7.17.2013

დამშვიდდით, კრიზისი მარტო ქართველებს კი არა ბერძნებსაც და თურქებსაც აგიჟებს !!!სოციალურ-ეკონომიკურ კრიზისს შეჯახებული საბერძნეთის მოსახლეობაში ვლინდება ფსიქიური გადახრების ტენდენცია. სპეციალისტების თქმით ყოველ წარმატებულ თვითმკვლელზე მოდის 20 წარუმატებელი თვითმკვლელი რომლებმაც ვერ მოახერხეს თავის მოკვლა. 

მათ უკანაა ათასობით დეპრესიული, ლოთი, შფოთით და შიშებით გატანჯული ადამიანი.

სპეციალისტების აზრით კრიზისის დასრულების შემდეგ დარჩება ავადმყოფ ახალგაზრდათა მთელი თაობა.

რამოდენიმე წელი უიმედოდ და შიშებით ცხოვრება უკვალოდ არ გადის. ცუდმა პირობებმა კრიზისი შეიძლება გადააქციონ ეპიდემიად. სამუშაოს დაკარგვა ადამიანს აგდებს დეპრესიაში და არის სერიოზული ფსიქიური გადახრების მიზეზი. ამის შედეგების მორევა ძნელია. ბერძენ ახალგაზრდათა 50 პროცენტზე მეტი უმუშევარია. ვითარება უარესდება. 2007-2009 წლებში თვითმკვლელობათა მაჩვენებელი საბერძნეთში გაიზარდა 17 პროცენტით და 2011 წლის პირველ ნაზევარში 40 პროცენტით 2010 წელთან შედარებით.

 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/110283?/rus/content/view/full/110283&main

Кризис сводит с ума жителей Греции
Сообщение: Среди населения Греции, столкнувшегося с социально-экономическим кризисом, наблюдается тенденция психических отклонений. Согласно подсчетам специалистов, каждому самоубийце соответствуют до 20 человек, пытавшихся покончить с собой неудачно. А за ними еще тысячи живущих с депрессией, алкоголизмом, тревожностью.
Даже после окончания кризиса, по мнению психологов, эффект останется надолго в виде целого поколения психически нездоровых молодых людей, живших в течение нескольких лет без надежды на лучшее. Жесткие условия могут превратить кризис в эпидемию. Потеря работы толкает людей в пучину депрессии и серьезных психических отклонений, эффект которых трудно обратить вспять. Уровень безработицы среди греческой молодежи - более 50% и ситуация продолжает усугубляться: с 2007 по 2009 годы показатели самоубийств в Греции повысились на 17%, а в первой половине 2011 – на 40% по сравнению с 2010 годом!

კრიზისი აგიჟებს გერმანელებსაც.

ფსიქიური ხასიათის პრობლემებს უპირველეს ყოვლისა იწვევს სტრესული ვითარებები სამუშაოზე. პაციენტთა რაოდენპბა 80 პროცენტით გაიზარდა 1995 წელთანაც შედარებით. ფსიქიკის მოშლას ყველაზე ხშირად იწვევს  დიდი დატვირთვა ან სტრესი სამსახურში.

2008 წელს 8,7 მილიონმა დაზღვეულმა აიღო ბიულეტენი. მათგან 8 პროცენტზე მეტმა ბიულეტენი აიღო ფსიქიური დაავადების გამო.

ექიმთა ცნობით დაავადებათა 8,3 პროცენტი ფსიქიური დაავდებებია.
 
ამას იტყობინება  dw-world.de.

http://www.mk.ru/old/article/2009/03/04/221040-krizis-svodit-nemetskuyu-natsiyu-s-uma.html

Кризис сводит немецкую нацию с ума


 ще всего проблемы психического характера вызваны стрессовыми ситуациями на рабочем месте
На 80 процентов по сравнению даже с 1995 годом возросло количество пациентов с психическими расстройствами. Таковы данные медицинской страховой кассы АОК за 2008 год. Чаще всего проблемы с психикой возникают из-за большой нагрузки или стресса на работе.
В 2008 году 9,7 миллиона застрахованных в АОК брали больничный, из них более 8 процентов из-за психических заболеваний. В среднем, в течение года застрахованные провели на больничном 17 дней, в 2007 это были 16,3 дня.
Чаще всего врачам пришлось сталкиваться с заболеваниями опорнодвигательного аппарата - 24,2 процента, за ними следуют различного рода травмы - 12,6 процента, заболевания дыхательных путей - 12,5 процента и психические заболевания - 8,3 процента, сообщает dw-world.de.

No comments: