11.23.2012

სორიოსური სიგიჟის და ტრაბახ-ყოყოჩობის დოკუმენტი:

http://www.ingushetiyaru.org/news/7449/ 
სახელგანთქმული ფსიქოლოგი, ფსიქოანალიტიკოსი და ფილოსოფოსი კარლ გუსტავ იუნგის თქმით ყოველ აშკარა და ხილულ გიჟზე მოდის სულ მცირე 10  ფარული გიჟი. ხოდა იხილეთ ერთ-ერთი არც ისე ფარული გიჟის, ნაცისტური გერმანიის პროპაგანდის სამინისტროს ოსური რედაქცია "ვინეტას" რედაქტორი ა. კუბათის წერილი რომელიც მან გაუგზავნა კავკასიური ზონა "ვინეტას" ხელმძღვანელ ბატონ ლენცს:
     
იმ დროს როდესაც კავკასიის ყველა ხალხის რედაქციებს აქვთ ყოველდღიური რადიოგადაცემები, ჩვენს ოსურ რედაქციას აქვს მხოლოდ 5 გადაცემა რომელთაგან მხოლოდ ერთი გრძელდება 7 წუთს და განკუთვნილია ლეგიონერებისთვის დასავლეთში.
         
ეს ვითარება არ შეესაბამება კავკასიაში ჩვენი პროპაგანდის ინტერესებს ვინაიდან ოსები რაოდენობით ბევრად მეტნი არიან ვიდრე იქაური მთიელი ხალხები.
          
ბოლშევიკებმა, ქართველებმა და სხვა ხალხებმა ნაძალადევად შეამცირეს ოსური რაიონის მოსახლეობა, მაგრამ ეს არ ცვლის კავკასიის ოსების რეალურ რაოდენობას. ოსები ოდითგან არიან კავკასიის კარიბჭის გასაღების მფლობელები.
         
ამას გარდა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ოსები სხვა კავკასიელებზე მეტნი არიან რუსეთის ქალაქებში და სამრეწველო ცენტრებში
                 
სხვა მთიელ ხალხებთან ერთად ოსები მეტნი არიან კავკასიის ქალაქებშიც.
         
საქართველოს დედაქალაქ ტფილისში მნიშვნელოვანი საწარმო-დაწესებულებები //ელექტრული ხაზის სავაგონო პარკი და ა.შ.// გამოირჩევა მხოლოდ ოსი მუშებით. ტფილისში ცხოვრობს დაახლოებით 60000 ოსი. ასეთივე ადგილი უკავიათ მათ ბაქოში სადაც ომის დროს მათ ეკავათ მრავალი ადმინისტრატიული თანამდებობა.

          
გროზნოში //ჩეჩნეთ-ინგუშეთში//, დაღესტანში, ყაბარდო-ბალყარეთში ადგილობრივ ჯგუფებს აჭარბებდა და მუდამ წამყვანი იყო ოსური ინტელიგენცია.
          
ჩრდილოკავკასიური სამხარეო ორგანოები და მთის ორგანიზაციები უმთავრესად ოსებისგან შედგებოდა.
          
ოსები მარტო რაოდენობით კი არა, კულტურულადაც ჯობნიდნენ დანარჩენ კავკასიელ ხალხებს. მთელი ოსური სოფლებია შუა აზიაში, მცირე აზიაში, ამერიკაში, განსაკუთრებით ალიასკაზე, ბალკანეთში, შორეულ აღმოსავლეთში, ჩინეთშიც კი, რა თქმა უნდა ევროპაშიც, სადაც კავკასიის მთიელ ხალხთა შორის ოსებს სულ პირველი ადგილი ეკავათ.
           
ოსების გარდა არც ერთ კავკასიელ ხალხს არ ჰყავს ამდენი გენერალი. ამდენი მეცნიერი, ამდენი ხელოვანი. მეცნიერების, ლიტერატურის და ხელოვნების სფეროში კავკასიელი მთიელი ხალხები თითქმის მხოლოდ ოსებით არიან წარმოდგენილი.
     
ოსების დიდი ეროვნული გენიას და პოეტის კოსტა ხეთაგათის დაბადების და გარდაცვალების დღეები რუსეთში აღნიშნეს როგორც აღმოსავლეთის და დასავლეთის დიდი კლასიკოსის იუბილე. 
               
ლიტერატურულ შეჯიბრში თანამედროვე კავკასიელ მწერლებს შორის რუსთა წინაშე პირველობდნენ მხოლოდ ოსები.
        
ოსი პოეტები და მწერლები მალითის, ცაგოლთის და ხეთაგათთის ნაწარმოებები იბეჭდებოდა ბერლინში.
       
ოსურად ითარგმნებოდნენ ცნობილი გერმანელი კლასიკოსები და განსაკუთრებით შილერი, საერთოდ უცხო ლიტერატურა, მათ შორის მსოფლიო კლასიკოსები წარმოდგენილები არიან ოსურ ენაზე.
           
დაბოლოს უნდა ვახსენოთ რომ მსოფლიოს მეცნიერებამ კავკასიელი ხალხებიდან ყველაზე დიდი ყურადღება მიაქცია ოსებს და მათ ქვეყანას.
           
ოსეთის, მისი კულტურის, მისი ისტორიის და ენის მკვლევარებს შორის პირველი ადგილი შემთხვევით კი არა, დამსახურებულად უკავიათ ისეთ გერმანელ მეცნიერებს როგორებიც არიან მილერი და სხვ. 
        
მრავალ მათგანს უნახავს ოსეთი და დიდხანს უცხოვრია იქ. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ოსური თვითცნობიერების განვითარებაში.
         
როგორც ცნობილია ჩვენი ხალხი ინდოგერმანული წარმოშობისაა. გერმანიის, მისი კულტურის, მისი სულის გავლენით ჩვენმა თვითცნობიერებამ გაიღვიძა, ის გამდიდრდა და განვითარდა.
              
ამ თვალსაზრისით დიდი როლი შეასრულა ბერლინის ოსურმა გამომცემლობამ რომლის მიერ გამოცემული ნაშრომები ვრცელდებოდა როგორც ოსეთში ისე სხვა ქვეყნების, მაგ. ამერიკის, თურქეთის და ა.შ. ოსურ სოფლებში.
             
საბჭოები ამ ლიტერატურას დიდად დევნიდნენ. საბჭოები კომუნისტური ინტერნაციონალის გზით დიდ პროპაგანდას ეწეოდნენ და ხლაც ეწევიან სამშობლოს გარეთ, მაგ.თურქეთში და განსაკუთრებით ამერიკაში მცხოვრებ ოსებში.
             
ოსი იყო თურქეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი კუნდუხოვი,რომელიც თავის დროზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ლენინთან. ის მოსკოვიდან დადიოდა ოსეთში და იქ ხვდებოდა ჩვენი ეროვნული ინტელიგენციის წარმომადგენლებს. ...
           
ამ ფაქტით ხაზი ესმება იმას რომ ოსეთს მის საზღვრებს გარეთაც ჰყავს დიდი პიროვნებები რომლებსაც ანგარიში უნდა გაეწიოს ჩვენი პროპაგანდისას.
     
იმ როლის შესახებ რასაც ოსები ასრულებენ კავკასიაში ჩამოთვლილა უნდა დავუმატოთ ის რომ უკვე 1918 წელს ოსეთში შეიქმნა შეიარაღებული ფორმირება რომელიც მიემხრო გერმანულ ორიენტაციას.
         
ეს ჯარი მოსპეს ებრაულ-ბოლშევიკურმა ბანდებმა...
     
ამ მოძრაობის ათასობით მომხრე დაეცა ბოლშევიკებთან და ებრაელებთან ბრძოლაში, ისინი მოსპო ნკვდს მიერ გაჩაღებულმა ტერორმა. მოძრაობა, რომელსაც გამოეხმაურნენ ამიერკავკასიაში,უკვე ომის წინ დადიოდა დევიზით "ჰაილ ადოლფ ჰიტლერ" .
       
ამ მოძრაობამ ოსები აქცია წამყვან ძალად დიდი გერმანიის ხელმძღვანელობით არსებული ახალი ევროპის იდეის პროპაგანდაში.
       
ოსების ამ როლის შესაბამისად პროპაგანდა უნდა გავწიოთ მათში როგორც კავკასიაში ისე მის გარეთ. ოსებს ამისთვის აქვთ საჭიროზე მეტი ფორმირებები.
           
გერმანიაშიც და მრავალ ევროპულ ქვეყანაშიც გვყავს ოსური ინტელიგენციის მსხვილი ძალები რომლებიც შეიძლება მოვიზიდოთ პროპაგანდის ყველა სფეროში, მათ შორის ჩვენი რადიოგადაცემებისთვის.
           
ეს ჰგადაცემები შეიძლება და უნდა იქცეს გადამწყვეტ ფაქტორებად კავკასიურ პროპაგანდაში გერმანული ხელმძღვანელობით არსებული ევროპის იდეენისთვის.
           
ამიტომ ოსური გადაცემები აუცილებლად ყოველდღიური უნდა იყოს და მათი შინაარსი უფრო მრავალფეროვანი უნდა იყოს ვიდრე აქამდე.
             
ოსური რედაქცია მოემსახურება ამ იდეას თუ კი მოხდება მისი შესაბამისი რეორგანიზაცია. ეს მოითხოვს ხარჯებს და ამასთან ხელს შეუწყობს სარედაქციო აპარატის შემოქმედებითი შესაძლებლობების ამაღლებას და გაფართოებას.

ა. კუბატი. 26.01.44 г.»«Руководителю кавказской
зоны «Винета»
господину Ленцу


А. Кубати,

редактор осетинской

редакции «Винета»


Сообщение

В то время, как все редакции кавказских народов имеют в своем распоряжении ежедневно радиопередачи, наша осетинская редакция располагает всего только пятью передачами, из которых только одна длится семь минут и предназначена для легионеров на Западе.
Эта ситуация не соответствует интересам нашей пропаганды на Кавказе, так как осетины многочисленнее, чем все другие тамошние горские народы.
Несмотря на то, что население осетинского района уменьшено Советами принудительным образом русскими, грузинами и другими народами, это не изменяет действительную численность кавказских осетин, которые с давних пор являются «управителями ключей к воротам Кавказа» (подчеркнуто нами – «Ангушт»).
Кроме того, нужно иметь в виду, что они встречаются более других кавказцев в городах и промышленных центрах России.
Также и в кавказских городах осетины доминируют существенно в сравнении с горскими народами.
Так, в Тифлисе, в столице Грузии, значительные предприятия (вагонный парк электрической линии и т.д.) исключительно выделяются осетинскими рабочими. В Тифлисе живет всего около 60000 осетин, такое же место они занимают и в Баку, где они во время войны занимали целый ряд руководящих административных постов.
В Грозном (в Чечено-Ингушетии), в Дагестане. Кабардино-Балкарии преобладала осетинская интеллигенция над местными группами и всегда была ведущей.
Северокавказские краевые органы, а также и горские организации формировались главным образом из их числа.
Не только численно, но и в культурном отношении это племя превосходило остальные кавказские народы. Целые осетинские поселения состоят в Средней Азии, в Малой Азии, в Америке, особенно на Аляске, на Балканах, на Дальнем Востоке, и также в Китае, не говоря о Европе, где среди горских народов Кавказа они постоянно были на первом месте.
Ни один кавказский народ, кроме осетин, не обладает большим генералитетом, которое можно выделить такими именами, как генерал Мистулов и др.; в областях науки, литературы и искусства кавказские горские народы почти исключительно представлены осетинами.
День рождения и день смерти их большого национального гения и поэта Коста Хетаггати, также празднично отмечались в России, как юбилей мирового классика Востока и Запада.
В литературном соревновании в лагере современных кавказских писателей пальму победы перед русскими несли исключительно осетины.
Произведения целого ряда осетинских поэтов и писателей, как Малити, Цаголти, Хетаггати и др. печатались в Берлине.
Также выходили в осетинских переводах известные немецкие классики и особенно Шиллер, вообще иностранная литература, в том числе, мировые классики, довольно полно представлены на осетинском языке.
Наконец, следует упомянуть, что мировая наука не уделяла такого большого внимания ни одному кавказскому народу, как осетинам и их стране. Среди исследователей Осетии, ее культуры, ее истории и языка, занимают первое место не случайно, а заслуженно, немецкие ученые, как Миллер и др.
Многие из них посещали Осетию и долго там жили. Это имело для развития осетинского самосознания решающее значение.
Наш народ, как известно, индогерманского происхождения.
Под влиянием Германии, ее культуры, его духа, наше национальное самосознание было разбужено, обогащено и развито.
В этом отношении осетинское издательство в Берлине сыграло важную роль, изданные им труды распространялись не только в Осетии, но особенно в осетинских поселениях других стран, как, например, в Америки, Турции и т.д. Известно, что эта литература со стороны Советов сильно преследовалась. Известно также, что Советы через коммунистический Интернационал проводили сильную пропаганду среди живущих за пределами Родины осетин. Они и сейчас ее проводят, например, в Турции и особенно в Америке. Бывший турецкий министр иностранных дел, Кундухов, который в свое время вел переговоры с Лениным, был осетин. Он ездил из Москвы в Осетию и там встречался с представителями нашей национальной интеллигенции... Этим фактом можно подчеркнуть, что Осетия даже за пределами своих границ располагает крупными лицами, на которые следует делать расчет в рамках нашей пропаганды.
Относительно роли, которую осетины играют на Кавказе, к выше изложенным выводам, можно добавить следующее: уже в 1918 году в Осетии было создано вооруженное формирование, которое открыто выступило за ориентацию на Германию. Это войско было уничтожено русско-еврейско-большевистскими бандами, но идеи, которые они преследовали в Осетии, выросли в массовое народное движение, которое было обозначено Советами как «немецкий фашизм».
Тысячи приверженцев этого движения, в борьбе с большевиками и евреями, пали жертвами террора НКВД. Движение, которое нашло воодушевленный отклик в Закавказье, маршировало уже в канун войны под девизом «Хайль Адольф Гитлер» и сделало осетин на Кавказе ведущей силой в пропаганде идеи Новой Европы под руководством Великой Германии. Соответственно этой роли осетин, как внутри, так и вне Кавказа, необходимо также проводить пропаганду среди них. Они располагают для этого более чем достаточными формированиями. Мы имеем в Германии, также как и во многих европейских странах, крупные силы осетинской интеллигенции, которые можно привлечь во все области пропаганды, в том числе и для наших радиопередач.
Такие передачи могут и должны стать решительными факторами кавказской пропаганды за идеи Новой Европы под немецким руководством.
Поэтому осетинские передачи должны быть непременно ежедневными и по содержанию разнообразнее, чем до сих пор. Осетинская редакция будет служить этой задаче, если она будет соответственно реорганизована. Это не потребует затрат, и одновременно тем самым послужит повышению и расширению творческих возможностей редакционного аппарата.

А. Кубати
26.01.44 г.»
гебельсовской пропаганды Ленцу. Чтобы факт наличия этого письма ни у кого не вызывал сомнений, укажу источник его нахождения. Это - РГВА. Ф. 1370. Оп.1. Д.54. Лл. 415-419.

Новости«ОСЕТИНЫ – УПРАВИТЕЛИ КЛЮЧЕЙ К ВОРОТАМ КАВКАЗА». О письме предателя Родины осетина А. КУБАТИ высокопоставленному деятелю геббельсовской пропаганды ЛЕНЦУ


Ингушетия.Ru
06.10.2005 13:13

Уважаемая редакция, в августе прочитал на неофициальном сайте «Ингушетия.RU» (газету «Ангушт», к сожалению, достать не смог) статью вашего автора Хаджимурата Костоева «Ингуши не желают жить в Осетии, а рвутся домой – в Ингушетию», в которой убедительно показывается, кто был кем в истории совместного проживания народов Северного Кавказа и России. В частности, в публикации называется имя А. Кубати, редактора осетинской редакции «Винета», являвшейся подразделением министерства пропаганды фашистской Германии.
Думаю, читателям «Ангушта», да и не только «Ангушта», будет интересен документ, подтверждающий массовый характер предательства осетин в годы Великой Отечественной войны. Это письмо того самого, упоминающегося в статье Хаджимурата Костоева А. Кубати, одному из деятелей гебельсовской пропаганды Ленцу. Чтобы факт наличия этого письма ни у кого не вызывал сомнений, укажу источник его нахождения. Это - РГВА. Ф. 1370. Оп.1. Д.54. Лл. 415-419.
Письмо интересно, кроме всего прочего, еще и тем, что в нем передается национальная болезнь наших соседей – мания величия. И если опустить события тех времен, то ловишь себя на мысли: а не сегодня ли оно написано. Если А. Кубати своему фашистскому боссу пишет, что осетины являются «управителями ключей к воротам Кавказа», то сегодня соотечественники фашистского прихвостня заездили пластинку о том, что «Осетия – форпост на юге России». И Кубати, и нынешние его сограждане все беды «Великой Осетии» связывают с неким еврейским заговором против них, осетин. И редактор гебельсовской радиостанции «Венета», и сегодняшние идеологи Осетии идею своей богоизбранности и арийского происхождения возносят в абсолют, оскорбительно отзываясь о других народах.
Словом, в письме А. Кубати содержится немалая информация к размышлению о том, насколько верноподдана России «богоизбранная» осетинская нация.
И еще. Недавно мне в руки на короткое время попала книга, автора и название которой, к сожалению, не запомнил. Но в память врезался приводимый в ней архивный документ. В нем зафиксированы данные о национальном представительстве власовцев, находившихся в 1947 году в советских лагерях.
Так вот, в этих списках я не обнаружил представителей репрессированных народов. В то же время в них обозначены свыше 500 человек осетинской национальности. Это только оставшихся в живых к 1947 году! А сколько осетин, служивших в РОА генерала Власова, было убито в боях с Советской армией? Сколько расстреляно после пленения власовцев?
Приводились в этой книге и другие цифры: например, в послевоенные годы в сталинских ГУЛАГах отбывали «наказание» более 400 ингушей, «отозванных» с фронтов Великой Отечественной войны.
И еще. Письмо осетин А. Кубати написал 26 января 1944 года. Чуть меньше месяца спустя ингушей как «врагов народа» поголовно депортировали на вымирание.
Интересная все-таки вещь документ! Интересная. И убедительная…

Г. БУЗУРТАНОВ, cт. Орджоникидзевская


От редакции газеты «Ангушт»:
Нам давно было известно о наличии упоминаемого нашим автором документа. Знаем и того, кто в архивах обнаружил публикуемое ниже письмо А. Кубати, кто осуществил его перевод с немецкого на русский. Тем не менее, благодарим нашего читателя Г. Бузуртанова за отклик на наши выступления.
Что касается, газеты «Ангушт» с материалом Х. Костоевым, которую, как говорится в письме нашего автора, он не нашел, то газета из-за финансовых проблем пока выходит только в электронном виде на сайте Интернет-портала «Ингушетия.RU».
Предлагаем вниманию читателей письмо А. КУБАТИ более 60-летней давности, которое нам переслал наш автор. Кстати говоря, это не единственный документ, который мы намерены публиковать. Возможно, это и не надо было делать. Но наши соседи не унимаются, то и дело возвращаясь к теме массового предательства ингушей и чеченцев в годы войны. В одних случаях в открытую, в других - с намеками, а в третьих – вкладывая обвинения в уста инородных авторов, например, профессора Н. Бугая, писателя В. Логинова, военного историка Ю. Веремеева и т.д. в Осетии не устают от попыток сохранить за репрессированными ингушами навешанный им сталинским режимом ярлык «предателей Родины»
_______________

«Руководителю кавказской
зоны «Винета»
господину Ленцу


А. Кубати,

редактор осетинской

редакции «Винета»


Сообщение

В то время, как все редакции кавказских народов имеют в своем распоряжении ежедневно радиопередачи, наша осетинская редакция располагает всего только пятью передачами, из которых только одна длится семь минут и предназначена для легионеров на Западе.
Эта ситуация не соответствует интересам нашей пропаганды на Кавказе, так как осетины многочисленнее, чем все другие тамошние горские народы.
Несмотря на то, что население осетинского района уменьшено Советами принудительным образом русскими, грузинами и другими народами, это не изменяет действительную численность кавказских осетин, которые с давних пор являются «управителями ключей к воротам Кавказа» (подчеркнуто нами – «Ангушт»).
Кроме того, нужно иметь в виду, что они встречаются более других кавказцев в городах и промышленных центрах России.
Также и в кавказских городах осетины доминируют существенно в сравнении с горскими народами.
Так, в Тифлисе, в столице Грузии, значительные предприятия (вагонный парк электрической линии и т.д.) исключительно выделяются осетинскими рабочими. В Тифлисе живет всего около 60000 осетин, такое же место они занимают и в Баку, где они во время войны занимали целый ряд руководящих административных постов.
В Грозном (в Чечено-Ингушетии), в Дагестане. Кабардино-Балкарии преобладала осетинская интеллигенция над местными группами и всегда была ведущей.
Северокавказские краевые органы, а также и горские организации формировались главным образом из их числа.
Не только численно, но и в культурном отношении это племя превосходило остальные кавказские народы. Целые осетинские поселения состоят в Средней Азии, в Малой Азии, в Америке, особенно на Аляске, на Балканах, на Дальнем Востоке, и также в Китае, не говоря о Европе, где среди горских народов Кавказа они постоянно были на первом месте.
Ни один кавказский народ, кроме осетин, не обладает большим генералитетом, которое можно выделить такими именами, как генерал Мистулов и др.; в областях науки, литературы и искусства кавказские горские народы почти исключительно представлены осетинами.
День рождения и день смерти их большого национального гения и поэта Коста Хетаггати, также празднично отмечались в России, как юбилей мирового классика Востока и Запада.
В литературном соревновании в лагере современных кавказских писателей пальму победы перед русскими несли исключительно осетины.
Произведения целого ряда осетинских поэтов и писателей, как Малити, Цаголти, Хетаггати и др. печатались в Берлине.
Также выходили в осетинских переводах известные немецкие классики и особенно Шиллер, вообще иностранная литература, в том числе, мировые классики, довольно полно представлены на осетинском языке.
Наконец, следует упомянуть, что мировая наука не уделяла такого большого внимания ни одному кавказскому народу, как осетинам и их стране. Среди исследователей Осетии, ее культуры, ее истории и языка, занимают первое место не случайно, а заслуженно, немецкие ученые, как Миллер и др.
Многие из них посещали Осетию и долго там жили. Это имело для развития осетинского самосознания решающее значение.
Наш народ, как известно, индогерманского происхождения.
Под влиянием Германии, ее культуры, его духа, наше национальное самосознание было разбужено, обогащено и развито.
В этом отношении осетинское издательство в Берлине сыграло важную роль, изданные им труды распространялись не только в Осетии, но особенно в осетинских поселениях других стран, как, например, в Америки, Турции и т.д. Известно, что эта литература со стороны Советов сильно преследовалась. Известно также, что Советы через коммунистический Интернационал проводили сильную пропаганду среди живущих за пределами Родины осетин. Они и сейчас ее проводят, например, в Турции и особенно в Америке. Бывший турецкий министр иностранных дел, Кундухов, который в свое время вел переговоры с Лениным, был осетин. Он ездил из Москвы в Осетию и там встречался с представителями нашей национальной интеллигенции... Этим фактом можно подчеркнуть, что Осетия даже за пределами своих границ располагает крупными лицами, на которые следует делать расчет в рамках нашей пропаганды.
Относительно роли, которую осетины играют на Кавказе, к выше изложенным выводам, можно добавить следующее: уже в 1918 году в Осетии было создано вооруженное формирование, которое открыто выступило за ориентацию на Германию. Это войско было уничтожено русско-еврейско-большевистскими бандами, но идеи, которые они преследовали в Осетии, выросли в массовое народное движение, которое было обозначено Советами как «немецкий фашизм».
Тысячи приверженцев этого движения, в борьбе с большевиками и евреями, пали жертвами террора НКВД. Движение, которое нашло воодушевленный отклик в Закавказье, маршировало уже в канун войны под девизом «Хайль Адольф Гитлер» и сделало осетин на Кавказе ведущей силой в пропаганде идеи Новой Европы под руководством Великой Германии. Соответственно этой роли осетин, как внутри, так и вне Кавказа, необходимо также проводить пропаганду среди них. Они располагают для этого более чем достаточными формированиями. Мы имеем в Германии, также как и во многих европейских странах, крупные силы осетинской интеллигенции, которые можно привлечь во все области пропаганды, в том числе и для наших радиопередач.
Такие передачи могут и должны стать решительными факторами кавказской пропаганды за идеи Новой Европы под немецким руководством.
Поэтому осетинские передачи должны быть непременно ежедневными и по содержанию разнообразнее, чем до сих пор. Осетинская редакция будет служить этой задаче, если она будет соответственно реорганизована. Это не потребует затрат, и одновременно тем самым послужит повышению и расширению творческих возможностей редакционного аппарата.

А. Кубати
26.01.44 г.»

No comments: