9.16.2013

საბჭოთა დემოკრატიისთვის შესახსენებლად - 1920 წლის ხელშეკრულებაზე

საქართველოს და ბოლშევიზმის თანაარსებობა როგორ მოხერხდა ცნობილია. საბჭოთა დემოკრატები ეხლა აპირებენ ამ დოკუმენტის მოსპობას და წაშლას ადამიანთა მეხსიერებიდან. ჩვენც გავიხსენოთ....                      

ღამურების შემოსევა....
ანდროპოვის წიწილების მიერ დახეულ ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან დოკუმენტს 1920 წლის 7 მაისს ხელი მოაწერეს საქართველოს სახელით დამფუძნებელი კრების წევრმა გრიგოლ ურატაძემ და მხეცი ბოლშევიკების სახელით საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარმა ლევ კარახანმა.

ხელშეკრულება შედგება პრეამბულასა და ძირითადი ნაწილისგან //სულ 16 მუხლი//.

პრეამბულაში ნათქვამია რომ შეთანხმების ზოგადი მიზანია ორივე მხარეს შორის მტკიცე და მშვიდობიანი თანაარსებობის დამყარება. ასე მითითებულია ხელის მომწერი მხარეების უფლებამოსილი პირები.

ძირითადი ნაწილის პირველი მუხლის თანახმად რუსეთი ულაპარაკოდ აღიარებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას და უარს ამბობდა ყოველგვარ უფლებაზე ქართველი ხალხის და მისი მიწის მიმართ.

მეორე მუხლის თანახმად რუსეთი კისრულობდა ვალდებულებას არ ჩარეულიყო საქართველოს შინაგან საქმეებში.

მესამე მუხლში მოცემულია რუსეთის და საქართველოს ტერიტორიების გამყოფი ხაზი- სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს და რუსეთს შორის გადის შავი ზღვიდან მდინარე ფსოუზე მთა ახახჩამდე,ამ მთა ახახჩას  და აგანეთას მთის გადავლით ყოფილი შავი ზღვის,ქუთაისის და ტფილისის ყოფილი გუბერნიების ჩრდილოეთის საზღვრით ზაქათალას ოკრუგამდე და ამ ოკრუგის აღმოსავლეთი საზღვრით სომხეთთან საზღვრამდე.

ამავე დროს ყველა უღელტეხილი ამ სასაზღვრო ხაზზე 1922 წლამდე რჩებოდა ნეიტრალური //მათი დაკავება არ შეეძლო არც ერთი მხარის ჯარს//.

ნეიტრალურები იყვნენ მამისონის უღელტეხილი ზარამაგიდან //რუსეთი// ონამდე //საქართველო//, დარიალის ხეობა-ბალთადან კობამდე, და ყველა დანარჩენი 5-5 ვერსტი საზღვრის გავლის პუნქტის ორივე მხარეს. საზღვარი ზუსტად უნდა გაეტარებინა და რუკაზე დაეტანა ორმხრივ კომისიას.

მე-6 მუხლით რუსეთი საქართველოს შემადგენლობაში აღიარებდა ყოფილი ტფილისის და ქუთაისის გუბერნიების ყველა ნაწილს - ბათუმის, სოხუმის და ზაქათალას ოლქებს. 

ამასთან  ადრე კავკასიის სამეფინაცვლოში შემავალ იმ ტორიტორიებს რომლებიც საქართველოს შემადგენლობაში უნდა შესულიყო ამ წარმონაქმნებთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მეხუთე მუხლის თანახმად საქართველო დებდა პირობას რომ თავის ტერიტორიაზე არ დაუშვებდა რუსეთისადმი მტრულად განწყობილი ჯგუფების საქმიანობას, განაიარაღებდა მის პორტებში რუსეთისადმი მტრულად განწყობილი გემების ეკიპაჟებს და დააპატიმრებდა მათ, თვითონ გემებს კი გადასცემდა რუსეთს //იგულისხმებოდა რუსეთის მოხალისეთა არმიის შავი ზღვის ფლოტის ის გემები რომლებიც სამოქალაქო ომში დენიკინის დამარცხების შემდეგ თავს აფარებდნენ საქართველოს პორტებს//.

ამას გარდა საქართველოს თავისი ტერიტორიიდან უნდა გაეძევებინა რუსეთისადმი ან მისი მოკავშირე სახელმწიფოსადმი მტრულად განწყობილი უცხოური სამხედრო ქვედანაყოფები.

მე-6 მუხლის თანახმად რუსეთს არ უნდა დაეშვა მის ტერიტორიაზე საქართველოსადმი მტრულად განწყობილი ან საქართველოს ტერიტორიის რაღაც ნაწილზე პრეტენზიის მქონე ორგანიზაციის არსებობა....

მეათე მუხლის თანახმად საქართველოს სასჯელისგან უნდა გაენთავისუფლებინა რუსეთის კომპარტიის სასარგებლოდ მომუშავე პირები.

საქართველო-რუსეთის შეთანხმებას თან ახლდა ორი თავისგან შემდგარი "განსაკუთრებით საიდუმლო დამატება" რომლის თანახმადაც საქართველოს არ უნდა შეეშალა ხელი მის ტერიტორიაზე მოქმედი კომუნისტური ორგანიზაციისთვის.  საქართველოს კომუნისტებისთვის უნდა მიეცა კრებების ჩატარების და ბეჭდვითი გამოცემების გამოცემის თავისუფლება.საქართველოს არ უნდა გაეტარებინა რეპრესიები კომუნისტების წინააღმდეგ, და ა.შ.

ამ დამატებას ჰქონდა იძულებითი ხასიათი. საქართველოს მთავრობას ეშინოდა რომ ამ დამატების გამოქვეყნება გამოიწვევდა ანტიკომუნისტურად განწყობილი ოპოზიციური პარტიების ძლიერ  უკმაყოფილებას და ამიტომ გაასაიდუმლოვა ის.

7 მაისის შეთანხმების მიღების პროცესის კიდევ ერთი "უხერხული მომენტი" ეხებოდა ზაქათალის ოკრუგს.

დოკუმენტის ხელმოწერის პერიოდი დაემთხვა  ბოლშევიკების თავდასხმის შედეგად აზერბაიჯანში პრორუსული კომუნისტური მთავრობის დამყარებას.

და ზაქათალას ოკრუგი //საინგილო// უკვე დაკავებული იყო წითელი არმიის ნაწილების მიერ. 

საქართველოს ხელისუფლება კი თვლიდა ზაქათალას საქართველოს ტერიტორიად, მაგრამ 1918 წლიდან მან დაკარგა კონტროლი მასზე და ამის მიზეზი ის იყო რომ ვერ მოხერხდა მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მუსავატისტურ მთავრობასთან.

როგორც კი ბაქოში გაიგეს საქართველო-რუსეთის შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ  რუსეთის კომპარტიის კავკასიური ბიუროს ზოგი წევრის მიერ წაქეზებულმა აზერბაიჯანელმა კომუნისტებმა პროტესტი გამოთქვეს ზაქათალის ოლქის საქართველოსთვის მიკუთვნების გამო.

ამიტომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარის წარმომადგენელთა მოთხოვნით საქართველოს დელეგაცია იძულებული გახდა განეახლებინა მოლაპარაკებები.

7 მაისის შეთანხმების ფარგლებში 12 მაისს მიღწეული იქნა კიდევ ერთი შეთანხმება ზაქათალის ოლქის სტატუსის თაობაზე.

ამ ახალმა დოკუმენტმა ფაქტიურად გააუქმა ზაქათალის ოლქის საქართველოსადმი კუთვნილება და ოლქი გამოცხადდა საკამათო ტერიტორიად.

შესაბამისად, საინგილოს პრობლემა უნდა გადაწყვეტილიყო აზერბაიჯანთან ერთად შერეული კომისიის შუამავლობით. რუსეთის წარმომადგენლის თავმჯდომარეობით  მოქმედ შერეულ კომისიაში აზერბაიჯანსაც და საქართველოსაც უნდა ყოლოდა წევრთა თანაბარი რაოდენობა.

12 მაისის დამატებითი შეთანხმება ჩაითვალა 7 მაისის შეთანხმების ნაწილად.
        
12 მაისის დამატებითი შეთანხმება რა თქმა უნდა წამგებიანი იყო საქართველოსთვის. შერეულ კომისიაში მხარეები კი იყვნენ თანაბრად წარმოდგენილი მაგრამ თავმჯდომარე, საბჭოთა რუსეთის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა საბჭოთა აზერბაიჯანის მომხრე იყო და ხმათა უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნებოდა საქართველოსთვის სასარგებლო.
უნდა ითქვას რომ  შერეული კომისიის სხდომა არ შემდგარა. ზაქათალას  რეალურად ბაქო აკინტროლებდა და საბჭოთა ლიბერალი ნიკიტა ხრუშჩოვის აქტიური მონაწილეობით საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ის რა თქმა უნდა აზერბაიჯანს გადასცეს //მაგრამ ეს უკვე ცალკე ისტორიაა//....

მიუხედავად იმისა რომ ბეჩავმა ქართველმა პოლიტიკოსებმა ხელ-ფეხი გაუხსნეს  და მოქმედების თავისუფლება მისცეს მათ და არა მარტო მათ მკვლელ ბოლშევიკებს და დათმეს საინგილო  ამ ხელშეკრულებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოსთვის. 

ყოფილი მეტროპოლიის,რუსეთის მიერ დემოკრატიული რესპუბლიკის აღიარებამ დადებითი შედეგები მოუტანა საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე. 1921 წლის 24 იანვარს საქართველო იურიდიულად სცნეს დასავლეთის სახელმწიფოებმა. 

საქართველოს დიპლომატიის უახლეს ისტორიაში ეს დოკუმენტი,შეიძლება ითქვას, არის პირველი ჩარჩო დოკუმენტი რომელშიც კონკრეტულადაა დაფიქსირებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება უცხო სახელმწიფოს მიერ და ამავე დროს მკაფიოდაა დაფიქსირებული მისი ტერიტორიული მთლიანობა და სახელმწიფო საზღვრები. 

დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ 7 მაისის  შეთანხმება უვადო დოკუმენტია ვინაიდან დოკუმენტშია არაა მითითებული მისი მოქმედების ვადა,

ის არაა დენონსირებული და გაუქმებულ რომელიმე საკანონმდებლო აქტით არც საქართველოს და არც რუსეთის მიერ. 

შეთანხმება დღესაც ძალაშია,განსაკუთრებით  საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობის და მისი საზღვრების აღიარების საკითხში... 

მნიშვნელოვანია ისიც რომ შეთანხმება მოქმედებდა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგაც.  ჯერ ამიერკავკასიის ფედერაციაში და შემდეგ საბჭოთა კავშირში შესვლამდე ქართველმა ბოლშევიკებმა საბაჟო და სასაზღვრო-გამშვები პუნქტები დააყენეს 7 მაისის დოკუმენტის მესამე მუხლის შესაბამისად. 

ძირითადად იგივე საზღვრები დარჩა 1922 წლის შემდეგაც,მას შემდეგ რაც საქართველო აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ოღონდ ამ საზღვრებს ჰქონდათ მოკავშირე რესპუბლიკის ადმინისტრატიული საზღვრების სტატუსი. 

გაეროში და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში შესვლისას საქართველოს სახელმწიფო საზღვრად რუსეთის მიმართ დარჩა სწორედ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული საზღვრები.

სწორედ ამ საზღვრებში სცნო რუსეთის ფედერაციამ საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო 1992 წლის პირველ ივლისს. 


http://hekupsa.com/publikatsii/kavkaz/394-simon-kiladze-dogovor-mezhdu-gruziej-i-rossiej-ot-7-maya-1920-goda-i-vopros-abkhazii
Симон Киладзе. Договор между Грузией и Россией от 7 мая 1920 года и Абхазия
"Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу..."Договор между Грузией и Россией, подписанный 7 мая 1920 года от имени Грузии – членом Учредительного собрания Григолом Уратадзе и от имени России – заместителем Народного комиссара иностранных дел Львом Караханом,
- является самым значительным документом в двусторонних отношениях наших государств, поэтому мы рассмотрим его более обширно.
Договор состоит из преамбулы и основной части (всего 16 статей).
В преамбуле указана основная цель договора –"Общее желание установить между обеими сторонами прочное и мирное сожительство". Также указаны полномочные лица подписывающих сторон.
Согласно статье I основной части "Россия безоговорочно признает независимость Грузии и отказывается от всяких прав в отношении к грузинскому народу и его земле".
Согласно статье II Россия "обязуется отказаться от всякого рода вмешательства во внутренние дела Грузии".
В статье III дана линия разделения территорий России и Грузии: "Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча, через упомянутую гору Ахахча и гору Аганета и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией".
В то же время все перевалы на этой пограничной линии до 1922 года оставались нейтральными (они не могли быть занимаемы войсками ни одной из сторон).
Нейтральными были Мамисонский перевал – от Зарамага (Россия) до Они (Грузия), Дарьяльский перевал – от Балты до Коби, а все остальные - на расстоянии пяти верст в обе стороны от пункта прохождения границы. Работу по точному проведению границы и обозначению ее на картах (т.е. делимитация) должна была произвести двусторонняя смешанная комиссия.
Согласно статье VI Россия обязывалась признать в составе Грузии, вместе с перечисленными выше, отходящими к ней согласно статье III всеми частями бывшей Тбилисской и Кутаисской губерний – Батумской, Сухумской и Закатальской областями, также территории, ранее входившие в бывшее Кавказское наместничество, которые должны были отойти к Грузии в будущем, на основании заключенных с этими образованиями договоров.
Согласно статье V Грузия обязывалась не допускать на своей территории деятельности групп и организаций, вражески настроенных к России, разоружать находящиеся в ее портах вражески настроенные к России экипажи судов и интернировать их. А сами суда Грузия должна была передать России (подразумеваются корабли Черноморского флота российской Добровольной армии, которые после поражения Деникина в Гражданской войне укрывались в портах Грузии). Также Грузия должна была незамедлительно изгнать со своей территории зарубежные военные подразделения, вражески настроенные к России (или к государству - ее союзнику).
Статья VI обязывала Россию не допускать на своей территории организации, вражески настроенной к Грузии или имеющей претензии на какую-то часть ее территории.
Согласно статье VII Грузия обязалась не впускать все вышеперечисленные группы и на вновь присоединенные территории.
По статье VIII для выполнения положений статей V и VI было предусмотрено создание смешанной комиссии, работа которой должна была завершиться через два месяца.
Статья IX касалась выяснения правового положения проживающих в Москве грузин и лиц грузинского происхождения – порядка (оптации) выбора грузинского гражданства, которое устанавливалось специальным соглашением.
Согласно статье X Грузия брала обязательства освободить от наказания всех лиц, которые действовали в пользу компартии России.
Согласно статье XI стороны должны с уважением относиться к государственному гербу и флагу.
Статья XII касается вопросов урегулирования торгово-экономических отношений между Россией и Грузией: был установлен наилучший благоприятствующий режим и беспошлинный статус.
Статья XIII предусматривает специальное торговое соглашение между сторонами.
Согласно статье XIV между Грузией и Россией устанавливались нормальные дипломатические и консульские отношения.
Согласно статье XV должны были быть урегулированы вопросы публичного и частного права, в том числе, выявление и возвращение Грузии нужных документов из Центрального архива России. Кроме того, смешанная грузино-российская комиссия должна была разработать отдельное соглашение, касающееся этой сферы. Она же должна была решить вопрос двусторонней полезности нефтепровода Баку-Батуми (заметим, что с 30 апреля 1920 года Азербайджан уже был советизирован и представлял собой российскую сателлитную советскую республику).
Согласно последней статье XVI договор не подлежал ратификации и вступал в силу с момента подписания.
К грузино-российскому договору приложено "особо секретное дополнение", состоящее из двух глав. Согласно этому дополнению Грузия обязывалась не мешать деятельности действующей на ее территории коммунистической организации, обеспечить им свободу проведения собраний и печатных изданий, не осуществлять репрессий против частных лиц (коммунистов) и др.
Тут же отметим, что это дополнение носило принудительный характер и его неприятный и неудобный гриф "секретно" был вызван определенным страхом грузинского правительства: в случае публикации текста дополнения можно было ожидать сильного недовольства со стороны настроенных антикоммунистически грузинских оппозиционных партий. Еще один "неудобный момент", который сопутствовал процессу принятия Договора 7 мая, касался Закатальского округа. Выше уже было отмечено, что период подписания документа совпал с приходом к власти в Азербайджане, в результате нападения России, прорусски настроенного коммунистического правительства, а Закатальский округ (Саингило) уже был занят частями Красной армии (чтобы не нарушать принципа объективности, следует сказать, что грузинские власти считают Закатала собственной территорией, но фактически не контролируют ее с 1918 года, причиной чему является то, что не удалось достичь соглашения с мусаватским правительством Азербайджана).
Как только в Баку стало известно о подписании грузино-российского договора, азербайджанские коммунисты при подстрекательстве некоторых членов Кавказского бюро российской компартии выразили протест относительно решения вопроса о принадлежности Закатальского округа в пользу Грузии. Соответственно, по просьбе представителей Наркома иностранных дел России грузинская делегация была вынуждена вновь возобновить переговоры по причине появления "новых обстоятельств". В рамках Договора от 7 мая 12 мая был достигнут еще один договор, касающийся статуса Закатальского округа. По условиям этого нового документа принадлежность Закатальского округа к Грузии была фактически аннулирована, и он был объявлен спорной территорией. Соответственно, проблему Саингило было необходимо решить с Азербайджаном при посредничестве смешанной комиссии (с равным количеством участников с обеих сторон), под руководством российского представителя. Дополнительное соглашение от 12 мая был признан неделимой частью Договора от 7 мая.
Тут же скажем, что дополнительный договор, естественно, был проигрышным для Грузии: при равном количестве членов смешанной комиссии представитель советской России (т.е. председатель комиссии), ясно, встал бы на сторону советского Азербайджана, и решение вопроса, по большинству голосов, было бы антигрузинским. Но справедливости ради следует сказать, что заседание комиссии не состоялось, соответственно, вопрос юридической принадлежности Закатала остался открытым ( но его реально, конечно же, контролировал Баку). Саингило окончательно был передан Азербайджану после советизации Грузии (но это отдельная история).
Выше мы уже отмечали, что о подписании договора членам законодательного органа Грузии 11 мая объявил министр иностранных дел Евгений Гегечкори. К тому времени депутаты Учредительного собрания не были знакомы с полным текстом документа, с его дополнениями, поэтому обсуждение общих положений Договора и обсуждения прошли безболезненно. На заседании единогласно была принята резолюция, которая гласит: "Выслушав заявление министра иностранных дел о подписании Договора о мире между Грузией и Россией, Учредительное собрание одобряет политику правительства, выражает удовлетворение по поводу установления добрососедских отношений между Россией и Грузией и выражает уверенность, что правительство продолжит принимать соответствующие меры для защиты независимости республики и ее границ".
Позднее, когда Григол Уратадзе привез полный текст Договора, который был переведен на грузинский язык и опубликован в прессе (8 июня 1920 года), вот тогда и возник переполох: раздалась критика в адрес правительства, большей частью, со стороны оппозиции. Оппозиционные партии, особенно национал-демократы и эсеры, обостряли свое внимание на вопросах принадлежности Закатальского округа и нейтральности перевалов Кавказа, тем самым они подчеркивали зафиксированные в Договоре условия, которые грозили Грузии неприятными последствиями.
Что касается "секретного дополнительного соглашения", касающегося деятельности коммунистов и легализации их печатных органов, то оно сыграло отрицательную роль в вопросе развития и утверждения Грузинской Демократической Республики. Правда, в текст этого соглашения не был опубликован в прессе, но ситуация прояснилась после того, как после прекращения репрессий против большевиков, последние развернули антигосударственную пропаганду. Газета "Комунисти" ("Коммунист") стала рупором противников грузинской власти.
Позднее, на основании документа от 7 мая между Грузией и Россией было подписано торговое соглашение (14 ноября 1920 г.), соглашение о передаче судов (2 декабря 1920 г.) и о порядке оптации гражданского гражданства (9 декабря 1920 г.).
Несмотря на некоторые негативные моменты, Договор между Грузией и Россией имел огромное значение для Грузии. Юридическое признание бывшей метрополией - Россией независимости Демократической республики принес Грузии положительные результаты на международной арене. 24 января 1921 года Грузию юридически признали и государства западных стран. В новейшей истории дипломатии Грузии этот документ, можно сказать, является первым рамочным договором, в котором конкретно зафиксирован факт признания независимости Грузии иностранным государством и, в то же время, четко зафиксирована как территориальная целостность Грузии, так и ее государственные границы.
Интересный факт, Договор от 7 мая – бессрочный договор, так как срок его действия в документе не указан. По сегодняшний день он не денонсирован и не аннулирован каким-либо законодательным актом ни Грузией, ни Россией. Таким образом, Договор и сегодня остается в силе, особенно в вопросе признания территориальной целостности нашего государства и его границ. Также следует обратить внимание на то, что данные в Договоре направления и описание грузино-российской границы по сегодняшний день остаются неизменными. Граница между Грузией и Российской Федерацией сегодня соответствует линии (направлению), зафиксированной именно первым пунктом статьи III документа от 7 мая. Значительным также является тот факт, что Договор действовал и после советизации Грузии: до вхождения Грузии сначала в Закавказскую федерацию, а затем в состав СССР, грузинские большевики установили таможенные и погранично-пропускные пункты согласно границе, указанной в статье III документа от 7 мая. В основном эта же граница осталась и после 1922 года, когда Грузия оказалась в составе Советского Союза (но только в статусе административной границы союзной республики). Государственной границей Грузии (по отношению к России) при вступлении в ООН и другие международные организации остались границы, зафиксированные именно в Договоре от 7 мая. Именно в этих границах признала Российская Федерация Грузию как независимое государство 1 июля 1992 года
Теперь настало время поговорить о том, как тенденциозно и субъективно рассматривают Договор между Грузией и Россией от 7 мая 1920 года российские эксперты – политологи в статьях, которых появилось множество особенно после агрессии, осуществленной Россией против Грузии в августе 2008 года. Эти публикации ставят под сомнение законность рассмотренного выше договора и факт существования в 1920 году Абхазии в составе Грузии.
"Открытие" Шамба-Непрошина: оказывается, в 1920 году Абхазия была независимой!
Обширный труд Тараса Шамба и Александра Непрошина под заголовком "Абхазия: Правовые основы суверенитета и государственности", изданный в 2003 году отдельной книгой, является одной из первых попыток ревизии Договора между Грузией и Россией от 7 мая 1920 года. Примечательно, что оба автора работают в России. Поэтому неудивительно, что этот труд имеет прорусский, проабхазский и антигрузинский характер. Уважаемые профессора всячески пытаются утаить факт нахождения Абхазии в составе Грузии, и для этого они не пренебрегают коньюнктурным, предвзятым и тенденциозным освещением общеизвестных событий и фактов, грубо интерпретируют их, и тем самым умаляют истину.
В доказательство они приводят положения Соглашения от 9 февраля 1918 года между представителями Национального Совета Грузии и Народного Совета Абхазии. Тандем Шамба-Непорошин утверждает, что Абхазия еще до объявления Грузией независимости (т.е. до 26 мая) имела свою суверенную территорию и правительство. Но это утверждение неверно. В документе читаем: "Национальный Совет Грузии "согласен на воссоздание единой и нераздельной Абхазии в пределах от р. Ингури до р. Мзымта", т.е. это означает, что к тому времени суверенная территория Абхазии еще не была зафиксирована, соответственно, власть якобы суверенного руководства не распространялась на всю ее территорию. В этой части книги Шамба-Непрошин негативно отражают политику Грузии в отношении Абхазии: они ничего не говорят о том, что позднее, в июне 1918 года, именно правительство независимой Грузии объединило Абхазию и присоединило к Сухумскому округу территории по ту сторону реки Псоу почти до реки Мзымта (имеем в виду итоги военного конфликта между Грузией и правительственной войсками Южной России - т.н. Добровольческой армией Деникина).
Авторы книги утверждают, что Абхазия еще до объявления независимости Грузии была объединена с Горской республикой в статусе суверенного государства. Разъясним: действительно, независимость Горской республики была объявлена раньше - 11 мая 1918 года, но то, что Абхазия в составе Горской республики пользовалась статусом независимого государства – это ложь. Утверждение Шамба-Непрошина не подтверждается ни одним документом, оно противоречит реальности. Действительно, было ли возможным самостоятельное существование Абхазии в составе Горской республики? Неужели Горская республика была конфедерацией? В этот период юридические основы этого абстрактного государственного образования были полностью неопределенными, а в ее Декларации ничего не было сказано о государственном устройстве. Еще один ньюанс: власть Горской республики в основном распространялась не далее, чем на Дагестан и Чечню, не говоря о расположенных ближе, чем Абхазия, северокавказских районах... Кроме того, о какой же суверенной Абхазии в составе Горской республики может идти речь, когда в этот период в Абхазии хозяйничают большевики, и абхазская элита, чтобы спастись от коммунистов, взывает к Грузии о помощи?!
Профессорский тандем прибегает к соглашениям между правительсвом Грузии и Народным Советом Абхазии (местный политико-административный орган управления) от 8 и 11 июня 1918 года и заявляет, что этими документами Тбилиси признал независимость Сухумского правительства. Но Абхазия как государство вообще не упомянута в тексте, как не упомянут и факт признания ее суверенитета-независимости. Это соглашение регулировало только полномочия центральных властей Грузии (правительства) и местных властей одного из регионов – Народного Совета Абхазии. Так каким же образом Абхазия могла быть независимой, когда местные органы Абхазии финансировал Тбилиси (Статьи III и V), на Абхазию распространялись общегосударственные законы Грузии (Статьи VI и VIII), а решение внешнеполитических вопросов было прерогативой центральных властей Грузии (Статья IV)?
Такое разделение полномочий довольно похоже на отношения между федеральным центром единого государства и регионом, что было довольно распространенным явлением в практике того периода, особенно процесса формирования нового государства. Хотя тут же отметим, что употреблять термин "федерация" в его классическом понимании применительно к сфере грузино-абхазских взаимооотношений было бы излишне.
Обратим внимание: к моменту подписания Договора Абхазия не является отдельным государством, а Народный Совет Абхазии – не является правительством Абхазии. Он только лишь представляет собой своеобразное смешение политических, представительных и законодательных органов. А авторы книги, фальсифицируя факты, упрямо пытаются выдумать для абхазского сепаратизма основы какого-то абстрактного суверенитета и независимости.
Таким образом, в июне 1918 года, тем более к 1920 году, Абхазия реально входила в состав Грузии, и в этом смысле никакой проблемы не существовало. Еще раз повторим постулат: центральная власть Грузии четко контролировала территорию Сухумского округа де-факто и де-юре. Это подтверждает документ под названием "Акт об автономии Абхазии", принятый 20 марта 1919 года избранным Народным Советом Абхазии, в котором слово в слово записано: "Абхазия входит в состав Грузинской Демократической Республики как ее автономная единица", Отметим, этот документ, принятый Народным Советом Абхазии, фактически отменил ранние соглашения с центральным руководством, которые так оберегают авторы книги.
Что касается Горской республики, которую Шамба-Непрошин приводят в качестве доказательства, то она в лице государства уже не существовала, а ее эмигрантское правительство в это время отсиживалось в одной из тбилисских гостиниц.
На основании лживых положений упомянутого выше "независимого статуса" Абхазии профессоры Тарас Шамба и Александр Непрошин заявляют, что Договор между Грузией и Россией от 7 мая 1920 года несправедлив и незаконен, потому что, оказывается, документ был оформлен без согласия суверенной Абхазии, и Абхазия была присоединена к Грузии без ее согласия. Тут у Шамба-Непрошина возникает чувство протеста, и они с болью в сердце отмечают: абхазских представителей даже не пригласили в Москву. "При подписании Договора фактически имел место заговор двух стран (России и Грузии – С.К.) в отношении третьего независимого и суверенного государства (т.е Абхазии – С.К.) и представлял противоправное действие – агрессию, оккупацию, нарушение всех договоров, подписанных Абхазией с Грузией, что создало предпосылки для аннексии Абхазии Грузией",- отмечено в книге. Затем авторы пытаются утвердить свои позиции на основании принципов римского права, разработанных еще до нового летоисчисления (несправедливое нарушение двумя лицами прав третьего), затем они прибегают к положениям современноого, международного права второй половины XX века, включая Венскую Конвенцию.
Анализируя мение Шамба-Непрошина по этому вопросу, следует обратить внимание на одну аксиому: при попытке оценить исторические события и факты 1918-1920 годов, мы должны руководствоваться не нормами древнего римского права или конвенциями 1960-х годов, а международно-правовыми принципами, существовавшими к 1918 году. Мы должны учесть политическую ситуацию, реальную суть событий и положения государственного права той эпохи, т.е. 10-х годов XX века.
В связи с этим вспомним, что нормы международного права к тому времени уже существовали, и они довольно хорошо были сформированы. Например, в увеститом труде профессора Санкт-Петербургского университета и вице-президента Европейского института международного права Федора Мартенса "Международное право цивилизованных народов", положения которого широко использовали в то время во всем мире. Наверное, было бы лучше, если наши уважаемые авторы заглянули бы в эту книгу и прочитали, как в ней рассмотрена сущность государства, его территориально-административное устройство, отношения между центром и регионами, как пояснялось тогда международное право и международные договоры, их субъекты и формы, характер и т.д. Следует отметить, что этот труд (учебник) был переиздан много раз и до 1940 года был своеобразным эталоном в сфере международного права.
Как указывает Федор Мартенс, государство может подписывать международные договоры лишь в том случае, если оно действительно суверенное и независимое, т.е. оно может и имеет право проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Грузия того периода полностью удовлетворяла этим и другим условиям, на которые указывает русский юрист и ученый по международному праву. Достаточно сказать, что к маю 1920 года независимость Грузии была официально признана рядом государств Европы, Азии и Латинской Америки, а в Тбилиси функционировало множество посольств и дипломатических миссий. Что касается Абхазии, то ее т.н. суверенитет (в интерпретации Шамба-Непрошина) не упомянут ни в одном международном или внутриполитическом документе. Это потому, что независимой Абхазии в природе не существовало. Между прочим, Федор Мартенс особо подчеркивает, что т.н. полудемократические страны ни в каком виде не участвуют в международных отношениях, а Абхазия не имела даже статуса "полудемократической страны".
Соответственно, утверждение уважаемых профессоров о том, что якобы при подписании договора с Россией и определении границ грузинское правительство должно было спросить согласия у Абхазии - абсолютно ошибочны и неверны. Согласно принципам международного права того периода и той эпохи, центр решал подобные вопросы без участия регионов, но с учетом государственных интересов (тем, кто не верит, советую внимательно прочитать книгу Федора Мартенса).
Исходя из всего вышесказанного, повторяю, что форма, цели и характер мирного договора, подписанного между Грузией и Россией 7 мая 1920 года, вполне соответствовали нормам международного права того времени и интересам сторон. Что касается некоторых положений отдельных статей, которые оппозиционными депутатами Учредительного собрания Грузии (парламента) были оценены как неоправданный компромисс (имею в виду статью X и "дополнения" к договору), то они вовсе не умаляют основного положительного характера этого договора.
К сожалению, ложные утверждения, которыми изобилует труд Тараса Шамба и Александра Непрошина стали своеобразным учебным пособием для врагов Грузии и сторонников абхазского сепаратизма.

No comments: