12.05.2012

პირველი ბოლშევიკი პეტრე პირველი და საწყალი რუსეთი-3:


პეტრემდე რუსეთი იყო ყველაზე არაბიუროკრატიული სახელმწიფო ევროპაში:
კაია ანტიქრისტე პეტრესთან
 ქეიფი...
«მე-17 საუკუნის რუსეთის ბიუროკრატია, რომელსაც წარმოადგენდა დიაკის კლასიკური ფიგურა ყველას მიერ აღიქმებოდა მხოლოდ როგორც ადმინისტრაცია. ხელისუფლება, თვითმპყრობელი მეფის ხელისუფლების გამოკლებით, წარმოდგენილი იყო არჩევითი, არჩეული ელემენტით. “საუკეთესო ხალხი” ასამართლებდა ნებისმიერ მოსამართლესთან ერთად //ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ჩანასახი...//. ვოლოსტებს მართავდნენ არჩეული თანამდებობის პირები, ანგლოსაქსთა შერიფების მსგავსად არჩეული პირები აგებდნენ პასუხს პოლიციურ წესრიგზე და დაბალ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაზე. ხელისუფლებას არსებითად ჰქონდა ძლიერი დემოკრატიული საფუძველი... უმაღლეს დონეზე შენარჩუნებული იყო ძლიერი არისტოკრატიული ტრადიცია ვინაიდან სახელმწიფოს მთავრობა //ბოიართა სათათბირო// არისტოკრატიული იყო. ბიუროკრატიული ელემენტი სათათბიროში მხოლოდ რამოდენიმე დიაკით იყო წარმოდგენილი» //ვ.ლ. მახნაჩი//.


მოსკოვის სახელმწიფოს ცვლის პეტერბურგული ჩინოვნიკობა. პეტრე ევროპიდან იღებს ბიუროკრატიულ ფორმებს და არარაობად აქცევს სახალხო წარმომადგენლობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას....

პეტრემდე რუსეთში კრებები განიხილავდნენ დაბეგრვის საკითხებს,იღებდნენ კანონებს, წყვეტდნენ შინაგანი მმართველობის,ვაჭრობის და მრეწველობის საკითხებს...ზოგჯერ კრებები ირჩევდნენ ახალ მეფეს და უმეფობის დროს წარმოადგენდნენ უმაღლეს ხელისუფლებას... პოლონელი ფილონ კმიტასთვის 1580 წლის კრება სეიმი იყო,ინგლისელი ჯერომ გორსეი 1584 წლის კრებას უწოდებდა პარლამენტს,ლივონელი აზნაური გეორგ ბრიუნნო 1613 წლის კრებაში რიკსდაგს ხედავდა და გერმანელმა იოჰან გოტგილფ ფოკეროდტმა დაასკვნა რომ ეს იყო ერთგვარი სენატი.

პეტრე სულ აუქმებს ასეთ კრებებს.

პეტრემ გააუქმა ლორდთა პალატის რუსული ანალოგი ბოიართა დუმაც //სათათბირო// რომელიც იმ დროისთვის იყო სახელმწიფო მმართველობის საკმაოდ დემოკრატიული ორგანო. ამ სათათბიროს ყველა გადაწყვეტილება არ ითხოვდა მეფის მიერ დამტკიცებას. გადაწყვეტილებათა უმრავლესობას ბოიარები მეფის გარეშე იღებდნენ.

პეტრემდე ადგილობრივი ხელისუფლება რუსეთში არჩევითი იყო და პეტრემ მოსპო ეს არჩევითობაც.

პეტრეს სახელმწიფოს უზომო ბიუროკრატიული აპრატი უპირატესად უცხოელებისგან იყო დაკომპლექტებული და უცხოელების ეს დიქტატი რუსეთში მოქმედებდა მთელი მე-18 საუკუნე.


«პეტრემ მოახერხა რუსეთის საუკუნეებით გახეთქვა ორ საზოგადოებად,ორ ხალხად რომელთაც ერთმანეთის აღარ ესმოდათ. არისტოკრატიას //თავიდან მხოლოდ არისტოკრატიას// და საზოგადოების ყველა დანარჩენი კლასისგან შემდგარ ხალხს შორის გაჩნდა უფსკრული.

პეტრე პირველი და ეკატერინა, პოლონური 
ცეკვა, იური ჩისტიაკოვი

ამიერიდან ერთი კულტურის, იმპორტული კულტურის,ზრდა და განვითარება ხდება ეროვნული კულტურის ხარჯზე... სკოლა და წიგნი გადაიქცა ხალხის,ეროვნული სულის გაუსახურების და დაცარიელების იარაღად.

იმპორტული განათლების და კულტურის არმიმღები და ქრისტიანობის ერთგული ხალხი დაიმონა ბატონთა კლასმა რომელსაც ეზიზღება ამ ხალხის რწმენა,მისი ყოფა,სამოსი და ენა.ამ ხალხს თავის მხრივ ეზიზღება და სძულს ეს ბატონები.

რუსეთი რომ დაეპყროთ და რუსი ხალხი რომ მონებად ექციათ უცხოელებს შედეგი დაახლოებით იგივე იქნებოდა...//გ.პ.ფედოტოვი//.

პეტრემ შექმნა ტირანული სახელმწიფო რომელიც იქცა ყველა უფლებამოსილებათა და კანონმდებლობის,ყველანაირი საქმიანობის თუ შემოქმედების ერთადერთ ყოვლისმომცველ და უპირობო წყაროდ.

ეკლესიას აღარ დარჩა საქმეთა თავისი და დამოუკიდებელი წრე ვინაიდან სახელმწიფომ ყველა საქმე თავის საქმედ ჩათვალა.

პეტრემ დაამცირა და დააკნინა ეკლესიის როლი ხალხის აღზრდაში,მან მოსპო პატრიარქობა და ის შეცვალა პროტესტანტული ნიმუშის შესაბამისი სინოდით.

პეტრემ ეკლესია დაუმონა სახელმწიფო ბიუროკრატიას,სასულიერო წოდება დაამცირა სოციალურ-პოლიტიკურად და ეკონომიკურად...

საეკლესიო ასე ვთქვათ რეფორმებს წინ უსწრებდა სიწმინდეთა წაბილწვა სამრეკლოთა აკრძალვიდან ზარების რეკვის აკრძალვამდე,ზარების ზარბაზნებად გადადნობა,საეკლესიო კანონების მასხრად აგდება.

დიდი მასკარადი მოსკოვში პეტრე პირველის 
და კნიაზ-კეისარი ი.ფ.რომოდანოვსკის
მონაწილეობით, ვასილი სურიკოვი.
პეტრემ საგანგებოდ შექმნა ყველაზე გონგადასული, ყველაზე მასხარა და ყველაზე მთვრალი კრება //«сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор»//.

მოსკოვის და შემდეგ პეტერბურგის მკვიდრებს არაერთხელ უნახავთ ამ ბოდიში კრების სრულებით ველური აღვირახსნილი თარეში. ამ ბოდიში კრების წევრები ათობით მარხილით ღრიანცელით და ფშტვენით მთელი ღამეები დაეთრეოდნენ ქალაქში,შედიოდნენ სახლებში და კაი ბიჭი იყო მასპინძელი მათთვის სუფრა არ გაეშალა. ამასთან ისინი სრულებით ღორულ მდგომარეობამდე თვრებოდნენ.

დიდი მარხვის დროს კი ისინი მასხრად იგდებდნენ მონანიების ცერემონიალს და არსს.

ეს საშინელი მკრეხელობა და აღვირახსნილობა იწვევდა მართლმადიდებელთა აღშფოთებას. გავრცელდა ხმები პეტრეზე როგორც ანტიქრისტე მეფეზე.

პეტრეს დემონსტრატიული მკრეხელობები აიხსნებოდა დემონსტრატიული და ძალადობით გატარებული ევროპეიზაციით.

ი.ლ.სოლონევიჩის თქმით პეტრეს ხანის ევროპაში ლუთერანობა ებრძოდა კათოლიკობას და პეტრეს მკრეხელური ანტირელიგიური ხულიგნობა ნასესხები იყო ლუთერანული პრაქტიკიდან. პეტრემ უბრალოდ კათოლიკობის მაგივრად მსხვერპლად აირჩია მართლმადიდებლობა.


პეტრემ დაუმორჩილა ეკლესია სახელმწიფო-ბიუროკრატიულ მანქანას, პეტრემ ეკლსია აქცია დამოუკიდებლობის არმქონე ბიუროკრატიულ ინსტიტუტად. ეკლესია უნდა ქცეულიყო ჩინოვნიკთა ეკლესიად, "კოლეგიად", მეტიც, მაბეზღარათა ეკლესიად იმიტომ რომ სახელმწიფო აწესებდა ახალისებდა აღსარების საიდუმლოს დარღვევას რისგანაც წარმოიშვა ისეთი მახინჯი რამე რაცაა "აღსარებითი აღრიცხვა".
სისრულისთვის უნდა ითქვას რომ ასეთი საზიზღრობები იყო ბიზანტიაშიც. მსგავსი რამე ჰქონდა იმპერატორ მიხეილ მესამესაც. ეს ერთის მხრივ იყო უწესო მასხრობა და მეორეს მხრივ საზოგადოების ზოგი წევრის ორპირობის და უგვანობის მასხრად აგდების ხერხი. მიხაილის 12 თანამეინახე-თანამოქეიფეს ერქვა მიტროპოლიტები,თვითონ მიხეილი თავის თავს უძახოდა კოლონიის მთავარეპისკოპოსს. მკრეხელები იცვავდნენ საეკლესიო სამოსს,ამასხრებდნენ საგალობლებს და ზიარებას და პურის და ღვინის ნაცვლად ხმარობდნენ ძმარს და მდოგვს. მასხრად იგდებდნენ რელიგიას //ანუ მართლმადიდებლობას//.

მსგავს რაღაცეებს აკეთებდა კონსტანტინე მეხუთეც //ვიკიპედია//.Византия

А. П. Лебедев в своей «Истории разделения церквей» пишет о действиях византийского императора Михаила III: «При Михаиле, по его собственному почину, устроилось нечто подобное тому „всепьянейшему Собору“, какой был у нашего Петра Великого. Это было, с одной стороны, непристойное шутовство, с другой — нецелесообразный способ осмеять лицемерие и ханжество некоторых членов общества. Двенадцать из сотоварищей Михаила, сотоварищей по кутежам, носили титулы митрополитов, а сам он называл себя архиепископом Колонийским. Роль патриарха играл вышеназванный Грилл. Кощунники облекались в священные одежды, пели бесчинные песни, сообразуясь с напевом церковных песней, и даже будто бы позволяли себе совершать комедийное действие причащения, причём вместо хлеба и вина употреблялись уксус и горчица. Эта толпа сотоварищей позволяла себе посмеяние над религией. Под руководством Михаила с пением песен и игрой на музыкальных инструментах она расхаживала по городу, делая вид, что совершается религиозная процессия, и приноравливала свои шутовства к тем дням, когда по церковному обычаю полагалось совершать крестные ходы»[15].

Кроме того, Константин V сделал некоего монаха-расстригу участником «гнусных процессий» и назвал его «папой веселия», а «во вре­мя игрищ, устроенных императором Алексеем III Ангелом <…> по поводу свадьбы его дочери Анны <…>, некий евнух изображал из себя эпарха Константинополя». Я. Н. Любарский возводит все такого рода явления к традиционным обрядам, в частности к сатурналиям[8].

მაგრამ პეტრე პირველი ამკვიდრებდა პროტესტანტულ აბსოლუტიზმს როდესაც ეკლესიას მართავს მონარქი.

ამას ამზადებდა საზღვარგარეთიდან სესხებაზე ორიენტირებული იოსიფლიანობა.

რუსეთში ფაქტიურად დამყარდა რეფორმაციის სულისკვეთების რაღაც ცეზარეპაპიზმი. გ.ვ.ფლოროვსკის თქმით დაიწყო რუსული ეკლესიის ბაბილონური ტყვეობა.

რუსეთის სასულიერო წოდება პეტრეს ხანიდან გახდა დაშინებული წოდება.

ის ნაწილობრივ ეშვება. მას აძევებენ დაბალ სოციალურ ფენებში.

ზევით გამეფდა ორაზროვანი დუმილი. საუკეთესოები ჩაიკეტნენ საკუთარ თავში და გავიდნენ თავისი გულის "შინაგან უდაბნოში".

ნამდვილ უდაბნოში გასვლა მე-18 საუკუნეში აკრძალული იყო.

სასულიერო წოდების დაშინება და დათრგუნვა არის პეტრეს ასე ვთქვათ რეფორმის ერთ-ერთი ყველაზე მდგრადი შედეგი.

ეს დიდხანს იმოქმედებს რუს ქრისტიანებზე.

პეტრეს აღიზიანებდა წინა მმართველებისთვის ავტორიტეტული ბერობა.

პეტრე ბერებს უსაქმურებად თვლიდა. მან მონასტრებს წაართვა მელანი რითაც სწავლულ ბერებს არ მისცა მატიანეების წერის ტრადიციის გაგრძელების საშუალება.

პეტრე პირველის ასე ვთქვათ რეფორმების შემდეგ ეკლესია აღარ იყო ერის სულიერი წინამძღოლი და მეგზური. 


რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია გაძარცვეს,შეურაცყვეს და ათრიეს,მას წაართვეს მეთაური და დამოუკიდებლობა.

საეპისკოპოსო კათედრებს ურიგებდნენ მოპროტესტანტო კარისკაცებს,მხიარულად ჭამა-სმის მოყვარულებს და მლიქვნელებს.

ეკლესიის წაბილწვას და მასხრად აგდებას დაუმატეთ რუსული ენის მასხრად აგდება და გადაგვარება. რუსული ენა 50 წელიწადში გადააქციეს საზიზღარ ჟარგონად.

მიგდებული მოსკოვი ინგრევა და ჩუხონელებისთვის წართმეულ ჭაობებზე შენდება გერმანული სასახლეები და რუსებისთვის უცნობი წმინდანებისადმი მიძღვნილი ეკლესიები,ახალი იმპერიის პოლიტიკური ალეგორიები.


ვინაა ლენინი პეტრე პირველთან შედარებით? რუსეთის დენაციონალიზაციის თვალსაზრისით პეტრე ლომია და ლენინი ლეკვი... ასე ამბობს გ.პ. ფედოტოვი.
//დასასრული იქნება//.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

От петровских «реформ» вымирает и разбегается пятая часть населения страны, вытесняются и уничтожаются традиционные сословия и уклад, насильственно насаждаются чуждые формы. Дворянство разоряет и порабощает низовые сословия – купечество, посад и крестьянство, которое окончательно закрепощается. Уничтожается традиция начальной грамотности мужского населения – когда отец учил сына читать по Псалтири. После Петра крестьяне стали темными и мычащими (выражение Н.А. Бердяева) массами. Укрепление армии сопровождалось огромными людскими и материальными жертвами, что замедляло рост российской мощи. Чем были мотивированы подобные «реформы»? «Колоссальные потери в Северной войне, позорное поражение от турок, строительство на костях – всё это имело смысл: страну надо было обескровить, чтобы подогнать под крепостной хомут. Петру удалось не только остановить естественный рост численности населения, но уже к 1710 году сократить количество крестьянских дворов на девятнадцать с половиной процентов, а местами – на сорок – сорок шесть процентов!» (А. Богданов).

Петровская дворянская революция окончательно сломила государственную систему Московской Руси. Указ о престолонаследии парализовал самодержавную власть, которая на столетие отдаётся на откуп дворянству. Русь до Петра была самым небюрократическим государством в Европе: «Бюрократия в России XVII века, представленная классической фигурой дьяка, воспринималась всем населением, начиная с низов, только как администрация. Власть же, за исключением верховной власти самодержавного государя, была представлена выборным элементом. “Лучшие люди” судили вместе с любым судьей (зачаточная форма суда присяжных…). Выборные должностные лица управляли волостями (земские старосты и целовальники), выборные, наподобие англосаксонских шерифов, лица отвечали за полицейский порядок и низшее уголовное законодательство (губные старосты и целовальники). По сути дела, власть имела под собой мощную демократическую базу… На высшем уровне даже до созыва первого Земского собора (парламента Русского государства) сохранялась сильная аристократическая традиция, ибо правительство государства (боярская Дума) было аристократическим. Бюрократический элемент в Думе был представлен лишь несколькими дьяками» (В.Л. Махнач). Традиционное управление Московского государства заменяет петербургское чиновничество. Пётр в Европе заимствует бюрократические формы, поэтому сводит на нет народное представительство и местное самоуправление.

До Петра Земские соборы на Руси созывались 57 раз. Соборы решали вопросы налогообложения, принимали законы: Судебник 1550 года, «Приговор» собора первого ополчения 1611 года, «Соборное деяние» об упразднении местничества 1682 года. Соборы выступали с законодательными инициативами, решали вопросы внутреннего управления, торговли и промышленности. Земский собор 1653 года принял гетмана Хмельницкого «со всем войском казацким» под царскую руку. Неоднократно Земские соборы избирали нового царя, а во времена бесцарствия принимали на себя полноту верховной власти. «Если иностранец приезжал в Москву из страны, имевшей представительный орган, он не просил объяснить, что такое Земский собор. Для польского подданного Филона Кмиты собор 1580 года – сейм. Англичанин Джером Горсей опознает собор 1584 года как парламент, ливонский дворянин Георг Брюнно называет собор 1613 года рикстагом, а немец Иоганн Готгильф Фоккеродт приходит к выводу, что это был “род сената”» (А.Б. Горянин). Сведения о Земских соборах после 1653 года единичны. Пётр вовсе их упраздняет.

Упразднил Пётр и Боярскую думу (русский аналог палаты лордов), которая существовала с X века. Для того времени это был вполне демократичный орган государственного управления: спорные вопросы вызывали крик и шум велик и речи многие во боярех. Не все решения думы нуждались в утверждении государя, большинство решений принималось без государя.

«В допетровское время местная, земская власть в России была выборной. Вертикаль власти от воеводы вниз была представлена уездными, волостными и посадскими самоуправляющимися органами. В городах существовали свои структуры средневекового гражданского общества – “сотни” и слободы с выборными старостами. Судебник 1497 года запрещал суды без участия присяжных (“на суде… быть старосте и лучшим людям целовальникам”)» (А.Б. Горянин). Пётр окончательно разрушил основу соборов – низовое земство, самоуправление, заменив их бюрократической системой.

«Среди панорамы этатистов мировой истории Пётр был одним из наиболее выдающихся. Он не случайно играл всю жизнь в службу и получал чины, он искренне служил государству, как Левиафану Гоббса… В сфере государственного созидания Пётр выступает большим последователем Гоббса, чем сам Гоббс. Он создает одну из наиболее бюрократизированных систем в мировой истории. Петровские реформы привели к чудовищному росту бюрократического аппарата. Выросла и коррупция, так как нормальные в демократическом и аристократическом обществах неформальные связи, объявленные бюрократической системой вне закона, стали незаконными неформальными связями. Сверхбюрократическая система Петра работать не могла, поэтому на протяжении XVIII – первой половины XIX века шло постоянное смягчение бюрократического характера государства» (В.Л. Махнач). Менялось не только государственное устройство, но и сознание правящего слоя, которому «табель о рангах заменяет и символ веры, и самое мировоззрение» (Г.В. Флоровский). Центральные учреждения огромного бюрократического аппарата комплектовались преимущественно из иностранцев. Пагубное воздействие духа иностранщины будет сказываться в течение всего XVIII века.

«Петру удалось на века расколоть Россию на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества)… Отныне рост одной культуры – импортной совершается за счёт другой – национальной. Школа и книга делаются орудием обезличения, опустошения народной души. Я здесь не касаюсь социальной опасности раскола: над крестьянством, по безграмотности своей оставшимся верным христианству и национальной культуре, стоит класс господ, получивших над ним право жизни и смерти, презиравших его веру, его быт, одежду и язык, в свою очередь презираемых им. Результат получается приблизительно тот же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев – феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением поддающихся неизбежному обрусению» (Г.П. Федотов).

Тираническое «государство утверждает себя самоё как единственный безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, ибо государство все дела считает своими» (Г.В. Флоровский). Пётр умалил роль Церкви в жизни общества и воспитании народа, уничтожил патриаршество, заменив его Синодом по протестантскому образцу. С тех пор Церковь порабощена государственной бюрократией, духовенство унижено социально-политически и экономически. «Церковь в обмороке с Петра» (Ф.М. Достоевский).

«Реформам» в Церкви предшествовали кампании поругания святынь – от запрещения часовен и колокольного звона, переплавки колоколов на пушки до высмеивания церковных канонов. Пётр специально учреждает «сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор». «Жители Москвы, а позднее и Петербурга не раз наблюдали сцены дикого разгула, которые устраивались “собором”. Скажем, на святки человек двести членов “собора”, на десятках саней, с песнями и свистом ездят всю ночь по городу, заезжают в дома, “славят” хозяев, а те угощают их и платят за “славление”. Напивались при этом мертвецки. На Великий же пост, наоборот, его всешутейство князь-папа устраивает покаянную процессию – “соборяне” на ослах, волах, в санях, запряженных свиньями, козлами, медведями, в вывороченных полушубках шествуют по улицам и площадям. Изображают смирение, показное, конечно» (В.И. Буганов). Чудовищное святотатство возмущало православных людей, что было одним из многочисленных поводов для распространения слухов о царе-антихристе. В отношении к Русской православной церкви Пётр подражал «передовой» Европе. «Европеизацией объясняются и петровские кощунственные выходки… Европа эпохи Петра вела лютеранскую борьбу против католицизма. И арсенал снарядов и экспонатов петровского антирелигиозного хулиганства был попросту заимствован из лютеранской практики… Пётр только переменил адрес: вместо издевательства над католицизмом стал издеваться над Православием» (И.Л. Солоневич).

Царь подчинил Церковь государственно-бюрократической машине. «Пётр отводил Церкви роль бюрократического института, полностью лишив её самостоятельности» (С.С. Бычков). «Церкви предстояло сделаться церковью чиновников, “коллегией”, и даже церковью доносчиков, ибо государством было предписано и санкционировано нарушение тайны исповеди, из чего возникло такое уродливое явление, как “исповедальный учёт”» (А.М. Панченко). Пётр насаждал протестантский абсолютизм, в котором Церковь управляется монархом. Внедрение западной лжетеократии было подготовлено ложной теократической концепцией иосифлянства, которое ориентировалось на чуждые заимствования. «Фактически установился в России некий “цезарепапизм” в духе Реформации… Начинается “вавилонское пленение” Русской Церкви… Духовенство в России с Петровской эпохи становится “запуганным сословием”. Отчасти оно опускается, или оттесняется, в социальные низы. А на верхах устанавливается двусмысленное молчание. Лучшие замыкаются внутри себя – уходят во “внутреннюю пустыню” своего сердца, ибо во внешнюю пустыню в XVIII веке уходить не дозволялось. Эта запуганная скованность “духовного чина” есть один из самых прочных итогов Петровской реформы. И в дальнейшем русское церковное сознание долгое время развивается под этим двойным торможением – административным приказом и внутренним испугом» (Г.В. Флоровский).

Монашество – авторитетное для предшествующих правителей – раздражало Петра; он считал монахов бездельниками и велел изъять из монастырей чернила, лишив ученое монашество возможности сохранять традицию летописания. В результате «реформ» Петра I Церковь окончательно перестала быть авторитетным духовным водителем нации. «Церковь ограблена, поругана, лишена своего главы и независимости. Епископские кафедры раздаются протестантствующим царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолизам. К надругательству над Церковью и бытом прибавьте надругательство над русским языком, который на полстолетия превращается в безобразный жаргон. Опозорена святая Москва, её церкви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка обстраивается немецкими палатами и церквами никому не известных, календарных угодников, политическими аллегориями новой империи. Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализации России, предпринятой Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам до льва. И провалившаяся у них “живая” церковь блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия обезвредить и обезличить национальные силы Православия» (Г.П. Федотов)

No comments: