი 1, 1992), გვ. 8
სტატიიდან „საქართველოს საკითხი“ – რომლის ავტორად ითვლება სალომე ზურაბიშვილი
 
ურიგო არ იქნება თუ მკითხველს შევახსენებთ „ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის“ ჟურნალის „ივერიას სარდაქციო შემადგენლობისა და გამომცემლების ვინაობას:
გამომცემლები: ქართულ ევროპული ინსტიტუტი და გამომცემლობა GCI.
რედაქტორები: ჯანრი კაშია, შადიმან ხელაძე.
სარედაქციო საბჭო: სალომე ქართველი, მზია ბაქრაძე, ზაზა ალექსიძე, ზურაბ კიკნაძე, მიხეილ ნანეიშვილი, გურამ თევზაძე, ზურაბ წერეთელი.
გამოცემის რედაქტორი: დიმიტრი ესაკია. 

No comments: