1.18.2013

მიხაილ პეტრეს ძე ბოტკინი და მისი კოლექცია:

ამ ადამიანმა შეაგროვა ეგზარქოსების მიერ გაძარცული საქართველოს განძი ,,ფაქტიურად შექმნა მუზეუმი. ბოტკინის სახლი მნახველებისთვის გახსნილი იყო კვირაობით და ყველა მსურველს შეეძლო კოლექციის უფასოდ ნახვა. 


მისი წყალობით დაინტერესებულ ქართველსაც შეუძლია მისი ნახვა ან ექნება ამის შესაძლებლობა.

მიხაილ პეტრეს ძე ბოტკინი //1839 წლის 7 აგვისტო, მოსკოვი-1914 წლის 22 იანვარი, სანკტ-პეტერბურგი//.

მხატვარი, ისტორიული მხატვრობის აკადემიკოსი, ხელოვნებათმცოდნე, კოლექციონერი. ითვლებოდა რუსეთის ერთ-ერთ საუკეთესო მხატველად.

მამამისი, პეტრე კონონოვიჩი //1781-1853// ტოროპციდან გადავიდა მოსკოვში და გახდა ჩინეთთან ჩაის ვაჭრობის ერთ-ერთი დამაარსებელი. მიხაილი დაიბადა პ.კ.ბოტკინის მეორე ქორწინებიდან ანა ივანეს ასულ პოსნიკოვასთან //1806-1841//. ორი წლისა დარჩა დედის გარეშე, 14 წლიდან კი მამის გარეშე. მის აღზრდა-განათლებაზე ზრუნავდა უფროსი ძმა ვასილი პეტრეს ძე. 1856 წელს შევიდა სამხატვრო აკადემიაში სადაც სწავლობდა  პროფესორის,აკადემიური ფერწერის ოსტატი თ.ა.ბრუნის ხელმძღვანელობით.

ამ დროიდან ის დასახლდა პეტერბურგში.  ჯერ სტუდენტურ წლებში ის შეამჩნია პ.მ. ტრეტიაკოვმა. 1856 წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე მიხაილ პეტრეს ძე დაკავებული იყო ფერწერით, ხატავდა ისტორიული, ყოფითი ჟანრის სურათებს, პეიზაჟებს, პორტრეტებს, მუშაობდა ოფორტის ტექნიკაში. მისი სურათები იფინებოდა ვენაში, პარიზში, ბერლინში, ანტვერპენში, მოსკოვში.1858 წელს ბოტკინმა გაიცნო ალეკსანდრ ივანოვი //1806-1858// და მხატვრის სიკვდილის შემდეგ გახდა მისი ეტიუდების მფლობელი. ის ბევრს მოგზაურობდა, ურთიერთობდა დიდ კოლექციონერებთან - პ.მ.ტრეტიაკოვთან, ნ.მ.პოსტნიკოვთან. იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში მოგზაურობისას ის ავსებდა თავის კოლექციას. ხელოვნების ბევრ ნაწარმოებს ყიდულობდა რუსეთში.

ვ.ე.მაკოვსკი. მ.პ. ბოტკინი, 1900-ანი წლები.
1863 წელს ბოტკინმა დაამთავრა სწავლა სამხატვრო აკადემიაში და თავის სურათებში მიიღო ისტორიული ფერწერის აკადემიკოსის წოდება. ის შემდეგაც აგრძელებდა ხატვას და მისი სურათები არის მრავალ მუზეუმში,მათ შორის რუსულ მუზეუმში.

1870-ანი წლების ბოლოს დაქორწინდა ეკატერინა ნიკიტას ასულ სოლოდნიკოვაზე, ჰყავდა შვიდი შვილი.

1881 წლიდან რუსეთის საიმპერატორო არქეოლოგიური საზოგადოების წევრი. 1882 წელს ხელმძღვანელობდა მოსკოვის კრემლის ხარების ტაძრის  და ფსკოვის მიროჟის ტაძრის რესტავრაციას.  1898 წელს ნ.პ.ლიხაჩოვთან ერთად დაწერა იმპერატორი ალექსანდრე მესამის ძველრუსული ხელოვნების კოლექციის პირველი მიმოხილვა. შემდეგ იყო იმპერატორი ალექსანდრე მესამის რუსული მუზეუმისთვის რუსულ სიძველეთა შეძენის ექსპერტი.

ამასთან ბოტკინი ეწეოდა კომერციულ საქმიანობასაც და როგორც საზოგადო მოღვაწე და ერთ-ერთი უმსხვილესი ვაჭარი არჩეული იქნს სანკტ-პეტერბურგის საქალაქო სათათბიროს ხმოსნად.

მისი ცხოვრების ძირითად საქმედ იქცა 50 წლის მანძილზე მხატვრული კოლექციის შეგროვება.

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი იყო რუსული სიძველით საყოველთაო გატაცების დრო. იქმნებოდა სამეცნიერო საზოგადოებები და კომისიები,იხსნებოდა სიძველეთა გამოფენები,იწვევდნენ არქეოლოგიურ ყრილობებს,აქვეყნებდნენ კოლექციათა კატალოგებს,მონოგრაფიებს და წერილებს. ბოტკინი აქტიურად მონაწილეობდა სამეცნიერო საზოგადოებების საქმიანობაში, თავმჯდომარეობდა მრავალ გამოფენაზე.

მ.პ. ბოტკინის კოლექცია ინახებოდა მე-18 საუკუნის სახლში ნევას სანაპიროზე რომელიც მიხეილ პეტრეს ძემ იყიდა 1880-ან წლებში.


Михаил Петрович Боткин и его коллекция
В марте кратко писала о выставке в корпусе Бенуа Не корысти ради… , на которой были представлены коллекции Михаила и Сергея Боткиных. Собиралась потом написать подробнее, но как-то руки не дошли. А недавно прочитала, что в музей Рериха привезли рериховского «Гонца». Решила пойти посмотреть. Сунулась в интернет, где этот музей находится - оказалось что в особняке Михаила Петровича Боткина на 18-й линии Васильевского острова.

Михаил Петрович Боткин (7 августа 1839, Москва — 22 января 1914, Санкт-Петербург) —художник, академик исторической живописи, искусствовед, коллекционер, считался одним из лучших российских рисовальщиков.


Отец, Петр Кононович (1781-1853) переселился из Торопца в Москву, стал одним из основателей чайной торговли с Китаем. Михаил родился от второго брака П.К. Боткина с Анной Ивановной Посниковой (1806-1841). С двух лет он остался без матери, с четырнадцати – без отца. О его воспитании и образовании заботился старший брат – Василий Петрович. В 1856 году М.П. Боткин поступил в Академию художеств, где учился под руководством профессора, мастера академической живописи Ф.А. Бруни. Жил в то время в доме Кранихфельда на 3-й линии В.О. в доме 13 (сейчас 8). С этого времени Михаил Петрович навсегда поселился в Петербурге. Ещё в студенческие годы его отметил П.М. Третьяков. С 1856 года и до конца своей жизни Михаил Петрович занимался живописью, писал картины исторического, бытового жанра, пейзажи, портреты, работал в технике офорта; как художник принимал участие в выставках в Вене, Париже, Берлине, Антверпене, Москве.

В 1858 году Боткин познакомился с Александром Ивановым (1806 – 1858) и вскоре после смерти художника стал обладателем его этюдов. Он много путешествовал, общался с крупными коллекционерами – П.М. Третьяковым, Н.М. Постниковым. Во время заграничных путешествий по Италии, Франции, Германии он пополнял свою коллекцию. Многие произведения искусства он покупал в России.

В 1863 году Боткин завершил обучение в Академии художеств. За две картины – «Вакханка с тамбурином» и «Плач на реках Вавилонских» он получил звание академика исторической живописи. По окончании академии Михаил Петрович продолжал заниматься живописью, его картины есть во многих музеях, в том числе и в Русском музее.

В конце 1870-х женился на Екатерине Никитичне Солодовниковой (1852-1917), имел семерых детей.C 1881 член Императорского русского археологического общества. В 1882 году руководил работами по реставрации Благовещенского собора Московского кремля. В 1896-1897 был экспертом по реставрации фресок Софийского собора в Новгороде и Мирожского монастыря во Пскове. В 1898 году вместе с Н.П. Лихачевым написал первый обзор коллекции древнерусского искусства Музея императора Александра III. Затем был экспертом по закупкам предметов русской старины для Русского музея императора Александра III.

Вместе с тем Боткин занимался коммерческой деятельностью; был директором родового «Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных», был председателем Правления первого Российского страхового общества и член Совета Санкт-Петербургского международного банко. Как общественный деятель и один из крупнейших купцов – был гласным Санкт-Петербургской городской думы.

Основным делом жизни М.П. Боткин стало собирание в течение пятидесяти лет художественной коллекции.

Вторая половина XIX века – время всеобщей увлеченности русской стариной. В это время создавались научные общества и комиссии, открывались выставки древностей, созывались Археологические съезды, публиковались каталоги собраний, монографии и статьи. М.П. Боткин активно участвовал в ученых обществах, представительствовал на многих выставках.

Коллекция М.П. Боткина хранилась в особняке XVIII века на набережной Невы (18-я линия В.О.), купленном Михаилом Петровичем в 1880-е годы.არქიტექტორი ა.კ.ბრუნის მიერ  მ.პ.ბოტკინის დაკვეთით დაშენებულ მანსარდაზე დღესაც ჩანს ასოები მ და ბ.

На стене мансарды, надстроенной архитектором А.К. Бруни по заказу М.П. Боткина, до сих пор сохранился вензель из букв «М» и «Б»:


კოლექციას ეკავა 5 არც ისე დიდი ოთახი.
Коллекция занимала пять небольших комнат.

თანამედროვე სახე
Современный вид:

Потолок


ა.ივანოვის ეტიუდები
Этюды А.Иванова:


ფილა ვესტიბიულში
Плитка в вестибюле:

კიბეზე სკამის კვეთა იტალიური აღორძინების მოტივებზე თ.ბრუნის პროექტით.
На лестнице дивная скамья. Резьба по мотивам итальянского Возрождения по проекту Ф. Бруниქვემოდანაც კვეთაა
Если поднять сидение, то с нижней стороны тоже резьба:
ბუხარი მანსარდაში
Камин в мансарде:ლომები ბუხარზე
На камине такие львы:


ბოტკინის სახლი მნახველებისთვის გახსნილი იყო კვირაობით და ყველა მსურველს შეეძლო კოლექციის უფასოდ ნახვა.

Особняк М.П. Боткина был открыт для посетителей: по воскресеньям все желающие могли бесплатно ознакомиться с собранием.

Коллекция демонстрировалась впервые прошлой зимой в корпусе Бенуа. И мне кажется, что это и в последний раз, там слишком много всего. Думаю, что было бы справедливо достать экспонаты из запасников Русского музея и разместить в родном особняке Боткина. А общественной организации рерихнутых, называющих себя «музеем-институтом семьи Рерихов», предоставить другое помещение. В конце концов у нас и так есть уже государственный музей Рериха в Изваре, а всё остальное - это секты общественные организации.

К зданию на 18-й линии В.О. Рерих не имеет никакого отношения, но к этому я ещё вернусь позже.
რუსული მუზეუმის პირველი საბჭო-სხედან მ.პ.ბოტკინი.დიდი მთავარი გიორგი მიხეილის ძე.ვ.თ.სვინინი.დგანან ა.ა.ტევიაშოვი,ალბ.ნ.ბენუა,პ.ა.ბრიულოვი,1890-ანი წლების ბოლო.

Первый совет Русского музея. Сидят: М.П. Боткин, великий князь Георгий Михайлович, В.Ф. Свиньин; стоят: А.А. Тевяшвов, Альб.Н. Бенуа, П.А. Брюллов. Конец 1890-х.


1917 წელს მთელი კოლექცის გადაიტანეს რუსული მუზეუმის სარდაფებში. სამხედრო დროის პირობებში კოლექციონერის ქვრივმა ეკატერინა ნიკიტას ასულმა ბოტკინამ მიმართა მუზეუმის ხელმძღვანელობას მეუღლის კოლექციის შენახვის თხოვნით. მუზეუმში მიიტანეს 32 დალუქული ყუთი და ალ.ივანოვის 92 სურათი.

შეთანხმების პირობებით თუ კი კოლექციას უკან არ წაიღებდნენ მფლობელი ან მისი მემკვიდრეები ერთი წლის მანძილზე გერმანიასთან მშვიდობის დადების შემდეგ კოლექცია ან მისი მოუთხოვნელი ნაწილი ხდება მუზეუმის საკუთრება.

ეკქტერინა ნიკიტას ასულმს აქტს ხელი მოაწერა 1917 წლის 19 აპრილს, იმავე წლის 29 მაისს კი გარდაიცვალა.

კოლექცია დარჩა რუსული მუზეუმის საკუთრებაში.

1919-1929 წლებში 31 ყუთი მპ. ბოტკინის კოლექციით გადაეცა ერმიტაჟს. მოგვიანებით ერმიტაჟში მოხვდა ბოტკინის ნაქონი რუსული კერვის ნიმუშებიც.

В 1917 году вся коллекция была привезена в подвалы Русского музея. В условиях военного времени вдова коллекционера – Екатерина Никитична Боткина, обратилась к руководству музея с просьбой принять на хранение собрание мужа. В музей привезли тридцать два опечатанных ящика и девяносто две картины Александра Иванова. Условия договора предполагали, что «если собрание не будет взято обратно владелицею или её наследниками из Музея в течение года после заключения мира с Германиею, собрание или не востребованная его часть переходит в собственность Музея». 19 апреля 1917 года Екатерина Никитична подписала акт о сдаче на хранение, а 29 мая того же года она умерла. В музей была передана копия духовного завещания Е.Н. Боткиной на имя дочери – Екатерины Михайловны фон-Энден. Собрание так и осталось в собственности Русского музея. В 1925-1926 годах, дочь М.П. Боткина, Елена Михайловна, передала 278 картин отца в дар в 27 музеев СССР, в том числе и в Русский музей.

В 1919-1929 годах тридцать один ящик с коллекцией М.П. Боткина был передан в Эрмитаж. Позже в 1938 году в Русский музей из Эрмитажа поступили произведения русского шитья, ранее проданные Михаилом Петровичем в училище технического рисования (Штиглица).

Коллекция Михаила Петровича Боткина.

 მ.პ. ბოტკინის კოლექცია.

უცხოური სიძველეები. ამ განყოფილებაში არის 70-ოდე ექსპონატი. ქვის ცულიდან და სკვითური ჯვრიდან მე-19 საუკუნის ყაზანის თათართა სამკაულებამდე. ბევრია ადრებიზანტიური ხანის ნივთი. არის ხალხთა დიდი გადასახლების ხანის რამოდენიმე ნივთი.

Зарубежные древности. В этом разделе было представлено около 70-и экспонатов. Начиная от каменного топора и скифского креста до украшений казанских татар XIX века. Много вещей ранневизантийской эпохи, несколько вещей из «эпохи великого переселения народов». Эта часть коллекции Боткина бесценна – здесь первоклассные, редкие в собраниях всех музеев мира памятники.

მეექვსე-მეშვიდე საუკუნის ქამრის მინაკიდი,სკვითური ცხოველური სტილი. სამი მხეცი ჯიჯგნის მსხვერპლს.

Поясная привеска. VII-VI века до н.э. Прикамье. Ананьинская культура. Три хищника терзают своих жертв. Скифский звериный стиль.


საშუალობიზანტიური ხანა წარმოდგენილია ძველქართული ჭედურობით.

საქართველოს მონასტრებიდან მრავალი ძველქართული ძეგლის გატაცება დაკავშირებული იყო ტფილისის ყოფილი მკვიდრის და ქურდობათა დროს პეტერბურგის მკვიდრი საბინ გუსის კრიმინალურ საქმიანობასთან// მან რუსეთის ეგზარქოსთა დავალებით აღწერა და საქართველოს ეკლესია-მონასტრების საგანძური და ა.შ. გ.მ.//.
ალბათ სწორედ მისი შუამავლობით ბოტკინის კოლექციაში გაჩნდა ჭედური ფრაგმენტების მთელი ჯგუფი. მათ შორის ფრაგმენტები შემოქმედის,ზარზმის და სხვ.მონასტრებიდან.

ესაა მე-11 საუკუნის,ქართული ჭედურობის ოქროს ხანის შედევრები.
Средневизантийское время представлено произведениями древнегрузинской чеканки. Расхищение значительного числа древнегрузинских памятников из монастырей Грузии было связано с преступной деятельностью бывшего жителя Тифлиса, а в период краж – жителя Петербурга Сабина Гуса. Вероятно, при его посредничестве в коллекции М.П. Боткина оказалась целая группа чеканных фрагментов. В их числе детали с полей образа из монастыря Шемокмеди (~1008 года), фрагмент «Крещения» от оклада 1023 года из монастыря Зарзмы и др. Все эти произведения представляют высшие достижения грузинского чеканного искусства XI века, вошедшего в историю мировой культуры как «золотой век древнегрузинской чеканки».


მომღიმარე მთავარანგელოზი, 1040 წლისთვის,ივანე მონისძე (?)

Архангел. Фрагмент оклада. Около 1040. Грузия. Иванэ Монисдзе (?)
Архангел улыбается:დავით არგვეთელი, 1040 წლისთვის, საქართვლო,ივანე მონსძე (?).

დავიტ არგვეთელი თავის ძმა კონსტანტინესთან ერთად დაეცა არაბებთან ბრძოლაში 739 //სხვა ცნობებით 740,741// წელს. მეომარ წამებულთა მათი კულტი ვითარდება 1040 წლიდან მეფე ბაგრატ მეოთხის //1027-1072// განსაკუთრებული თაყვანისცემისას. ალბათ 1040 წელს დაუკვეთა მეფე ბაგრათ მეოთხემ მონასტრისთვის რომელსაც წამებული ძმებისთვის პატივის მისაგებად ეწოდა მოწამეთა,იქ  ბარატმა დაასვენა წამებულთა საძვალე.

Давид Аргветский. Фрагмент оклада. Около 1040. Грузия. Иванэ Монисдзе (?)
Давид Аргветский – князь-воин, мученик, вместе со своим братом Константином погибший за веру в бортьбе с арабами (в 739, по другим сведениям в 740, 741 году). Их культ воинов, мучеников, целителей развивается с 1040 года при особом почитании царя Баграта IV Багратиони (1027-1072). Возможно в 1040 году и был заказан памятник царем Багратом IV для церкви в монастыре, получившем название в честь мучеников-братьев Моцаметский, где Баграт установил раку для мощей мучеников.


მთავარანგელოზი გაბრიელის ხატის ფრაგმენტები,მე-11 ს.,საქართველო.

Фрагменты оклада иконы архангела Гавриила. XI век. Грузия         უზანგი,მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარი(?). მინანქრის რელიეფური დეკორი-მოსკოვი,მე-17 საუკუნის დასასრული.

Стремя. Вторая половина XVI века (?). Турция. Рельефный эмалевый декор – Москва, конец XVII века.


Пуговица XVI век, бусина XVII - XVIII века, пуговица XVI век. Казань., татары.


Коранница. Вторая половина XIX века. Казань. Татары.
Коранница. Прикреплялась к основанию кос, к которой крепились спускавшиеся вдоль кос цепочки. В амулетницах- коранницах находились изречения из корана.


Древнерусские клады
М.П. Боткин владел блестящей коллекцией домонгольского ювелирного искусства. В составе частных собраний такая группа украшений X-XIII веков была исключительной редкостью. Подобные изделия находили в большом количестве в Киеве, на территории городов Среднего Поднепровья, Рязанского княжества. После находки по закону они становились частной собственностью владельцев земли, на которой были найдены, потом их представляли в Археологическую Комиссию, в соответствии с введенным в России в 1859 году правилом об учете археологических находок.

Крест-корсунчик. XII век. Старая Рязань. Золото, гранат, гелиотроп, металл.
Корсунчиками подобные кресты из камня стали называть в эпоху признания определяющего значения византийской культуры для домонгольского искусства. Резные кресты из камня назывались на Руси «аспидными».


Колты с изображением святой. Лицевая и оборотная стороны. XII век. Киев. Выемчатая и перегородчатая эмаль.
Колты с изображением птиц. Рубеж XII-XIII веков. Киев. Золото; тиснение, гравировка, скань, пайка.


Перстень-печать с изображением льва. Первая треть XIII века. Киев. Восточный мастер.
Этот перстень является лучшим образцом из всех ихвестных на Руси подобных перстней. Такой перстень мог принадлежать князю.


Шумящая привеска-оберег. IX-XI века. Прикамские финны. Коми-пермяцкие племена IX-XI веков.
Привеска является племенным украшением прикамских финнов. В этом украшении «бараньи» рога, вероятно, имеют защитную функцию по отношению к владельцу.


Церковная утварь
Оклад с иконы Богоматери Владимирской. 1765


Венчики и цата с иконы Богоматерь с младенцем. XVII век


София Премудрость Божия. Никола, Никита и Феодосий Печерские. Стороны хоругви. Первая половина XVI века. Новгород.


Богоматерь Одигитрия (Казанская) с Гурием и Варсонофием Казанским на полях. Пелена. Начало XVII века


Спас Нерукотворный. Фрагмент шитья. Конец XVI – начало XVII века.


Богоматерь Знамение. Фрагмент шитья. Конец XVI – начало XVII века.


Евангелие-тетр. 1701. Москва


Евангелист Лука. Наугольник Евангелия.
Местонахождение трех других наугольников неизвестно.
На плитках пола внизу выполнена надпись «ПИСАЛЪ УСОЛЕЦЪ ИКОНОПИСЕЦЪ»


Паникадило. Новгород. Конец XV – начало XVI веков
Паникадило входит в группу новгородских светильников, обычно именуемых «хоросами». Свет паникадила, имевшего двенадцать свечников – по числу апостолов, символизировал «свет духовный», просвещающий мир. В орнамент новгородских светильников вплетены изображения шестикрылых херувимов, которые в постоянном славословии ближе всех находятся у престола Божия, и царственных крылатых кентавров, получивших на Руси название «Китоврасов». Появление на новгородских паникадилах изображения Китовраса, вероятно, связано с популярным на Руси апокрифическим «Сказанием о царе Соломоне и Китоврасе», где он описан как сверхестественный герой, невольно помогающий царю Соломону в строительстве Иерусалимского храма.


Памятники личного благочестия
В этом разделе представлено почти восемьдесят памятников.

Святой Дмитрий Солунский. Святитель Николай. Складень двустворчатый. Конец XIII – начало XIV века. Греческий мастер на Руси. Оклад: первая половина XVII века. Москва. Камень; резьба. Оклад: серебро; скань, чернь, эмаль по скани.


Обратная сторона:


Троица ветхозаветная; Святые Ипатий Гангрский и Никита великомученик. Образок. Последняя треть XIII века. Новгород. Оправа: Новгород. Конец XIV века. Камень; резьба. Оклад: серебро, уральские камни; скань, золочение, пайка.


Крест-тельник. Конец XVII – начало XVIII века. Великий Устюг.


Кресты-тельники. XVII век. Новгород (?)
Меднолитая пластика
Эти изделия в коллекции Боткина занимают скромное место. Он отдавал предпочтение редкостям, а не предметам массового производства. Тем не менее им было собрано около восьмидесяти произведений медного литья разного времени.

Богоматерь Страстная. Иконка. XVIII век
Небольшие меднолитые иконки с изображением «Богоматери Страстной» были широко распространены среди старообрядцев. Тип «Богоматери Страстной» получил своё наименование по изображению на иконе двух слетающих ангелов, держащих в покровенных руках орудия страстей Христовых: Голгофский крест, копие и трость. Особую популярность эти иконы получают на Руси в XVII столетии, когда при царе Михаиле Федоровиче из Нижнего Новгорода в Москву был перенесен чудотворный образ Богоматери Страстной, а на месте её встречи основан Страстной монастырь.


Святой Николай Мирликийский. Иконка. XVIII- первая половина XIX века
Образ святого Николы Чудотворца был одним из самых почитаемых и распространенным в искусстве старообрядцев. Правая рука святителя сложена в жесте двуперстного благослования. В левой руке – раскрытое евангелие с тектом из 6 главы Евангелия от Луки, излагающим Нагорную проповедь Христа.


Священномученик Антипий. Иконка. Вторая половина XIX века. Москва
В народной среде особой популярностью пользовались иконки и образки с изображением священномученика Антипы, епископа Пергамского. Святого почитала как врачевателя, избавляющего от зубной и ушной боли.


Утварь
Кокосовый кубок. Конец XVII века. Москва.
Скорлупа кокосового ореха; резьба. Оправа: серебро, золочение, чеканка, скань, эмаль по скани, роспись эмали.


Перечница. 1605-1609. Москва.
На передней и задней гранях перечницы размещена двустрочная надпись уставом: ПРЕОСВЯЩЕН/НЕЙШАГО ФИЛ/АРЕТА МИТРОПОЛИТА.
Филарет – патриарх всея Руси, в миру Федор Никитич Романов, - отец первого русского царя Михаила Федоровича Романова. В 1601 году, в период разгрома Романовых Борисом Годуновым, Федор Никитич был пострижен в монахи под именем Филарета и сослан в Антониево-Сийский монастырь. В 1605 году Филарет возведен в сан растовского митрополита Лжедмитрием, а в 1609 году – им же назначен патриархом всея Руси. Однако русское духовенство предложило Филарету сан патриарха только в 1619 году, после возвращения его из польского плена, в котором он оказался с 1611 года.


Чарка. 1692-1693. Москва.


Чаша. Конец XVII века. Сольвычегодск.


Оборотная сторона:


Книжка записная. Конец XVII – начало XVIII века
Миниатюрная записная книжка (9,4х6х2,4) в медном посеребренном окладе с финифью на крышках и корешке. Обрез бумаги позолочен, застежка утрачена.


Чернильницы настольные. Конец XVII – начало XVIII века


Чернильницы подвесные. Конец XVII – начало XVIII века
Наряду с настольными письменными приборами широкое распространение в обиходе получили «подвесные» чернильницы, которые было удобно переносить, брать с собой в дорогу. «Подвесные» чернильницы – небольшие плоские сосудики с крышкой, имели специальные «ушки» для цепей, с помощью которых и подвешивались к поясу. На чернильнице в центре имеется владельческая надпись, исполненная в верхней части тулова: «Турчасовца Ивана Артемьева чернильница».


Ювелирные украшения
В древнерусской традиции серьги служили украшением как женщин, так и мужчин, с той разницей, что мужчины всегда носили по одной серьге, а женщины – по две. Возможно, некоторые серьги прикрепляли к головному убору, располагая их по бокам. Об этом свидетельствуют толстые проволочные мочки в форме несомкнутого кольца, укрепленные на многих серьгах. Они служили не только украшениями, но и входили в драгоценный убор почитаемых икон, наряду с окладом, венцом и цатой, многочисленными прикладами и привесами.
Серьги-двойчатки.XVII век.
Серьги. XVII век.


Пуговицы. XVII век.
Существовали специальные названия пуговиц для того или иного вида одежды, например, «кафтанные», «опашневые», «однорядочные». Как драгоценные украшения, пуговицы могли выступать в роли щедрого подарка, их передавали по наследству, бережно спарывали с обветшавшей одежды и переносили на новую.


No comments: